Sales-Lentz bespaart in eerste maand zeven procent brandstof dankzij fleet management van TomTom

Gent, 16 september 2013
TomTom Business Solutions, Europa’s toonaangevende leverancier van fleet-management-oplossingen, voorziet alle 450 voertuigen van de Luxemburgse personenvervoerder Sales-Lentz van zijn volledige fleet management oplossing. Dankzij de combinatie van het LINK voertuigvolgsysteem, PRO serie navigatiesystemen en de ecoPLUS module heeft Sales-Lentz grip op het rijgedrag van de chauffeurs en bespaart zo in de eerste maand al zeven procent op brandstof doordat chauffeurs zuiniger gaan rijden. Dit beperkt tegelijkertijd de CO2-uitstoot.

Sales-Lentz was op zoek naar een fleet management oplossing om samen met zijn chauffeurs veilige omstandigheden te creëren voor zowel passagiers als de chauffeurs zelf. TomTom Business Solutions boodt uiteindelijk de passende oplossing. Op kantoor dankzij online fleet management applicatie WEBFLEET voor inzicht in het rijgedrag en de staat van het voertuig. Daarnaast ontvangt de chaffeur real time feedback rond zijn rijgedrag. De PRO-serie navigatiesystemen van TomTom zijn namelijk uitgerust met Active Driver Feedback. De ecoPLUS-module van TomTom biedt een strakke registratie van het brandstofgebruik. Ook dit ziet een chauffeur terug en zo wordt hij positief beïnvloed om zuiniger te gaan rijden.

Wolfgang Schroeder, algemeen directeur van Sales-Lentz: We zijn erg positief over de inzet van TomTom in onze organisatie. Onze chauffeurs krijgen nu op het moment dat het er toe doet, in plaats van alleen achteraf, feedback over hun rijgedrag. Te hard door de bocht, overschrijding van de maximum snelheid of te hard remmen? Het wordt direct teruggegeven aan de chauffeur en zodoende werkt de gehele organisatie aan meer veiligheid op de weg. Dit werpt zijn vruchten af. Vanwege het succes gaan we de oplossing op korte termijn volledig integreren met ons eigen geavanceerde planningsysteem, zodat chauffeurs straks bijvoorbeeld via hun TomTom-apparaat communiceren over hun dagindeling

Sales-Lentz zal in de nabije toekomst de volledige fleet management oplossing van TomTom ook inzetten in alle 32 voertuigen van het Belgische dochterbedrijf Voyage Léonard.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.