Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics je nyní Webfleet Solutions.

LINK 105

Rozšiřující zařízení pro informace o palivu

Malé zařízení – velký vliv

 • Sledování paliva v reálném čase
 • Zprávy o množství vyprodukovaného uhlíku
 • Poskytuje hlášení kódů poruch diagnostiky vozidla a motoru
 • Podpora funkce Active Driver Feedback
 • Rychlá instalace do portu OBD-II ve vozidle
 • Funguje v kombinaci se zařízením pro sledování vozidel LINK

Požádat o zpětný telefonní hovor 


Řídicí panely

Řídicí panel

Na snadno čitelném panelu okamžitě uvidíte důležité ukazatele související s palivem. Sledujte trendy a ukazatele výkonosti, abyste věděli, kdy máte začít jednat.


Hlášení o spotřebě paliva

Hlášení spotřeby paliva

Sledujte spotřebu paliva vozidel ve vašem vozovém parku a snadno odhalujte výjimečné odchylky

Informace o hlášení spotřeby paliva:

 • Hlášení spotřeby paliva poskytuje podrobný přehled o spotřebovaném palivu vozidly ve vybraném období.

Hlášení funkce OptiDrive

Hlášení funkce OptiDrive

Sledujte styl jízdy, abyste mohli jednoduše kontrolovat bezpečné, efektivní a ekologicky zodpovědné řízení.

Hlášení obsahuje:

 • Údaje o spotřebě paliva, chodu naprázdno, nešetrném způsobu jízdy a překračování rychlosti u jednotlivých řidičů v přehledném grafickém zobrazení.
 • Přehledná tabulka zobrazuje vývoj chování řidiče z hlediska ukazatelů sledovaných funkcí OptiDrive.
 • Komplexní shrnutí zobrazuje informace o vzdálenosti, době jízdy a spotřebě paliva společně s informacemi funkce OptiDrive.
 • Denní vytváření výkazu: spotřeba paliva, vyplýtvané palivo, nešetrný styl jízdy, překračování rychlosti a chod motoru naprázdno.

Hlášení údržby

Hlášení údržby vozidla

Plánujte a kontroluje, kdy je nutné odstavení vašeho vozidla z důvodu provedení údržby.

Hlášení údržby zobrazuje přehled plánovaných úloh údržby. Úlohy mohou být zpožděné, dokončené nebo otevřené. Průběh úloh, tj. datum posledního a dalšího plánovaného provedení, je poskytnut ve stručném přehledu. Pomocí těchto informací můžete monitorovat intervaly údržby svého vozového parku, plánovat návštěvy servisu a vytvořit archiv historie údržby.


Upozornění na údržbu vozidla

Upozornění na údržbu vozidla

Buďte připraveni, pokud vaše vozidlo hlásí kódy poruch. Získávejte upozornění v reálném čase o kódech poruch diagnostiky vozidla (DTC), abyste zajistili dobrou údržbu všech svých vozidel a jejich bezpečnost na silnici.

Níže jsou uvedeny příklady kódů poruch, které může vaše vozidlo hlásit:

 • P0115 Porucha obvodu pro teplotu chladicí kapaliny motoru
 • P0217 Stav přehřátí motoru
 • P0230 Porucha primárního obvodu pro palivové čerpadlo
 • P0620 Poruchu obvodu pro ovládání generátoru
 • P1181 Porucha systému pro přívod paliva

Promluvte si s poradcem a zjistěte, jak může zařízení LINK posloužit vašemu vozovému parku.