Bli företagspartner

Uppnå mer tillsammans – anslut dig till vårt partner­program och tjäna pengar genom att marknadsföra och sälja våra vagnparks­han­te­rings­lös­ningar

Bli Webfleet-före­tagspartner och få ditt företag att växa

Lyckas på en snabb­växande marknad

Dra nytta av den ökande efterfrågan på vagnparks­han­te­rings­teknik

Öka din verksamhet

Generera intäkter genom återkom­mande abonnemang och maskin­va­ru­för­säljning

Utnyttja varumärket Webfleet

Bygg ditt rykte som en aukto­ri­serad partner till en världs­le­dande leverantör av vagnparks­han­tering

Vidga dina vyer

Öppna upp för nya marknader med vår innovativa och marknads­le­dande produkt­portfölj

Utöka ditt produkt­sor­timent och förbättra resultaten

Som företagspartner behöver du bara sälja våra lösningar och ta emot provision. Vi sköter resten.

För att hjälpa dig att komma i gång ger vi dig:

Tillgång till Partner­por­talen

Här hittar du massvis med information och stödma­terial

Marknads­fö­rings­ma­terial

Du får också tillgång till ett brett utbud av marknads­fö­rings­ma­terial som är särskilt utformat för att hjälpa dig att sälja mer

Produkt­ut­bildning för mervärde

Du kan delta i produkt­ut­bildning som arrangeras av Webfleet vid behov

Skräd­dar­sydda säljkurser

Vi kan skräddarsy säljkurser för att du bättre ska kunna placera våra lösningar på marknaden

Därför ska du arbeta med Webfleet

Därför ska du arbeta med Webfleet

Webfleet är en av världens ledande leveran­törer av telema­tik­lös­ningar med hundra­tu­sentals abonnemang världen över. Vi betjänar företag i mer än 60 länder och ger våra kunder branschens starkaste lokala support­nätverk och bredaste utbud av sektor­spe­cifika tredje­partsap­pli­ka­tioner och integre­ringar. Vi har stöd för alla sorters vagnparker och fordon – bilar, skåpbilar och lastbilar – och erbjuder branschens bredaste produkt­utbud.

Registrera dig och bli företagspartner.

Ange företag.
Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange din e-post­a­dress
Ange telefon­nummer.
Ange din adress.
Ange postnummer.
Ange ort.
Välj land.
Detta fält är obliga­to­riskt.

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.