Kies wanneer je met
een van onze experts wilt praten
Een afspraak inplannen
⁠Een afspraak inplannen
Gratis eBook

Wetgeving wagenparken 2024

Alles over de nieuwste regels voor tachografen, uitstoot en aanhangers

Het is een belangrijk jaar voor naleving in wagenparken. Dat komt omdat vanaf 2024 belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd in de wetgeving rond slimme tachografen, uitstoot van wagenparken en aanhan­ger­beheer. Is uw wagenpark klaar voor de nieuwe regels? Download Wetgeving wagenparken 2024 voor meer informatie.

Download⁠

Met het gratis handboek voor de wetgeving voor wagenparken van Webfleet bent u altijd op de hoogte van de meest urgente wetgeving van het jaar. Raadpleeg het handboek voor hulp bij:

  • Belangrijke deadlines die u moet halen om boetes of sancties te voorkomen
  • Rappor­ta­ge­ve­r­eisten en wat deze betekenen voor uw bedrijf
  • Oplossingen waarmee u uw naleving eenvoudig kunt beheren

Houd belangrijke tijdlijnen bij

In de komende jaren moeten wagenparken voldoen aan de veran­de­rende wetgeving. Het kan een uitdaging zijn om van alles op de hoogte te blijven, vooral als het om deadlines gaat. In het handboek staan belangrijke datums waar u rekening mee moet houden.

compliance handbook 2024
compliance handbook 2024

Verminder het risico op boetes

De naleving in wagenparken kan nogal complex zijn. Er zijn veel regels en processen die moeten worden gevolgd. Een van uw priori­teiten als fleet manager is het minima­li­seren van het risico op overtre­dingen, wat kan leiden tot boetes en andere sancties. Dit handboek helpt u hierbij.

Houd rekening met de waarde voor de klant

Sommige van uw klanten moeten zich mogelijk aan dezelfde regels houden als uw bedrijf. Inzicht in de juridische impact op uw klanten geeft u het perspectief dat nodig is om betere service en meer waarde te bieden.

compliance handbook 2024
compliance handbook 2024

Vertrouw op uw rapportage

Of u nu een wagenpark runt met auto's, bestel­wagens, vracht­wagens of een combinatie hiervan, u moet voldoen aan de regelgeving. Rapportage is een essentieel aspect van uw admini­stra­tieve werkzaam­heden. Dit handboek vormt een leidraad voor moeiteloze en nauwkeurige rapportage.

Krijg inzicht in het verbeteren van de veiligheid

Hoe u er ook naar kijkt, naleving gaat over de openbare veiligheid. Als u een wagenpark met gekoeld transport runt, bent u verant­woor­delijk voor de kwaliteit van tempe­ra­tuur­ge­voelige goederen. Alle wagenparken moeten bijdragen aan de verkeers­vei­ligheid. Krijg de veilig­heids­in­zichten die u nodig heeft.

compliance handbook 2024
compliance handbook 2024

Beheer naleving met gemak

Bent u klaar om de kosten te verlagen, boetes te vermijden en de produc­ti­viteit te verhogen? Wilt u zich richten op het leveren van meer waarde aan uw klanten? Dit handboek helpt u bij het vereen­vou­digen van het beheer van naleving om uw doelstel­lingen te bereiken.

compliance handbook 2024

Download uw gratis handboek voor naleving

compliance handbook 2024

Naleving in wagenparken is belang­rijker dan ooit. De regels voor tachografen, uitstoot en aanhangers worden steeds complexer. In dit handboek worden de belang­rijkste acties uiteengezet die u dit jaar moet ondernemen voor uw wagenpark. Zo kunt u direct aan de slag en bent u voorbereid op de huidige en toekomstige wetgeving. Download Wetgeving wagenparken 2024.

Handboek downloaden

Met Webfleet krijgt u het voor elkaar

Webfleet, de wereldwijd vertrouwde fleet manage­ment-op­lossing van Bridgestone, biedt u alle gegevens­in­zichten en tools die u nodig heeft om de prestaties van uw wagenpark te verbeteren. Wat u ook wilt doen, met Webfleet krijgt u het voor elkaar. Bespaar op brandstof, verbeter de veiligheid, verhoog de produc­ti­viteit, kies voor elektrisch en blijf aan de regelgeving voldoen. Boek nu een gratis demo en zie het met eigen ogen.

Download het gratis eBook

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Kies uw branche.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Laten we contact houden

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.


Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.