Kemper en Van Twist bespaart 0,75 fte met WEBFLEET

Kemper en Van Twist Diesel B.V. levert en onderhoudt diesel- en gasmotoren, noodstroominstallaties en bijbehorende componenten. In de bestelwagens van het bedrijf is sinds 2007 WEBFLEET geïnstalleerd, zodat inzichtelijk is waar de servicemonteurs zich bevinden. De oplossing wordt ook gebruikt voor de uren- en kilometeradministratie. WEBFLEET levert Kemper en Van Twist een besparing op van 0,5 fte op een bestand van 15 monteurs, die nu zelf geen uren meer hoeven bij te houden. Daarnaast is er een besparing van 0,25 fte op het gebied van planning gerealiseerd.

Kemper en Van Twist Diesel B.V. (Dutch, PDF, 520 KB)

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.