Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Wat zijn alternatieve brandstoffen? Dit zijn de verschillende types en voordelen

Ongeveer 25% van alle energiegerichte broeikasgasemissies (BKG) wordt gegenereerd door de transportsector. Zowel individuen als bedrijven erkennen de urgentie om hun ecologische voetafdruk te verminderen in de transport en nemen steeds vaker hun toevlucht tot alternatieve brandstoffen.

Nieuwe regelgeving heeft ook invloed op de verschuiving naar duurzamere brandstoffen. Bijvoorbeeld, de Europese Commissie streeft ernaar om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de EU met ten minste 55% te verminderen. De Nederlandse overheid stimuleert de vraag naar voertuigen met een lage uitstoot door subsidies beschikbaar te stellen.

Maar wat zijn alternatieve brandstoffen, en welke verschillende opties worden er aangeboden? En niet onbelangrijk: wat zijn de voordelen van alternatieve brandstoffen? In dit artikel leggen we het uit.

Wat zijn alternatieve brandstoffen?

Alternatieve brandstoffen zijn brandstoffen die worden gebruikt als alternatief voor traditionele fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel. Deze alternatieve brandstoffen worden vaak gekozen vanwege hun potentieel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de impact op het milieu te verkleinen.

Welke alternatieve brandstoffen zijn er?

Enkele veelvoorkomende alternatieve brandstoffen voor wagenparken zijn:

 • Elektriciteit: Momenteel de belang­rijkste alter­na­tieve brandstof. Kan op de lange termijn kosten­voor­delen opleveren voor bedrijfs­wa­gen­parken hoewel er beperkingen zijn wat betreft het rijbereik. Gezien de huidige ontwik­keling van elektrische voertuigen zullen deze beperkingen steeds kleiner worden.
 • Waterstof: Waterstof kan worden gebruikt als brandstof voor brandstofcelvoertuigen, waarbij waterstof wordt omgezet in elektriciteit en water, zonder schadelijke uitstoot. Waterstof kan worden opgeslagen en getransporteerd, waardoor het een flexibele energieoplossing is. Waterstof wordt gezien als een veelbelovende optie voor het opslaan van energie en het stabiliseren van het elektriciteitsnet door pieken in de vraag op te vangen bij een overschot aan hernieuwbare energie.
 • Biodiesel en hernieuwbare diesel: deze brandstoffen worden gemaakt van organisch afval, zoals plantaardige olie. Hernieuwbare brandstoffen worden vaak gebruikt voor het bijmengen en worden vertrouwd door commerciële transportvloten.
 • Aardgas: Samengeperst aardgas (CNG) en vloeibaar aardgas (LNG) worden beide veel gebruikt als alternatieve brandstoffen voor wagenparken, vooral voor zware vrachtwagens en bussen. Aardgas produceert minder CO2-uitstoot dan diesel.
 • Zwavelvrije benzine en diesel: Sinds 2011 worden zwavelvrije brandstoffen gebruikt door binnenvaart- en zeeschepen. Brandstof zonder zwavel verbetert de prestaties van de katalysator, wat betekent dat voertuigen aanzienlijk minder CO2 uitstoten.

Wat zijn de voordelen van alternatieve brandstoffen?

Als u overweegt om over te stappen op alternatieve brandstoffen voor uw wagenpark, dan zijn er tal van voordelen die u kunt behalen, zoals:

 • Kostenbesparing – alternatieve brandstoffen kunnen goedkoper zijn dan traditionele brandstoffen zoals benzine en diesel.
 • Aantrekken en behouden van nieuwe chauffeurs – jongere generaties zijn vaak geïnteresseerd in duurzaamheid en wagenparken die op alternatieve brandstoffen rijden, kunnen deze chauffeurs aantrekken.
 • Milieuverantwoordelijkheid – alternatieve brandstoffen produceren minder uitstoot dan fossiele brandstoffen, wat bijdraagt aan een duurzame vloot.
 • Overheidssubsidies – veel regeringen bieden subsidies aan voor het gebruik van alternatieve brandstoffen, waarmee eventuele aanloopkosten bij de overgang naar een nieuwe brandstof kunnen worden gecompenseerd.
 • Verhoogde brandstofzekerheid – alternatieve brandstoffen worden vaak lokaal geproduceerd, wat de afhankelijkheid van buitenlandse brandstofbronnen kan helpen verminderen.
 • Verbeterde voertuigprestaties – sommige alternatieve brandstoffen, zoals elektriciteit, kunnen betere acceleratie bieden in vergelijking met benzine of diesel, wat voordelig kan zijn voor sommige soorten voertuigen en rijomstandigheden.

De meest populaire alternatieve brandstof: elektriciteit

Op dit moment is elektriciteit de meest populaire alternatieve brandstof voor wagenparken. Elektrische voertuigen (EV’s) worden steeds vaker ingezet voor korte afstanden en in stedelijke gebieden waar laadpalen direct beschikbaar zijn. Ondanks het beperkte rijbereik, kunnen elektrische auto’s aanzienlijke besparingen opleveren voor commerciële wagenparken en worden ze ook ingezet om de ecologische voetafdruk van wagenparken te verkleinen.

Als investeren in elektrische auto’s op korte termijn geen optie is, kunnen niet-elektrische alternatieven ook haalbaar zijn. Deze alternatieve brandstoffen zijn cruciaal om snel resultaten te boeken bij het verminderen van de koolstofemissies van wagenparken. Dit kan door de huidige verbrandingsmotor (ICE) te laten draaien op deze brandstoffen (of door de ICE-voertuigen om te bouwen). Alternatieve brandstoffen kunnen ook de levensduur van ICE-voertuigen verlengen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot van een bedrijf verminderen. FleetOwner merkt op dat deze niet-elektrische alternatieven een goede tussenstap kunnen zijn voor wagenparken die zich voorbereiden op de overgang naar volledig elektrische wagenparken.

Waar duurzame mobiliteit en wagenparkefficiëntie samenkomen

Steeds meer Europese automobilisten overwegen om een volledig elektrische auto aan te schaffen. Ook bedrijven introduceren elektrische voertuigen in hun wagenpark vanwege de financiële en ecologische voordelen die deze bieden.

Elektriciteit als alternatieve brandstof voor uw wagenpark

Elektriciteit als alternatieve brandstof voor uw wagenpark

Als duurzaamheid een van de kernwaarden van uw organisatie is, kan het verstandig zijn om een early adopter te zijn van commerciële elektrische voertuigen. Hierdoor krijgt u meer voertuiggegevens die u kunt gebruiken om de operationele efficiëntie van uw wagenpark te vergroten. Bovendien kunnen de onderhoudskosten lager zijn, omdat elektrische voertuigen minder onderdelen en onderhoudsbehoeften hebben dan conventionele voertuigen op benzine of diesel.

Andere mogelijke voordelen van alternatieve brandstof voor uw commerciële wagenpark:

 • Lagere bedrijfs­kosten in verge­lijking met voertuigen met een verbran­dings­motor
 • Financiële stimu­le­rings­maat­re­gelen van veel lokale overheden en regeringen
 • Meer voertuig­ge­gevens die kunnen worden gebruikt om uw wagenpark efficiënter te maken
 • Lagere uitstoot en duurzamer in het gebruik

Wel is het belangrijk om bij het kiezen van de beste brandstof voor uw wagenpark niet alleen de voordelen af te wegen ten opzichte van uw specifieke behoeften en doelen, maar ook om de beschikbaarheid en kosten van alternatieven te controleren in de regio’s waar u actief bent. Daarnaast kan het type voertuig dat u beheert ook van invloed zijn op uw besluitvormingsproces. Tot slot is het belangrijk om rekening te houden met het type brandstof zelf.

Als u zich afvraagt waar u moet beginnen, kan een telematicaprovider zoals Webfleet u helpen om het maximale uit de elektrificatie van uw wagenpark te halen. Met onze software voor het beheer van het EV-wagenpark kunt u de batterijstatus in realtime volgen en tegelijkertijd uw routes en oplaadtijden optimaliseren. We kunnen u ook helpen beoordelen of het juiste moment is om uw wagenpark elektrisch te laten rijden. Neem gerust contact met ons op en we zullen ervoor zorgen dat u uw huidige CO2-uitstoot goed kunt benchmarken, zodat u op de goede weg bent naar een kleinere ecologische voetafdruk.

Webfleet Solutions

Klaar voor elektrisch rijden?

Webfleet Solutions

Download dit gratis eBook en ontvang informatie over de nieuwe EV-regelgeving, EV’s efficiënt aan uw wagenpark toevoegen, lopende kosten verlagen en meer.

Download het gratis eBook
Mariska Matadin
Mariska is Manager Business Development EV Strategy & Incubation bij Bridgestone Mobility Solutions. Ze heeft ervaring in meerdere EV-disciplines in publieke en private bedrijven, en ze heeft een prominente stem die pleit voor meer vrouwelijk leiderschap en een diverse en inclusieve omgeving in de mobiliteitsindustrie. Met haar voorliefde voor de auto-industrie heeft ze haar global netwerk door de jaren heen opgebouwd, en ze is inmiddels onderscheiden met verschillende prijzen in duurzame mobiliteit. Daarnaast heeft ze een lijst met artikelen gepubliceerd over DEI in de mobiliteitsindustrie.

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Duurzaamheid