Nieuwe koudeketenoplossing van Webfleet helpt gekoelde vloten met goederentransport op de juiste temperatuur

  • De laatste telematicaoplossing van Webfleet helpt temperatuurgereguleerde wagenparken met het waarborgen van de productkwaliteit en het voorkomen van extra kosten ten gevolge van beschadigde goederen.
  • Gekoeld transport geholpen door verbeterde bewaring van temperatuurgevoelige producten, met realtime temperatuurregeling en -monitoring voor een vereenvoudigde regelnaleving voor koeltransport.
  • Webfleet Cold Chain biedt met een enkel platform een oplossing voor alle gekoelde trucks, bestelwagens en trailers.

Amsterdam/ Brussel, 1 juni 2023 — Webfleet, de wereldwijd erkende oplossing voor wagenparkbeheer van Bridgestone, introduceert Webfleet Cold Chain. Aan de hand van de realtime temperatuurbewaking is het platform in staat om temperatuurgereguleerde wagenparken te helpen met het behoud van de kwaliteit en veiligheid van de goederen. Dit is essentieel om extra kosten te vermijden door beschadigde goederen of het niet naleven van de regelgeving.

De temperatuur van gekoelde goederen moet bij transport steeds binnen een bepaalde marge blijven. Instabiele temperaturen kunnen goederen zoals geneesmiddelen, voedingswaren en elektronica, beschadigen. Een consistente temperatuur aanhouden is ook belangrijk voor de openbare veiligheid: verkeerde temperaturen kunnen leiden tot door voedsel overgedragen ziekten.

Het leveren van goederen op verkeerde temperaturen kan leiden tot geweigerde ladingen, dit bovenop de financiële kosten en reputatieschade voor het transportbedrijf. Wagenparkbeheerders moeten snel handelen om mogelijke problemen op te lossen, maar zonder zicht op hun lading kunnen ze niet weten of de temperatuur buiten de marge valt of wanneer een vrachtwagenchauffeur een verkeerde temperatuur instelt.

Met Webfleet Cold Chain kunnen wagenparkbeheerders eenvoudig de temperatuursomstandigheden van hun gekoelde goederen opvolgen, controleren en registreren. Hierdoor kunnen zowel wagenparkbeheerders als vrachtwagenchauffeurs snel reageren op ongunstige temperatuurschommelingen en zo het risico op beschadigde goederen verminderen. Dankzij de realtime inzichten zijn chauffeurs bovendien in staat om bij de levering te bewijzen dat de goederen een consistente temperatuur hebben aangehouden tijdens het transport.

We zijn trots om transporteurs te kunnen helpen met het beschermen van goederen, het vermijden van kosten en het tevredenstellen van hun klanten, zegt Taco van der Leij, Vice President van Webfleet Europe. Webfleet Cold Chain voorziet temperatuurgereguleerde transporten met de tools en inzichten die ze nodig hebben om succesvol door te groeien. Onze oplossing vereenvoudigt de tegemoetkoming van bijkomende voorschriften en richtlijnen, en dat allemaal vanuit één platform.

Webfleet’s oplossing kan elk type wagenpark met voertuigen voor koeltransport ondersteunen. Het is dus geschikt voor alle opleggers, ongelede vrachtwagens of bestelwagens, zolang de voertuigen uitgerust zijn met koelingsapparatuur en gebruikt worden om goederen op de correcte temperaturen te houden.

De nieuwe Webfleet Cold Chain oplossing sluit aan bij de Bridgestone E8 Commitment, die dient als leidraad voor de transformatie van Webfleet als partner die duurzame oplossingen biedt, en die fungeert als een kompas om het management aan te sturen en tegelijkertijd het vertrouwen van toekomstige generaties te winnen.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.