De kracht van samenwerking

Bedrijven die achter de schermen andere bedrijven in staat stellen hun werk goed te kunnen doen hebben vaak unieke visies voor hun bedrijf, maar uiteindelijk dienen ze hetzelfde doel: ervoor zorgen dat de klant of consument op een goede manier bediend wordt. Soms komen deze bedrijven door samenwerking erachter dat zij een gouden plak in handen hebben. Zo ook de samenwerking tussen Webfleet Solutions en EVO- informatietechnologie. De visie van Webfleet Solutions is om klanten te voorzien van innovatieve telematica-oplossingen die voldoen aan de branchevereisten en individuele zakelijke behoeften. EVO-it biedt bedrijven de mogelijkheid om hun logistieke processen te verbeteren door de optimalisatie van hun fysieke distributie. Beide bedrijven bieden hiermee complementaire diensten aan die, wanneer ze in combinatie worden ingezet, een nog hoger rendement kunnen opleveren. Waar optimalisatie van de ritten volgens onderzoek een besparing van 10 – 15% kan opleveren, zorgt het connecten van voertuigen door middel van telematica voor een aanvullende besparing.

Aan het woord zijn Harald Pijlman, Channel Manager voor de Dot Connect partners van Webfleet Solutions en Jops Robroeks, CEO van EVO-it, gespecialiseerd in software voor bedrijven met eigen vervoer. Het digitaliseren van de workflow bij bedrijven, waarbij uiteraard voertuigen connected zijn, brengt efficiency en vernieuwing met zich mee en daarmee concurrentiekracht, aldus Harald Pijlman. De samenwerking met partners in het Dot Connect-partnerprogramma is een belangrijk onderdeel van onze visie. Het is ontworpen om relaties op te bouwen met softwarepartners, creativiteit te stimuleren en ontwikkeling van nieuwe diensten te versnellen. Samenwerken geeft de kans om gebruik te maken van elkaars sterke eigenschappen en zo elkaar te versterken. Niemand is goed in alles.

Een perfect voorbeeld daarvan is de samenwerking met EVO-it, die gespecialiseerd is in automatisering van ritplanning. Hierdoor zijn bedrijven in staat hun distributie optimaal voor heel het wagenpark in één keer te plannen. Omdat Webfleet Solutions een open platform heeft kan er eenvoudig gebruik gemaakt worden van de beschikbare data uit de voertuigen. Jops Robroeks vertelt: Met Ritplan van EVO-it is het mogelijk voor bedrijven om optimale ritten te plannen en daarmee ook inzicht te geven in niet alleen de daadwerkelijke kosten van elke gereden rit, maar ook van de individuele kosten van elke klant. Dit is voor tactische en strategische beslissingen heel belangrijke informatie. De combinatie Ritplan met WEBFLEET vormt een geïntegreerde oplossing een 1 + 1 = 3-voordeel voor de klanten.

Harald Pijlman: Voor Webfleet Solutions is samenwerking met partners als EVO-it van groot belang, omdat het ons in de gelegenheid stelt om voor alle transportmanagementprocessen bij een klant samen met onze partners een juiste oplossing te vinden. Samen werken we aan het automatiseren van bedrijfsprocessen en de bewustwording van de noodzaak hiervan bij onze gezamenlijke klanten. Jops Robroeks: De samenwerking is zo nuttig, want wij als EVO-it hebben niet alleen de integratie met WEBFLEET geregeld, maar ook de integratie met de ERP-systemen. Dit zorgt ervoor dat binnen bedrijven de logistieke cirkel rond is: van zand tot klant, van korrel tot borrel en van koetje tot toetje, inclusief de monitoring van het distributieproces en de daarbij behorende informatie aan de klant.

Luijten-VVZ

Eén van de klanten van Webfleet Solutions is Luijten-VVZ, een groothandel welke een compleet assortiment levert van o.a. verf, gereedschap, materialen en wandbekleding. Danny Verbeek kent Ritplan en WEBFLEET bij Luijten-VVZ van binnen en buiten. Hij vertelt: Door de directe koppeling tussen WEBFLEET en Ritplan kan er makkelijk en flexibel gepland worden. Zeker in deze periode, waarin we allemaal rekening moeten houden met de coronapandemie, is het prettig werken met Ritplan en WEBFLEET. Door de vele klussers tijdens de eerste lockdown periode steeg de omzet aanzienlijk en moesten alle zeilen bij Luijten-VVZ worden bijgezet. De volumetoename zorgde voor een maximale inzet van de transportmiddelen waarbij ze soms zelfs extra voertuigen moesten huren voor het plannen van alle bezorgingen.

Dankzij het aandachtige werk van het team planners en de ondersteuning van Ritplan en WEBFLEET kregen ze het voor elkaar om nog steeds hun belofte na te komen om binnen 24 uur te leveren, ook al was er topdrukte op de zaak. Danny legt uit dat er wel wat uitdagingen waren, omdat het vervoersvolume van het wagenpark immers uitgebreid moest worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Gelukkig kon dit met de hulp van Ritplan en WEBFLEET tijdig geconstateerd worden, waardoor Luijten-VVZ ook in de toekomst goed voorbereid is op dit soort omstandigheden.

Er gebeurt nóg meer achter de schermen van een bedrijf met vervoer dan de meeste mensen beseffen. Van de plaatsing van een order tot de levering van de producten is het van groot belang dat er goed zicht is op de voertuigen, dat het onderlinge contact goed verloopt en dat ze een efficiënte planning volgen. Door samenwerking tussen Webfleet Solutions en EVO-it kan een bedrijf met vervoer dit met een efficiency en precisie die anders nauwelijks mogelijk is.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.