Legyen üzleti partnerünk

Együtt többet érhetünk el – Csatla­kozzon partner­prog­ra­munkhoz, és tegyen szert bevételre jármű­park­kezelő megol­dá­saink népsze­rű­sí­té­sével és értéke­sí­té­sével

Legyen Webfleet üzleti partnerünk, és növelje vállal­ko­zását

Legyen sikeres egy gyorsan növekvő piacon

Kovácsoljon tőkét a jármű­park­kezelő techno­lógiák iránti virágzó keresletből

Növelje vállal­kozása telje­sít­ményét

Tegyen szert bevételre a megújuló előfi­ze­té­sekből és hardver­ér­té­ke­sí­té­sekből

Használja ki a Webfleet márka előnyét

Szerezzen jó hírnevet egy világelső, jármű­park­kezelő megol­dá­sokat biztosító szolgáltató jogosult partne­reként

Szélesítse látókörét

Törjön be új piacokra innovatív, piacvezető termék­port­fó­li­ónkkal

Bővítse termék­kí­ná­latát és növelje nyereségét

Üzleti partnerként csupán annyi a dolga, hogy értékesítse megol­dá­sa­inkat és jutalékot szerezzen – a többi a mi dolgunk.

Az úton a követ­ke­zővel leszünk a segítségére::

Hozzáférés partner­por­tá­lunkhoz

Itt rengeteg információt és támogatási anyagot talál

Marke­ting­anyagok

Olyan marke­ting­anyagok széles válasz­té­kához is hozzáférhet, amelyeket kifeje­zetten az eladások növelésére terveztünk

Képzés a hozzáadott értéket képviselő termékekkel kapcso­latban

Ingyenes, termékekkel kapcsolatos alkalmi jellegű képzésben részesülhet a(z) Webfleet szerve­zé­sében

Személyre szabott értéke­sítési képzés

Személyre szabott értéke­sítési képzést is kidol­goz­hatunk az Ön számára, amely által jobb pozícióba helyezheti megol­dá­sa­inkat a piacon

Miért működjön együtt a Webfleet vállalattal?

Miért működjön együtt a Webfleet vállalattal?

A Webfleet a világ egyik vezető, telematikai megol­dá­sokat biztosító szolgál­tatója, amely világszerte több százezer előfi­ze­téssel büszkél­kedhet. Több mint 60 országban biztosítjuk szolgál­ta­tá­sa­inkat a vállal­ko­zások számára – ügyfe­le­inknek az iparág legha­té­ko­nyabb helyi támogatási hálózatát, valamint ágazat­spe­ci­fikus, harmadik féltől származó alkal­ma­zások és integrációk széles választékát nyújtjuk. Minden típusú járműparkot és járművet – személy­gép­ko­csikat, kiste­her­au­tókat és teher­au­tókat – támogatunk, és az iparágat tekintve páratlan termék­vá­lasz­tékot kínálunk.

Regiszt­ráljon, és legyen üzleti partnerünk!

Adja meg a cégét.
Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg az e-mail-címét
Adja meg a telefon­számát.
untranslated
untranslated
untranslated
Válassza ki az országát.
A mező kitöltése kötelező.

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.