CAM 50

Bescherm uw bestuurders en wagenpark met
Webfleet Video​

Geopti­ma­li­seerd voor

Kan verbinden met LINK 201, LINK 210, LINK 240, LINK 310, LINK 410, LINK 510, LINK 610, LINK 710, LINK 740.

  • Op de weg en bestuurder gerichte camera's​
  • Inzicht in kritieke gebeur­te­nissen​
  • Identi­fi­ceert risicovol rijgedrag en waarschuwt de bestuurder​
  • Toonaan­ge­vende AI-tech­no­logie​
  • Wordt gebruikt in combinatie met een speciale video­service die volledig in Webfleet is geïnte­greerd​
  • Aan te passen aan uw privacy- en nalevings­be­hoeften​

Gegevensblad

Functies

Video-opname​

Constante opname bij ingescha­kelde motor en beweging

Automa­tische uploads van gebeur­te­nissen​

Geactiveerd door versnel­lings­meter, AI of waarschu­wingsknop​

Feedback in de cabine​

Informeert de bestuurder wanneer een risicovolle rijstijl wordt gedetec­teerd​

Raadpleging op aanvraag​

Vraag video's aan voor specifieke tijdstippen en posities​

Livestreaming​*

Bekijk direct livevi­deo­beelden van de camera's

Ontworpen met het oog op privacy​

Volledige controle over de camera­con­fi­gu­ratie​

Kijk hoe we uw wagenpark beschermen

Geavanceerd camera­ontwerp

HD-kwa­liteit en nachtzicht​

Ingebouwde infra­rood-led's voor gebruik van nachtzicht bij opnamen van de bestuurder.​

Veel opslag­ruimte​

Kwali­teits-SD met 128 GB biedt 100 uur1 rijtijd­video.​

Onder­steuning voor meerdere camera's*

Optie voor draadloze verbinding van vier extra camera's.​

AI-on­der­steuning​

Ingebouwde AI-tech­no­logie voor het vastleggen van gebeur­te­nissen.​

Melding bij ongeoor­loofde handelingen​

De reser­ve­bat­terij beschermt tegen voedings­on­der­breking en geeft aan wanneer de camera wordt losge­koppeld.​

Verwij­derbare houder​

Te verwijderen van de voorruit voor veiligheid of naleving van regels.

Technische speci­fi­caties

Camera­re­so­lutie​
  • Wegcamera: 1080P HD, instelbare kijkhoek FOV(D)140°
  • Bestuur­ders­camera: 720P HD met geïnte­greerde infra­rood­functie en instelbare kijkhoek​
Ingebouwd touchscreenResolutie van 320 x 240​
Nachtzicht​Infrarood nachtzicht​
Audio​Ingebouwde luidspreker voor audio­waar­schu­wingen​
Geïnte­greerde waarschu­wingsknop​De bestuurder kan met een druk op de knop gebeur­te­nissen vastleggen
Opslag/geheugen​Profes­si­onele, robuuste SD-kaart van 128 GB​
Antifraude​SD- en SIM-kaart zijn vergrendeld en fraude­be­stendig​
Connec­ti­viteit​4G met 3G-back-u­p­optie
Extra camera's​Mogelijkheid om tot vier extra camera's te verbinden via kabel of Wi-Fi​
Batterij/stand-by​Ingebouwde batterij. Bij voedings­on­der­breking wordt overge­schakeld op de batterij en wordt er een melding van de onder­breking verzonden.
Opera­ti­onele temperatuur
In bedrijf: 0 °C tot 70 °C (-32 °F tot 158 °F)​
Opslag: -10 °C tot 85 °C (14 °F tot 185 °F)​
GPS​Geïnte­greerde GPS​
Stroom­voor­ziening​Hardwarekit meegeleverd voor vaste aansluiting op stroom en aarde.​
Inhoud van het pakket​Dashcam, beves­ti­gings­beugel, 128 GB profes­si­onele MicroSD, hardwirekit voor installatie (kabel, zekerings­in­stal­la­tiekit, zekerings­af­dekking), veilig­heids­schroe­ven­draaier, gebrui­kers­hand­leiding, fraude­be­stendige case​

Optionele accessoires​

Aux-camera zijkant​*

Aux-camera achterkant *

Fraude­be­stendige case (vervanging)​*

RENDEMENT OP INVESTERING BINNEN ZES TOT NEGEN MAANDEN

Wilt u volledig inzicht in kritieke gebeur­te­nissen, uw bestuurders veilig houden en het aantal verze­ke­rings­claims verlagen? Reserveer een demo en ontdek hoe de CAM 50 en Webfleet Video uw wagenpark veilig houden.​

* Functie is beschikbaar vanaf juli 2021.​
1 Overschrijft automatisch wanneer er onvoldoende capaciteit is.​