Bridgestone en Webfleet versnellen elektrificatie van wagenparken door lancering van eerste EV Services Platform ter wereld dat aanbieders van energie- en mobiliteitsdiensten verenigt

  • Het EV Services Platform verbindt wagenparken met een netwerk van toonaan­ge­vende dienst­ver­leners om EV-ac­ti­vi­teiten te optima­li­seren.
  • Bedrijven krijgen naadloze toegang tot oplossingen voor energie­beheer, batte­rij­analyse, wagen­park­beheer en het opladen van EV's, routing en planning, via een enkel platform.
  • Het unieke ecosysteem stelt aanbieders uit de mobili­teits- en energie­sector in staat om samen te werken en verbin­dingen te leggen, waardoor datage­ba­seerde diensten beter, sneller en goedkoper aan wagenparken kunnen worden geleverd.

Amsterdam/Brussel, 9 januari 2024 - Bridgestone Mobility Solutions, het onderdeel van Bridgestone dat zich richt op datage­stuurde mobili­teits­op­los­singen, waaronder Europa's toonaan­ge­vende oplossing voor wagen­park­beheer Webfleet, kondigde vandaag 's werelds eerste uitgebreide EV Services Platform voor wagenparken aan tijdens CES® 2024 in Las Vegas.

Het EV Services Platform is een uniek ecosysteem dat oplossingen van toonaan­ge­vende mobili­teits- en energie­le­ve­ran­ciers in één platform integreert. Bedrijven met wagenparken krijgen eenvoudiger, sneller en tegen lagere integra­tie­kosten toegang tot een breed scala aan geavan­ceerde EV-diensten die de elektri­fi­catie van wagenparken versnellen en EV-ac­ti­vi­teiten optima­li­seren.

Het platform creëert een naadloze verbinding tussen verschil­lende servi­ce­pro­viders op basis van wagenpark- en energie­ge­gevens. Webfleet, Bridgestone's wereldwijd vertrouwde oplossing voor wagen­park­beheer en lance­rings­partner voor het EV Services Platform, biedt essentiële inzichten in voertuig­ge­gevens die de EV-diensten van aangesloten partners verbeteren. Het eindre­sultaat voor wagenparken is een one-stop shop voor een eenvoudige en succesvolle reis naar elektri­fi­catie.

Dit unieke ecosysteem organiseert services in zes hoofd­pijlers, waardoor het voor klanten eenvoudig is om de ideale combinatie te kiezen voor hun specifieke doelstel­lingen op het gebied van elektrische voertuigen (EV):

Laadhardware en -software:
Laat experts uw laadin­fra­structuur leveren volgens de behoeften van uw vloot. Controleer en analyseer de prestaties van uw privéladers
Slim opladen:
Verlaag de kosten door piekbe­las­tingen en hoge energie­ta­rieven te vermijden en verlaag de uitstoot door hernieuwbare energie te gebruiken.
Energie­beheer:
Ontvang deskundige begeleiding voor uw energie-in­fra­structuur en efficiënt energie­beheer voor uw voertuigen en gebouwen.
Batte­rij­analyse:
Garandeer de veiligheid en betrouw­baarheid van uw wagenpark met waarschu­wingen voor batte­rij­pro­blemen. Verbeter de restwaarde van voertuigen met rapporten over de gezondheid van de batterij.
Planning:
Plan bestel­lingen en optima­liseer voor elektrische wagenparken, rekening houdend met energie-, oplaad-, batterij- en route­be­per­kingen.
Vlootbeheer:
Voer uw EV-ac­ti­vi­teiten betrouwbaar en optimaal uit op basis van realtime voertuig­ge­gevens en inzichten in rijgedrag en energie­ver­bruik.

Nu bedrijven over de hele wereld stappen zetten om de CO2-uitstoot te verminderen, staat elektri­fi­catie bovenaan de agenda van veel wagenparken, zegt Taco Olthoff, EV Program Director bij Bridgestone Mobility Solutions. Maar de weg naar elektri­fi­catie brengt uitdagingen met zich mee: hoge inves­te­ringen, het in stand houden van een betrouwbare werking en het optima­li­seren van je bedrijf om de actieradius te vergroten en kosten te besparen. Deze problemen kunnen alleen worden opgelost als de energie- en mobili­teits­in­du­strie samenwerken. Voor EV-ser­vi­ce­pro­viders is het doel om op een schaalbare manier te integreren om de uitdagingen waarmee wagen­park­klanten worden gecon­fron­teerd op de juiste manier aan te pakken.

Naadloze gegevens­uit­wis­seling is de ontbrekende schakel - datgene wat de volledige waarde zal benutten die aanbieders van energie- en mobili­teits­diensten kunnen leveren door hun systemen veel nauwer te integreren dan ooit tevoren. Daarom is ons EV Services Platform zo'n gamechanger. Een wagen­park­be­heerder kan bijvoor­beeld informatie over de actieradius krijgen om het meest geschikte voertuig toe te wijzen om een specifieke klus te klaren. Deze ritin­for­matie kan vervolgens worden gedeeld met hun laadbe­heer­pro­vider om te selecteren welk voertuig wanneer moet worden opgeladen op basis van het vereiste batte­rij­niveau en de rijschema's.

Toonaan­ge­vende spelers in de energie- en mobili­teits­in­du­strie verbinden hun EV-diensten

Dankzij de aangesloten EV-ser­vi­ce­pro­viders kunnen fleet­klanten naadloos gegevens delen om hun elektrische wagen­park­ac­ti­vi­teiten te stroom­lijnen. Gebruikers houden altijd de volledige controle over hun eigen gegevens en beslissen welke gegevens worden gedeeld, wanneer en hoe.

Veel vooraan­staande aanbieders van energie- en mobili­teits­diensten hebben al aange­kondigd dat ze dit jaar willen integreren met het EV Services Platform. Deze aanbieders zijn onder andere:

Energie­le­ve­ran­ciers:

Eaton
Energie-expert trans­for­meert locaties in energiehubs met EVCI, opslag en energie­beheer.
The Mobility House
Aanbieder van 360° oplaad­op­los­singen voor wagenparken, inclusief slim opladen en energie­be­heer­systeem.
VEV
Experts in het ontwerpen, bouwen en exploiteren van EV-vloten op het gebied van voertuigen, opladen en energie.
Heliox
Een reeks snellaad- en schaalbare oplossingen op maat voor zware elektrische voertuigen.
CTEK
Hoogwaardige, veilige EV-laders sinds 2009.
Bia Power
Prognoses, monitoring en optima­li­satie voor het opladen van elektrische voertuigen.
Recoy
Een Heliox-be­drijf dat slimme laad- en energie­be­heer­op­los­singen biedt voor lichte en zware bedrijfs­voer­tuigen.

Aanbieders van mobili­teits­diensten:

TomTom
Specialist in locatie­tech­no­logie
Simacan
End-to-end optima­li­satie van de toele­ve­rings­keten.
Volytica
Onafhan­ke­lijke en fabri­kan­tag­nos­tische accudia­gnose.
Webfleet
Europa's nummer één oplossing voor vlootbeheer.
Azuga
Toonaan­ge­vende oplossingen voor vlootbeheer in Noord-A­merika.

Het platform staat open voor andere partners in het e-mobility ecosysteem met als doel een complete reeks diensten aan te bieden aan wagenparken op een manier die flexibel is voor hun bedrijfs­be­hoeften. EV-ser­vi­ce­pro­viders die hun aanbod willen integreren op het EV Services Platform en hun diensten willen verbeteren met behulp van wagenpark- en energie­ge­gevens, kunnen EV Services Platform Partner worden door zich te registreren op: https://www.webfleet.com//webfleet/partners/ev-ser­vi­ce-network/

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.