Update over COVID-19.  Meer informatie

DIGIT Elektrotechniek

Groei consolideren en inzetten op procesoptimalisatie

Het bedrijf

DIGIT Elektrotechniek te Hoorn is een elektrotechnisch installateur voor grotere industriële opdrachtgevers in Noord-Holland. Het familiebedrijf werd in 1988 opgericht. Directeur Martijn Dekker: In 2008 heb ik de zaak overgenomen van mijn ouders. We sluiten fabrieksmachines aan en lossen storingen op. Op dit moment hebben we 80 mensen in dienst en een wagenpark met 30 auto’s. Vanaf 1988 is het bedrijf enorm gegroeid. Mijn ouders hebben daar hard voor gewerkt. Ik wil deze groei nu consolideren en zet in op procesoptimalisatie. Wat onderscheidt DIGIT Elektrotechniek van zijn concurrenten? We zijn een middelgroot bedrijf en hebben daarom veel persoonlijk contact met klanten. Bij problemen kunnen ze mij of een collega zelfs midden in de nacht bellen.

We wilden een efficiëntere inzet van ons wagenpark creëren

De uitdaging

In 2009 hadden we het gevoel dat de uren van medewerkers die werden geschreven op de weekstaten, niet altijd overeenkwamen met de uren die in rekening konden worden gebracht bij klanten, vertelt Dekker. Daarom wilden we heel graag weten of die medewerkers de werk- en reisuren die ze op hun urenstaten schreven ook daadwerkelijk maakten. Daarnaast wilden we een goede ritregistratie, omdat de Belastingdienst daar erg streng op controleert. Ook wilden we een efficiëntere inzet van ons wagenpark creëren.

Dekker kende een ander installatiebedrijf dat al gebruik maakte van producten van Webfleet Solutions. We zijn daar eens een dag gaan meekijken met de planner en zagen dat het daar goed werkte. Vervolgens heeft Webfleet Solutions een presentatie bij ons op kantoor gegeven. We besloten uiteindelijk de Link410 aan te schaffen en ons te abonneren op WEBFLEET.

Dekker was bang dat er misschien weinig draagvlak was onder de medewerkers voor de WEBFLEET-producten, omdat het toch een soort controlemechanisme is. Dekker: Maar dat viel reuze mee, niemand heeft zich tegen de invoering verzet. Dat komt ook door de navigatiesystemen die in de auto’s zijn gebouwd. Daar waren alle buitendienstmedewerkers erg blij mee. Ze kunnen deze apparatuur ook privé gebruiken.

Mede dankzij Webfleet Solutions zijn 2009, 2010 en 2011 onze beste jaren ooit geweest

De oplossing

De producten van Webfleet Solutions geven Dekker volgens eigen zeggen een bepaalde rust. De twijfels over de juistheid van de urenregistraties, zijn weg. Als je voorheen de medewerkers wilde controleren, was dit alleen mogelijk door op de bouwplaats aanwezig te zijn. Nu weten we precies hoeveel kilometer ze hebben gereden, bij welke klant ze zijn en hoe lang ze hebben gewerkt en gereisd.

Dankzij de WEBFLEET-producten zijn medewerkers ook sneller op plaats van bestemming. Het navigatiesysteem geeft de beste route aan om verkeersopstoppingen te omzeilen, aldus Dekker. Erg belangrijk bij urgente storingen, waarbij er snel hulp nodig is. Bovendien geeft de navigatieapparatuur een professionele uitstraling aan onze wagens. We investeren in nette werkkleding, mooie gereedschappen en dus ook in de nieuwste en beste navigatieapparatuur.

Dankzij WEBFLEET heeft DIGIT Elektrotechniek geen software hoeven installeren. Dekker: Bij desktop-systemen heb je veel werk aan updates, dan moet je alle systemen langs. Nu we via internet werken, scheelt dat een hoop tijd. Als Dekker alles bij elkaar optelt, wat is dan de kostenbesparing die het gebruik van WEBFLEET management oplevert? Dat is zeker 20% per jaar. Webfleet Solutions levert een grote bijdrage aan onze procesoptimalisatie. Mede dankzij hun producten zijn 2009, 2010 en 2011 onze beste jaren ooit geweest.


Lees alle casestudy's Ontdek hoe andere klanten profiteren van WEBFLEET:


Bekijk succes­ver­halen van klanten