Vad menas med fordonets bruttovikt?

Fordonets bruttovikt är den totala vikten för stora lastbilar, släp och andra stora fordon. Det är en viktig variabel för vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att ta hänsyn till för att säkerställa trafik­sä­ker­heten. Det är viktigt att lasten inte är för tung eller felba­lan­serad för att undvika att utsätta föraren och andra trafikanter för risker.

Dessutom finns regler som tillverkare och vagnparkso­pe­ra­törer måste följa för att säkerställa att brutto­vikten är jämnt fördelad. Den här artikeln förklarar bruttovikt, hur du beräknar den samt regler och hur du följer dem.

Hur beräknas fordonets bruttovikt?

 • Den första faktorn att ta hänsyn till är högsta tillåtna totalvikt. På engelska kallas det Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) och är ett klassi­fi­ce­rings­system som omfattar olika fordonska­te­gorier, från lätta lastbilar till dragbilar som drar stora släp. Det är en viktig säker­hets­a­spekt för vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer, och den kan delas in i två separata kriterier.

  1. Fordonets tjänstevikt
  2. Vikten för extra­ut­rustning till lastbilen, lastens vikt och vikten för förare och passagerare

  De här vikterna är ofta specifika för vissa fordon och kommer troligen aldrig att ändras. Med undantag av om en tillverkare återkallar en lastbil på grund av problem som rör den tillåtna totalvikten, eller om reglerna ändras.

 • Högsta tillåtna totalvikt beräknas enligt den här formeln:


  Högsta tillåtna totalvikt = släpets kapacitet + släpets vikt
 • För att förklara närmare är släpets kapacitet den vikt som tillver­karen anger att släpet klarar på ett säkert sätt. Vanligtvis är det en exakt vikt som står tryckt på fordonet. Släpets vikt är den sammanlagda vikten för släpet och lasten som trans­por­teras.

 • Det händer tyvärr att vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer glömmer att räkna med extra­ut­rustning som bidrar till fordonets bruttovikt. Därför är det viktigt för vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att kommunicera med förare och termi­nal­ar­betare som lastar släpet, så att de känner till den tillåtna totalvikten och tar hänsyn till allt som bidrar till den.

Säkerställa efterlevnad av fordonets bruttovikt

Säkerställa efterlevnad av fordonets bruttovikt

Även om det är vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören som ansvarar för att den tillåtna totalvikten inte överskrids bör även andra anställda enligt ovan vara insatta. Ett utbild­nings­program är det bästa sättet att se till att de anställda lär sig vad som gäller. Och kom ihåg att alltid kolla vilka regler som gäller för just din region. Här är även några allmänna riktlinjer du kan tänka på:

 • Om det finns extra­ut­rustning ska du ta med den när du beräknar totalvikten
 • Inkludera passa­ge­rarnas vikt
 • Vilka regioner kommer släpet att köras i?
 • Vilken är den ungefärliga brutto­vikten för lasten?
 • Påverkas totalvikten av lastbilens märke, modell och år?

Om du vill ha mer information kan du kontakta någon av våra experter. Du kan läsa mer om vagnparksop­ti­mering på vår sida om vagnparksop­ti­mering eller programvara för vagnparks­han­tering.

wfs transport safety whitepaper

Kostnadsfri guide:

wfs transport safety whitepaper

Förbättra säkerheten för vagnparken.

Jag är redo att ladda ned

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.