Kies wanneer je met
een van onze experts wilt praten
Een afspraak inplannen
⁠Een afspraak inplannen

Hoe automa­ti­sering, digita­li­sering en nieuwe technologie de bouwsector veranderen

74% van de bouwbe­drijven geeft aan dat ze van plan zijn om een nieuwe technologie in het komende jaar te imple­men­teren, waarbij beveiliging, veiligheid en produc­ti­viteit de belang­rijkste redenen zijn om dit te doen.

Tegelij­kertijd hebben bedrijven ook zorgen over het gebruik van nieuwe technologie. De meest voorkomende zorgen zijn kosten, training, aanspra­ke­lijkheid, locatie­be­vei­liging en gegevens­be­vei­liging.

In dit geval is intel­li­gente imple­men­tatie de oplossing.

Beschikbaar om te downloaden⁠

Dit eBook behandelt:

1
Het gebruik van digita­li­sering en automa­ti­sering in de bouw
2
De belang­rijkste techno­lo­gieën veranderen de sector en de mogelijke voordelen voor u
3
De belang­rijkste barrières bij toepassing
4
Risico's vermijden bij het toevoegen van nieuwe technologie aan uw bedrijf

Download het gratis eBook

Ontdek wat digita­li­sering en automa­ti­sering voor u kunnen betekenen.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Kies uw branche.
Voer uw e-mailadres in
Laten we contact houden

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.