Co je celková hmotnost vozidla?

Celková hmotnost vozidla představuje úplnou hmotnost velkých nákladních vozů, přívěsů a dalších velkých vozidel. Pro správce vozového parku jde o klíčový údaj, který musí zvážit při výběru bezpečných komunikací. Náklad nesmí být příliš těžký ani nevyvážený, jinak by ohrožoval řidiče a ostatní účastníky silničního provozu.

Dále je třeba zajistit dodržování předpisů ohledně rovno­měrného rozložení celkové hmotnosti vozidla podle regulací, kterými se musí řídit výrobci a provo­zo­vatelé vozových parků. Tento článek vysvětluje celkovou hmotnost vozidla, její výpočet a související regulace a dodržování předpisů.

Jak vypočítat celkovou hmotnost vozidla?

 • Prvním faktorem, který je nutné zahrnout, je třída celkové hmotnosti vozidla (GVWR), což je systém, který zahrnuje různé kategorie vozidel od lehkých dodávek pro běžné používání po nákladní vozy s velkými přívěsy. Jde o důležitý bezpeč­nostní ukazatel pro správce vozového parku, který je nutné rozdělit do dvou samostatných kritérií.

  1. Základní pohoto­vostní hmotnost vozidla
  2. Hmotnost volitelných doplňků nákladního vozu, hmotnost nákladu a hmotnost řidičů a cestujících

  Tyto hodnoty jsou často specifické pro konkrétní vozy a zpravidla se nikdy nezmění. Výjimkou by byl případ, kdy výrobce stáhne nákladní vůz kvůli problémům s hodnotou GVWR nebo formálním změnám regulací.

 • Třída celkové hmotnosti vozidla se vypočítává takto:


  GVWR = kapacita přívěsu + hmotnost přívěsu
 • Když to dále rozvedeme, kapacita přívěsu je hmotnost, kterou přívěs podle výrobce bezpečně pojme. Zpravidla jde o konkrétní hmotnost vytištěnou na štítku na vozidle. A hmotnost přívěsu znamená celkovou hmotnost nákladu převáženého v přívěsu.

 • Někdy se bohužel stává, že správce vozového parku zapomene započíst další doplňky, které zvyšují hmotnost vozidla. Proto je pro správce vozového parku důležité komunikovat s řidiči a pracovníky v doku, kteří přívěs nakládají, aby zajistili, že vědí o hodnotě GVWR a berou v potaz všechny složky celkové hmotnosti.

Jak zajistit dodržování předpisů ohledně celkové hmotnosti vozidla

Jak zajistit dodržování předpisů ohledně celkové hmotnosti vozidla

Za dodržování třídy GVWR zodpovídají správci vozového parku, další zaměstnanci uvedení výše by ale také měli být informováni. Nejlepším způsobem, jak zajistit znalosti zaměstnanců na toto téma, jsou vstupní tréninkové programy. Také vždy kontrolujte regulace pro vaši konkrétní oblast. Existuje ale obecný pokyn, který je dobré zvážit:

 • Pokud využíváte nějaké přidané příslu­šenství, nezapomeňte ho zahrnout do výpočtu GVWR.
 • Započtěte hmotnost cestujících.
 • Kolika regiony bude přívěs projíždět?
 • Jaká je přibližná celková hmotnost nákladu?
 • Mají na hodnotu GVWR vliv značka, model a rok výroby nákladního vozu?

Další informace získáte od některého z našich odborníků. Pokud chcete vědět více o optima­lizaci vozového parku, podívejte se na naši stránku o optima­lizaci vozového parku nebo softwaru pro správu vozového parku.

wfs transport safety whitepaper

Příručka zdarma:

wfs transport safety whitepaper

Zlepšete bezpečnost a zabezpečení přepravního vozového parku.

Můžete stahovat

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

 • Cílená reklama
 • Analytické
 • Perso­na­lizace
 • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.