Fleetmanagers ontberen realtime inzicht in rijgedrag buitendienst

Amsterdam, 26 augustus 2011
Onderzoek van TomTom onder fleetmanagers wijst uit dat de meerderheid van de ondervraagde wagenparkbeheerders veiligheid op de weg hoog in het vaandel heeft, maar slechts in beperkte mate actief invloed uitoefent op het rijgedrag.

Veiligheid is speerpunt
Voor de meeste ondervraagde fleetmanagers (69%) is de veiligheid van de buitendienst een speerpunt. Hun veiligheidsbeleid richt zich voornamelijk op de veiligheid op de weg (56%) en het veilig uitvoeren van werkzaamheden (31%). Veiligheid op de weg wordt, zo blijkt uit het onderzoek, voornamelijk achteraf gemonitord aan de hand van resultaat indicatoren zoals brandstofverbruik (38%), onderhoud of schade aan de auto (25%) en aan de hand van boetes (15%). Slechts 10% van de respondenten monitort het rijgedrag via technische hulpmiddelen in de auto.

Motiveren
Het stimuleren van veilig rijgedrag door straffen of beloning of door middel van interne competities wordt door de ondervraagde fleetmanagers nauwelijks gedaan. 84% geeft aan niet met beloningen en straffen te werken en 91% maakt geen gebruik van interne competities. Uit het onderzoek blijkt dat fleetmanagers nauwelijks gebruik maken van actieve terugkoppeling van de rijstijl en zodoende de bestuurders weinig tot niet bij het veiligheidsbeleid betrekken.

Veilig door betrokkenheid
Resultaat indicatoren zijn zeer belangrijk om te monitoren maar om veranderingen teweeg te brengen is het cruciaal om naar de oorzaken te kijken van bijvoorbeeld hoog brandstof verbruik. Inzicht in het aantal ritten, afgelegde kilometers en rijstijl levert waardevolle informatie op betreffende efficiency. Deze gegevens dienen inzichtelijk te zijn voor de fleet manager maar ook voor de berijder. Veiligheid is geen top down benadering, het actief betrekken van de bestuurders is belangrij, aldus Jeroen Groenendijk, Sales Director Benelux & Nordics bij TomTom. Door het inzetten van technische hulpmiddelen is het mogelijk om zowel de chauffeur als de fleetmanager hier op een positieve manier direct bij te betrekken. Active Driver Feedback bevordert bijvoorbeeld een veilige rijstijl met live-feedback die tijdens het rijden op het beeldscherm van het navigatiesysteem verschijnt. Zo helpen we een veiligere en zuinigere rijstijl én actieve communicatie tussen de fleetmanager en zijn berijders te bevorderen

Het onderzoek is door TomTom uitgevoerd onder 77 fleetmanagers. Het merendeel (83%) van de respondenten beheert een wagenpark met hoofdzakelijk bestelwagens. Bij meer dan 60 procent van de respondenten bestaat het wagenpark uit meer dan 100 voertuigen.

Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen via Porter Novelli.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.