Onderzoek onthult impact ecologische rijsystemen voor wagenparkbeheerders

Amsterdam, 16 maart 2016
De eerste resultaten van het ecoDriver project1 – het door de EU gefinancierde onderzoeksproject gericht op CO2-uitstoot en besparing van brandstofgebruik in wegtransport – zijn bekend.

Het onderzoek toont aan dat prototype eco-driving2-systemen over het algemeen zorgen voor tot zes procent minder energieverbruik. Dit is een goede eerste stap richting de ecoDriver-doelstelling van twintig procent en levert al flinke besparingen op voor bestuurders. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat rijden met ecologische rijsystemen kan leiden tot minder ernstige verkeersongelukken, omdat ze inzicht bieden in snelheid, en optrek- en afremtijden.

Het vier jaar durende project is een van de belangrijkste invloeden achter een unieke ontwikkeling van WEBFLEET, het fleet managementplatform van TomTom Telematics. OptiDrive 360 – het eerste beschikbare product voor bestuurders dat direct voortkomt uit het onderzoek – stimuleert gebruikers tot milieuvriendelijker rijden via een gebruikersinterface. Het resultaat: enkele OptiDrive 360-klanten meldden extra brandstofbesparingen van twintig procent3.

OptiDrive 360 helpt bestuurders niet alleen een verantwoordelijke rijstijl aan te nemen, maar biedt wagenparkbeheerders ook waardevolle inzichten die hen helpen betere beslissingen te nemen. Zo biedt OptiDrive 360 uiteindelijk hulpmiddelen om brandstofverbruik en onderhouds- en verzekeringspremies te verlagen, en draagt het bij aan vermindering van de totale kosten voor voertuigbezit. Met de recente uitbreiding van OptiDrive 360 voor vrachtwagens en bussen is het systeem nu bovendien beschikbaar voor elk type voertuig.

Toen TomTom Telematics investeerde in het ecoDriver project zagen we een enorme kans in het uitgebreide onderzoek naar eco-driving met partners uit verschillende gebieden, waaronder onderzoeksinstituten, universiteiten en autofabrikanten, zegt Taco van der Leij, VP Marketing bij TomTom Telematics. Dankzij onze betrokkenheid bekleden we nu een unieke positie binnen de telematica-sector, omdat we ons kunnen verdiepen in eco-driving en kunnen leren van andere partners. We zijn erin geslaagd dit door te voeren in onze eigen productontwikkeling en OptiDrive 360 is het eerste resultaat.

1 Het ecoDriver project is erop gericht bestuurders van auto’s, bussen en vrachtwagens te ondersteunen in het besparen van energie en verminderen van uitstoot. Voor meer informatie: http://www.ecodriver-project.eu

Neem voor meer informatie over de onderzoeksresultaten contact op met het projectteam: http://www.ecodriver-project.eu/contact-us/ 2Eco-driving: het rijden op zo’n manier dat brandstofverbruik en CO₂-uitstoot wordt geminimaliseerd.

Eco-driving support onderweg: een systeem, geïntegreerd in ofwel een voertuig ofwel op een mobiel device, dat real-time rijadvies en -ondersteuning biedt voor eco-driving, gebaseerd op de eigenschappen van het voertuig en de weg. 3 Voor meer informatie: nl.business@webfleet.com

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.