CAM50

Bescherm uw bestuurders en wagenpark met video­tele­matica

Geopti­ma­li­seerd voor

Kan verbinden met LINK 201, LINK 210, LINK 240, LINK 310, LINK 410, LINK 510, LINK 640, LINK 710, LINK 740.

 • Op de weg en bestuurder gerichte camera's
 • Inzicht in kritieke gebeur­te­nissen
 • Identi­fi­ceert risicovol rijgedrag en waarschuwt de bestuurder
 • Toonaan­ge­vende AI-tech­no­logie
 • Wordt gebruikt in combinatie met een speciale video­service en is volledig geïnte­greerd met het fleet manage­ment-platform van Webfleet
 • Aan te passen aan uw privacy- en nalevings­be­hoeften
 • Kan worden gebruikt als zelfstandig apparaat of in combinatie met een LINK-volg­systeem

Gegevensblad

Functies

Video-opname

Constante opname bij ingescha­kelde motor en beweging

Automa­tische uploads van gebeur­te­nissen

Geactiveerd door versnel­lings­meter, AI of waarschu­wingsknop

Feedback in de cabine

Informeert de bestuurder wanneer een risicovolle rijstijl wordt gedetec­teerd

Raadpleging op aanvraag

Vraag video's aan voor specifieke tijdstippen en posities

Livestreaming

Bekijk direct livevi­deo­beelden van de camera's

Ontworpen met het oog op privacy

Volledige controle over de camera­con­fi­gu­ratie

Bekijk hoe Webfleet Video u helpt bij het beveiligen van uw wagenpark

Geavanceerd camera­ontwerp

HD-kwa­liteit en nachtzicht

Monitor avondritten met ingebouwde infra­rood-led's.

Veel opslag­ruimte

Registreer 100 uur1 rijtijd met een SD-kaart van 128 GB.

Onder­steuning voor meerdere camera's

Vertrouw op IP69P-gecer­ti­fi­ceerde prestaties onder zware omstan­dig­heden.

AI-on­der­steuning

Maak nauwkeurige opnamen van gebeur­te­nissen met de ingebouwde opname­tech­no­logie.

Melding bij ongeoor­loofde handelingen

Voorkom stroom­uitval met uitscha­kel­waar­schu­wingen en een reser­ve­bat­terij.

Verwij­derbare houder

Te verwijderen van de voorruit voor veiligheid of naleving van regels.

Technische speci­fi­caties

Camera­re­so­lutie
 • Wegcamera: 1080P HD, instelbare kijkhoek FOV(D)140°
 • Bestuur­ders­camera: 720P HD met geïnte­greerde infra­rood­functie en instelbare kijkhoek
Ingebouwd touchscreenResolutie van 320 x 240
NachtzichtInfrarood nachtzicht
AudioIngebouwde luidspreker voor audio­waar­schu­wingen
Geïnte­greerde waarschu­wingsknopDe bestuurder kan met een druk op de knop gebeur­te­nissen vastleggen
Opslag/geheugenProfes­si­onele, robuuste SD-kaart van 128 GB
AntifraudeSD- en SIM-kaart zijn vergrendeld en fraude­be­stendig
Connec­ti­viteit4G met 3G-back-u­p­optie
Extra camera'sMogelijkheid om tot vier extra camera's te verbinden via kabel of Wi-Fi
Batterij/stand-byIngebouwde batterij. Bij voedings­on­der­breking wordt overge­schakeld op de batterij en wordt er een melding van de onder­breking verzonden.
Opera­ti­onele temperatuur
In bedrijf: 0 °C tot 70 °C (-32 °F tot 158 °F)
Opslag: -10 °C tot 85 °C (14 °F tot 185 °F)
GPSGeïnte­greerde GPS
Stroom­voor­zieningHardwarekit meegeleverd voor vaste aansluiting op stroom en aarde.
Inhoud van het pakketDashcam, beves­ti­gings­beugel, 128 GB profes­si­onele MicroSD, hardwirekit voor installatie (kabel, zekerings­in­stal­la­tiekit, zekerings­af­dekking), veilig­heids­schroe­ven­draaier, gebrui­kers­hand­leiding, fraude­be­stendige case

AUX 50

Vergroot de wagen­park­vei­ligheid met oplossingen voor extra camera's

 • Eenvoudige installatie en draadloze connec­ti­viteit
 • Ontworpen voor extreme omstan­dig­heden

Gegevensblad

RENDEMENT OP INVESTERING BINNEN ZES TOT NEGEN MAANDEN

Wilt u volledig inzicht in kritieke gebeur­te­nissen, uw bestuurders veilig houden en het aantal verze­ke­rings­claims verlagen? Reserveer een demo en ontdek hoe de CAM 50 en Webfleet Video uw wagenpark veilig houden.

1 Overschrijft automatisch wanneer er onvoldoende capaciteit is.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.