COVID-19 Update.  Další informace

Připojený automobil pro půjčovny automobilů

Nová mobilita. Nové služby.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Technologie připojených automobilů pomáhá půjčovnám automobilů orien­to­vaným na budoucnost obstát v každo­denních provozních výzvách, kterým v tomto odvětví čelí, tím, že zvyšuje laťku provozní efektivity.

Potenciální klíčové výhody

Optima­lizace vyřazení z vozového parku

Pomocí aktuálních údajů o připojeném automobilu pomáhá optima­li­zovat výběr vozidel pro vyřazení z vozového parku.

Správná údržba vozidel

Pravidelná údržba může zásadně ovlivnit zbytkovou hodnotu, zvláště v případě prona­jí­maných vozidel, která mohou být často řízena bez odpoví­dající opatrnosti a pozornosti.

Kontrola nákladů na doplňování paliva

Možnost kontrolovat hladinu paliva u vraceného prona­jí­maného vozidla oproti použití pomůže optima­li­zovat příjmy z doplňování paliva.

Lepší ceny zpětného odkupu

Když znáte přesné podrobnosti o používání, ujetých kilometrech a stavu prona­jí­maného vozidla, které chcete prodat zpět prodejci, pomůže vám to vyjednat lepší cenu zpětného odkupu.

Platforma služeb připojených automobilů pro půjčovny automobilů

NEXTFLEET poskytuje přizpů­sobené přehledy prostřed­nictvím intui­tivního softwa­rového rozhraní, které vám zjednoduší každodenní život. Naše flexibilní rozhraní API umožňují bezpro­blémově integrovat služby připojených automobilů do stávajících interních softwa­rových systémů, od standar­di­zované správy položek po aplikace na míru.

NEXTFLEET

  • Intuitivní rozhraní, které zajišťuje lepší kontrolu nad vozidly spolu s dynamickou tvorbou hlášení pro lepší úroveň služeb zákazníkům a správu položek a údržby a adminis­trativu.
  • Program údržby vozidla pomáhá optima­li­zovat plánování.
  • Funkce geogra­fických okrajů vás upozorní, pokud vozidlo opustí oblast, pro kterou bylo pronajato.
Další informace o službě NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Firemní integrace

Platforma TomTom s otevřeným rozhraním API usnadňuje vašemu internímu IT oddělení nebo vašim partnerům integrátoru systémů integrovat telematická data do vašich klíčových interních systémů a vytvářet aplikace na míru, které budou splňovat vaše požadavky. Bezpro­blémová kombinace údajů na jednom místě vám umožní zefektivnit provoz, od aktivního plánování upozornění na údržbu po nastavení spouštěčů pro vyřazení z vozového parku.

Další informace o firemní integraci

Požádat o zpětný telefonní hovor

Objevte, jaké výhody může připojený automobil přinést vaší firmě

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní