Styr på bilerne med gule plader

Århus, 14. september 2011
Bilerne på gule plader overholder reglerne hos iPaper A/S, og det kan let dokumenteres med TomTom Business Solutions flådestyringsløsning.

iPaper har konsulenter, der ved personligt salg sælger virksomhedens softwareløsninger og efterfølgende også yder konsulenthjælp med implementeringen. Konsulenterne kører i biler på gule plader. Regelsættet omkring gulplade-biler betyder, at virksomheden til enhver tid overfor myndighederne skal kunne dokumentere, at transporten i bilerne sker efter reglerne. Med TomTom WORKsmart har virksomheden fået markedets bedste og mest brugervenlige løsning, siger den 37-årige CEO og medejer Anders Dahl. Han fortsætter: Det har været et væsentligt kriterium, at mine medarbejdere har fokus på vore kunder og ikke skal bruge tid på at føre kørebøger eller anden manuel dokumentation. Med TomTom Business Solutions kan vi centralt trække alle relevante data om, hvor bilerne har kørt. Løsningen omfatter desuden en sms-funktion, der bl.a. viser, hvis køretøjet bevæger sig i weekenden eller på tidspunkter, hvor det ikke forventes at køre, for eksempel ved et tyveri, hvor virksomheden så har mulighed for at reagere med det samme.

iPaper A/S er en ung udviklingsorienteret iværksættervirksomhed i Århus, som sælger digitale softwareløsninger til online magasin- og katalogproduktioner. Virksomheden blev etableret i 2006 og har tyngdepunktet i Danmark, men virksomheden ekspanderer kraftigt og har i dag kunder globalt. Softwareløsningerne udbydes i forskellige licenstyper til grafisk produktion. Den dynamiske udvikling har også betydet, at virksomheden tilbyder diverse analyseredskaber, der præcist viser, hvilke artikler der har læsernes største interesse og hvilke der bruges længst tid på. Det betyder at en udbyder af et magasin kan analysere den enkelte udgivelse og justere artikelvalget i overensstemmelse med, hvad målgruppen har størst interesse for.

Virksomheden har en personalehåndbog, der afstikker retningslinjerne for blandt andet, hvordan man kører i trafikken. iPaper bilerne bærer virksomhedens navn og logo og det er en del af virksomhedens branding. TomTom Business Solutions løsningen leverer også data, der gør det muligt at se om trafik reglerne overholdes og om der køres hensynsfuldt i trafikken. Virksomheden kendte TomToms navigationsudstyr i forvejen og da en forespørgsel om et godt styringsværktøj til biler på gule plader i netværket på Twitter gav en klar anbefaling af TomTom Business Solutions, var valget let.

Styringsløsningen er leveret af Multiflash, som er TomTom Business Solution partner.

Presse­kontakt

Annika Schaich

Send e-mail⁠

Arkiv

2022 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

RSS-feed

Download seneste presse­med­del­elser fra Webfleet i XML-format

RSS Feed⁠

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.