Nieuwe Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) streeft naar verantwoorde ritregistratie

Amsterdam, 6 maart 2012
Accredis, Clifford Electronics, C-track, Fleetlogic, Micpoint, Ram Mobile Data en TomTom Business Solutions richten gezamenlijk de nieuwe Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) op. Deze vereniging informeert Nederlandse ondernemingen en leaserijders over mogelijkheden voor automatische ritregistratie en gedifferentieerde kilometerheffing.

Doelstelling van de BVLR is om de transparantie op het vlak van ritregistratie en de daarmee gepaard gaande kosten te verhogen en de kilometerregistratie voor ondernemers en hun leaserijders eenvoudiger te maken. De oprichtende leden van BVLR voeren al lange tijd overleg met de Belastingdienst over een verantwoorde en gestandaardiseerde registratie. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een keurmerk voor door de Belastingdienst toegestane rit- en registratiesystemen.

De organisaties die BVLR hebben opgericht, zijn alle actief in de sector voor data- en ritregistratie. Zo leveren ze oplossingen voor rit- en kilometerregistratie, dataverwerking met behoud van data-authenticiteit en de hardware die registratie mogelijk maakt. Gezamenlijk hebben ze een schat aan kennis op dit vlak. De oprichters willen vanuit de nieuwe branchevereniging deze kennis centraliseren en delen. Ook het vergroten van het draagvlak voor een verantwoorde ritregistratie is een belangrijke doelstelling.

Het keurmerk waar de BVLR naar streeft, past bij de 'horizontaal toezicht'-aanpak van de Belastingdienst. Deze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Voor een ondernemer, maar ook voor individuele belastingplichtigen, betekent deze aanpak, dat fiscale processen op orde moeten zijn en een transparante administratie overlegd kan worden. Het registreren van kilometers en ritten is in deze een belangrijke vereiste. De BVLR biedt de kennis en tools waarmee dit mogelijk is.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.