Hvad er et køretøjs totalvægt?

Køretøjets totalvægt er den totale vægt for store lastbiler, trailere og andre store køretøjer. Dette er en afgørende variabel, som flåde­che­ferne skal tage hensyn til for at garantere sikkerheden på vejen. Det er vigtigt, at lasten ikke er for tung eller ubalanceret, så den ikke udsætter chaufføren eller andre trafikanter for farer.

Derudover er der visse regler, som producenten og flåde­o­pe­ra­tø­rerne skal overholde for at sikre, at køretøjets totalvægt er jævnt fordelt. Denne artikel er skrevet for at hjælpe dig med at forstå totalvægt, hvordan du beregner det, samt regler og overhol­delse.

Hvordan beregner man et køretøjs totalvægt?

 • Det første man skal forholde sig til er køretøjets samlede tilladte totalvægt (GVWR, Gross Vehicle Weight Rating), hvilket er et klassi­fi­ce­rings­system, der dækker forskellige kategorier af køretøjer fra lette firhjul­strækkere til lastbiler med store traktortrailere. Dette er et vigtigt sikker­hed­s­e­lement for flådechefer, og kan klassi­fi­ceres efter to separate kriterier.

  1. Køretøjets grundvægt
  2. Vægten af valgfrit lastbil­til­behør, vægten af lasten og vægten af chaufføren og passagerer

  Disse klassi­fi­ce­ringer er ofte specifikke for bestemte køretøjer og vil sandsyn­ligvis aldrig blive ændret. Det sker kun, hvis en producent tilba­ge­kalder en lastbil på grund af problemer med den samlede tilladte totalvægt eller formelle ændringer inden for reglerne.

 • Den samlede tilladte totalvægt beregnes med denne formular:


  GVWR = trailerens kapacitet + trailerens vægt
 • Lad os gå lidt mere i detaljer – trailerens kapacitet er den vægt som producenten har angivet, at traileren kan holde til uden farer. Normalt vil den præcise vægt være vist på køretøjet. På den anden side så er trailerens vægt den samlede vægt for lasten i traileren.

 • Desværre begår flådechefer nogle gange den fejl, at de glemmer at inkludere ekstra tilbehør, der bidrager til køretøjets totalvægt. Derfor er det vigtigt at flådechefer er engagerede med chauf­fø­rerne og havne­ar­bej­derne, der læsser traileren, så de sikrer, at de ved, hvad den samlede tilladte totalvægt er, og tager hensyn til alt, der bidrager til totalvægten.

Sådan sikrer du, at køretøjets tilladte totalvægt bliver overholdt

Sådan sikrer du, at køretøjets tilladte totalvægt bliver overholdt

Selvom flåde­che­ferne er ansvarlige for at håndhæve den samlede tilladte totalvægt, så bør andre medar­bejdere, som nævnt ovenfor, også holdes opdateret. Et indledende trænings­program ville være den bedste måde at imple­mentere viden om emnet til medar­bej­derne. Og husk altid at tjekke reglerne for dit specifikke område. Her er nogle generelle retnings­linjer for, hvad du bør tage højde for:

 • Hvis der er blevet tilføjet tilbehør, skal du inkludere det i din beregning af den samlede tilladte totalvægt.
 • Inkluder vægten af passagerene
 • Hvilke områder skal traileren køre i?
 • Hvad er lastens totalvægt ca.?
 • Påvirker lastbilens mærke, model og år køretøjets samlede tilladte totalvægt?

Få flere oplysninger ved at kontakte en af vores eksperter For at få flere oplysninger om flåde­op­ti­mering, kan du se vores sider om flåde­op­ti­mering eller flådesty­rings­software.

wfs transport safety whitepaper

Gratis vejledning:

wfs transport safety whitepaper

Skab bedre sikkerhed omkring din trans­port­flåde.

Jeg er klar til at downloade

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.