Elektrische voertuigen en duurzaamheid van wagenparken

Run uw wagenpark met verant­woor­de­lijkheid voor het milieu

Elektrische voertuigen en duurzaamheid van wagenparken

Run uw wagenpark met verant­woor­de­lijkheid voor het milieu

Geef uw bedrijf een voorsprong op de concur­rentie door uw wagenpark duurzaam te beheren. Schakel over op elektrische voertuigen (EV's) of verlaag uw brand­stof­ver­bruik. Compenseer uw CO2-voetafdruk en stel uw bestuurders in staat een groenere rijstijl te imple­men­teren. Klaar om uw wagenpark te decar­bo­ni­seren? Ontdek hieronder hoe u kunt beginnen.


Ontdek duurzame oplossingen voor uw wagenpark

Fleet management voor EV's

Fleet management voor EV's

Haal alles uit uw elektrische voertuigen

Op data gebaseerde elektri­fi­cering

Op data gebaseerde elektri­fi­cering

Weet wanneer u EV's aan uw wagenpark moet toevoegen met duidelijke inzichten

EV-cal­cu­lator voor totale eigen­doms­kosten

EV-cal­cu­lator voor totale eigen­doms­kosten

Maak een schatting van de totale eigen­doms­kosten van uw EV's

Groen en veilig rijden

Groen en veilig rijden

Ondersteun duurzaam en veilig rijden

Brand­stofef­fi­ci­ëntie

Brand­stofef­fi­ci­ëntie

Gebruik digitale oplossingen om brandstof te besparen en uw uitstoot te verlagen

CO2-compen­sa­tie­pro­gramma

CO2-compen­sa­tie­pro­gramma

Bereken uw CO2-uitstoot en help droog land weer groen te maken

CO2- rapport

CO2- rapport

Rapporteer nauwkeurig de impact van uw bedrijf op het milieu

Verbeter de duurzaamheid van uw wagenpark met Webfleet

Houd contact

Met uw wagenpark met elektrische voertuigen

Moedig een verant­woorde en groene rijstijl aan

Met actieve coaching voor bestuurders

Houd de staat van uw voertuigen en banden in de gaten

Om het brand­stof­ver­bruik te verlagen

Verbeter uw brand­stofef­fi­ci­ëntie

Met realtime brand­stof­ver­bruik

Houd uw CO2-uitstoot bij

En verminder uw CO2-voetafdruk

Maak een positieve impact

Door te helpen de natuur te herstellen

Belangrijke kenmerken van EV's en duurzaamheid

Eenvoudig EV-fleet management

De overgang naar een wagenpark met EV's is het bewijs dat een organisatie zich inzet om verant­woor­delijk te zijn voor het milieu. Voor het managen van een wagenpark met EV's moet tijdens het plannen rekening worden gehouden met het bereik en het opladen van de voertuigen. Met Webfleet kunt u het huidige accuniveau en oplaad­lo­caties op hetzelfde platform controleren. Plan uw werkproces optimaal en zorg ervoor dat uw EV's veilig zijn op de weg.

Meer informatie over EV-fleet management⁠
ev van charging plugging 01
ev van charging pro8475 03

Ontdek het elektri­fi­ce­rings­po­ten­tieel van uw wagenpark

Het toevoegen van EV's aan uw wagenpark kan ingewikkeld zijn. Wij willen het eenvoudiger maken. Webfleet en Chargylize hebben samen­ge­werkt bij het ontwerpen van een elektri­fi­ce­ring­s­check voor uw wagenpark. Met onze duidelijke inzichten in telema­ti­ca­ge­gevens kunt u welover­wogen beslis­singen nemen over het toevoegen van EV's aan uw wagenpark en profiteert u er maximaal van.

Meer informatie over EV.connect⁠

Duurzame rijstijl en onderhoud

Het beheren van een groen wagenpark draait om het ontwikkelen van duurzaam gedrag, zowel op als naast de weg. Webfleet helpt u brandstof te besparen door ervoor te zorgen dat uw voertuigen en banden altijd in topconditie zijn, zodat u uw brand­stof­ver­bruik en CO2-uitstoot beter in de gaten kunt houden. Onze OptiDrive 360 leert uw bestuurders groenere rijge­woonten aan met gedetail­leerde feedback en evaluaties.

Meer informatie over groen en veilig rijden⁠
green and safe eu
road and forest

Beheer uw brand­stof­ver­bruik bewust

Krijg realtime inzicht in uw brand­stof­ver­bruik per rit door verbinding te maken met de FMS- of CAN-bus van uw voertuig. Rijd de meest efficiënte routes en monitor uw brand­stof­ver­bruik met gedetail­leerde rapporten. Met Webfleet kunt u bewust uw brand­stof­ver­bruik beheren en een positieve bijdrage leveren.

Meer informatie over brand­stof­ver­bruik⁠

Compenseer uw CO2-voetafdruk met Green Your Fleet

Vraagt u zich af hoe uw wagenpark een positieve impact kan hebben? Bereken uw CO2-uitstoot via ons Green Your Fleet-platform en ontdek hoe u kunt deelnemen aan ons partner­schap met Justdiggit om het droge land in Afrika weer groen te maken. Samen kunnen we de CO2-uitstoot verminderen en klimaat­ver­an­dering tegengaan.

Kom meer te weten over Green Your Fleet⁠
green your fleet 01
C02 Report TUV certif 2

Monitor en verlaag uw uitstoot

Krijg een duidelijk beeld van uw uitstoot met het CO2-rapport van Webfleet, waarmee u de naleving van richtlijnen zoals de EU-richtlijn inzake duurzaam­heids­rap­por­tering door onder­ne­mingen (CSRD) vereen­voudigt. Onze tool voor CO2-rapportage is gecer­ti­fi­ceerd door TÜV Rheinland en helpt u te bepalen op welk gebied u welover­wogen, proactieve beslis­singen kunt nemen wat betreft verant­woor­de­lijkheid voor het milieu.

Meer informatie⁠

Alles wat u moet weten over onze oplossingen voor EV's en duurzaam fleet management

Wat houdt duurzaamheid van het wagenpark in?

0
Naar content gaan

Bij fleet management betekent duurzaamheid dat zakelijke en opera­ti­onele doelen worden bereikt zonder het milieu in gevaar te brengen. Hiervoor moeten bedrijven verder kijken dan het behalen van korte-ter­mijn­winsten en prioriteit geven aan hun impact op de lange termijn. Een duurzame strategie voor fleet management draait doorgaans om het verlagen van het brand­stof­ver­bruik, het toepassen van een duurzame rijstijl en het compenseren van uw CO2-voetafdruk.

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor wagenparken?

0
Naar content gaan

De trans­port­sector draagt flink bij aan de uitstoot van CO2. Het is algemeen bekend dat de wereld heel snel aan de slag moet met decar­bo­ni­satie. Duurzaamheid helpt wagenparken om specifieke doelstel­lingen voor het verlagen van CO2-uitstoot te behalen. Duurzaam­heids­prak­tijken zijn bouwstenen waarmee u uw wagenpark klaar kunt maken voor de toekomst. Duurzaamheid bereidt uw wagenpark voor op 'net zero'-wetgeving en demon­streert aan klanten, werknemers, potentiële werknemers en de maatschappij dat verant­woor­de­lijkheid voor het milieu belangrijk is voor uw bedrijf.

Wat zijn de voordelen van duurzaamheid voor bedrijven?

0
Naar content gaan

Duurzaam zijn heeft veel voordelen voor bedrijven, zoals een voorsprong op de concur­rentie, waardoor het imago van uw bedrijf wordt verbeterd, en het minima­li­seren van opera­ti­onele kosten dankzij efficiëntie van brandstof en onderhoud.

Duurzaam zijn maakt het voor bedrijven ook gemak­ke­lijker om aan de regelgeving te voldoen. In veel Europese landen is het gebruik van voertuigen met geen of een lage uitstoot strikt gereguleerd met behulp van stedelijke toegangs­wetten of lage-e­mis­sie­zones. Als u EV's in uw wagenpark intro­du­ceert, heeft u dus geen last van deze hinder­nissen voor naleving.

Hoe kan Webfleet bedrijven helpen verant­woor­de­lijker voor het milieu te zijn?

0
Naar content gaan

Ook als u geen EV's inzet, zijn er vele manieren waarop u verant­woor­delijk voor het milieu kunt zijn met Webfleet. Onze OptiDrive 360 ondersteunt uw bestuurders met training over groen rijden, terwijl onze functie voor voertuig­on­derhoud en ons banden­span­ning­con­tro­le­systeem ervoor zorgen dat uw auto's altijd in de meest optimale, brand­stofef­fi­ciënte toestand verkeren.

Met Webfleet kunt u het brand­stof­ver­bruik analyseren door verbinding te maken met de FMS- of CAN-bus van uw voertuig, om zo uw uitstoot te monitoren. Wilt u nog verder gaan? Ontdek hoe u uw CO2-uitstoot kunt compenseren met ons Green Your Fleet-pro­gramma.

Welke bedrijven profiteren van de duurzame oplossingen van Webfleet?

0
Naar content gaan

Bedrijven uit alle sectoren kunnen profiteren van de duurzame oplossingen van Webfleet, ongeacht de grootte van het wagenpark en met of zonder elektrische voertuigen in het wagenpark. Elk bedrijf dat een wagenpark beheert, kan profiteren van de duurzame oplossingen van Webfleet.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.