Frost & Sullivan noemt technologie de 'key player' in de transportbranche

Frost & Sullivan heeft in juni 2006 een rapport over telematicasystemen in bedrijfswagens op de Europese markt uitgebracht. In het onderzoek analyseert Frost & Sullivan de grootte van de markt, bepaalt de omvang en geeft voorspellingen. Het onderzoek analyseert ook huidige en toekomstige trends in prijsstelling en concurrentie. Het traceert de – voor leveranciers - belangrijkste drijfveren om te investeren in ontwikkeling en identificeert de belangrijkste beperkingen die van invloed zijn op de markt van telematicasystemen.

De beperkte acceptatie van telematicasystemen werd vroeger toegeschreven aan gebrek aan voorlichting over de mogelijke voordelen van het gebruik van deze systemen. Maar het rapport benadrukt dat de stijging van de vaste lasten, zoals brandstof en tol, in combinatie met de stijgende vraag van klanten naar een hoger service level, tot gevolg hebben dat wagenparkbeheerders door middel van telematicasystemen deze problemen willen oplossen. Door voortschrijdend inzicht in de mogelijkheden van kostenbesparing zoekt de markt door het stroomlijnen van de operatie waardoor papierwerk wordt geminimaliseerd en het verbeteren van de zichtbaarheid tussen voertuigen en wagenparkbeheerders naar meer manieren om 'return on investment' te bewerkstelligen.

Andere markttrends die in het rapport naar voren komen suggereren dat wagenparkbeheerders hun vaste lasten willen verlagen. De markt vraagt om een flexibel systeem dat geschikt is voor meerdere voertuigen en budgetten maar ook voor de toegenomen vraag naar risk management toepassingen.

Momenteel zien we binnen de transportindustrie een omslag. De impact van externe factoren, zoals regelgeving van de overheid op het gebied van strikte controle op uitstoot, lading en rijtijden hebben grote invloed op de transportindustrie en dragen bij aan een verdere groei van de door technologie gedreven markt.

TomTom WORK ondersteunt de industrie door een dienst aan te bieden die bestuurders helpt om direct te navigeren middels de kortst mogelijke route en altijd in contact te blijven gedurende de werkdag. Dit betekent dat ze meer taken in dezelfde tijd kunnen uitvoeren en dat bedrijven hun klanten kunnen voorzien van het juiste niveau van transparantie in rapportage om tegemoet te komen aan de eisen die regelgeving stelt", aldus Peter Van der Vlis, Sales Director van TomTom WORK.

Frost & Sullivan ziet goede perspectieven voor OE leveranciers van telematicasysteem: de jaarlijkse groei- en winstcijfers, de telematica after market en de ROI van unit verkopen zullen van 2005 tot 2011 stijgen.

Het rapport geeft de volgende aanbevelingen:

  • Telematicasystemen moeten schaalbaar zijn in design, met upgrade mogelijkheden na een bepaalde periode. Dit zorgt ervoor dat leveranciers de groeistrategie van hun klanten kunnen volgen en indien nodig ondersteuning en oplossingen kunnen bieden.
  • Ontwikkeling van telematica systemen met geïntegreerde oplossingen zullen een groot aantal van de gewenste oplossingen laten zien, inclusief kostenbesparingen op hardware, installatiekosten en ruimtebesparende mogelijkheden.
  • Consolidatie naar een enkel systeem dat flexibel genoeg is om te functioneren in alle automerken van alle leeftijden zal zorgen voor kostenbesparingen door schaalgrootte.
  • Wagenparkbeheerders wensen een vereenvoudigd installatieproces om stilstand van voertuigen te minimaliseren, en in- en uitbouwkosten bij vervanging van voertuigen te voorkomen.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.