Bijna helft van de Nederlandse bedrijven benut hun investeringen in technologie onvoldoende

Amsterdam, 23 november 2017
Van de Nederlandse bedrijven die de afgelopen vijf jaar hebben geïnvesteerd in technologieën, geeft bijna de helft (43%) van de ondervraagde senior managers aan dat deze investering onvoldoende wordt benut. Dit blijkt uit onderzoek van TomTom Telematics1.

De belangrijkste reden hiervoor, genoemd door 35% van de senior managers2, is de incompatibiliteit van de technologie met bestaande systemen en processen. Daarnaast geeft bijna eenderde (29%) aan dat gebrek aan begeleiding en ondersteuning van leveranciers een rol speelt en 27% ontdekte achteraf dat het systeem ongeschikt was voor het doeleinde dat zij voor ogen hadden.

Investeringen in slimme technologie zijn van cruciaal belang om bedrijven te helpen alert te blijven, zich aan te passen aan veranderingen in de markt en operationele gegevens om te zetten in scherpe inzichten om betere beslissingen te nemen, aldus René de Jong, Sales Director Benelux bij TomTom Telematics. Echter, enkel investeren is niet voldoende. Het is van belang dat bedrijven verder kijken dan de implementatiefase om het om te zetten in concrete resultaten.

Dit betekent dat bij de keuze van een leverancier nauwkeurig moeten worden nagegaan in hoeverre ze lokale ondersteuning kunnen bieden, in staat zijn te investeren in nieuwe ontwikkelingen en de mate van integratiemogelijkheden met andere software systemen.

Uit het onderzoek bleek ook dat de gemiddelde jaarlijkse besteding aan nieuwe technologie bij deze bedrijven gemiddeld €20.949 bedraagt. Maar ondanks deze investering gebruikt meer dan één op de tien (13%) nooit of slechts zelden gegevens van de bedrijfstechnologie als basis voor de besluitvorming. Nog eens 34 procent geeft aan dit slechts af en toe te doen.

1 Het onderzoek is uitgevoerd onder senior managers bij vierhonderd Nederlandse bedrijven met vijf of meer medewerkers. 2 De ondervraagde bedrijven konden meerdere opties selecteren uit een gelimiteerde lijst met redenen waarom hun technologie onvoldoende wordt gebruikt.

untranslated

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.