Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Welke impact heeft verkeersveiligheid op uw wagenpark? Belangrijk exclusief rapport.

In Europa, de VS en Australië vertegenwoordigen verkeersongevallen waarbij mensen betrokken zijn die voor hun werk op de weg zitten, tussen de 25% en 33% van alle werkgerelateerde sterfgevallen. Voor u als fleet manager roept dit behoorlijk wat zorgen en vragen op.

Bijvoorbeeld: Hoe veilig zijn mijn voertuigen op de weg? Wat kan ik doen om de veiligheid van mijn bestuurders te waarborgen? En op welke andere manieren beïnvloedt een lage verkeersveiligheid mijn bedrijf, naast het risico hiervan voor de betrokken personen?

Webfleet wil fleet managers helpen deze vragen te beantwoorden en heeft daarom in 2021 een enquête gehouden over de verkeersveiligheid in Europa. Door de meningen van 1050 fleet managers uit heel Europa te verzamelen, wilden we een licht werpen op de manier waarop bedrijven zoals dat van u met deze kritische kwestie omgaan.

Het biedt een uniek inzicht in de frequentie, oorzaken en kosten van ongevallen voor commerciële wagenparken en de technologieën en processen waarmee u ze kunt voorkomen.

Laten we een aantal bevindingen nauwkeuriger bekijken.

 

Welke impact heeft verkeersveiligheid op uw wagenpark?

Uit onze enquête blijkt het volgende:

 • 42% van alle bedrijfswagenparken is betrokken bij 1-5 verkeersongelukken per jaar
 • 84% van de fleet managers geeft toe dat een slechte rijstijl een negatieve impact heeft op hun bedrijf
 • 50% van de fleet managers geeft toe dat ze niet zeker zijn dat hun bestuurders zich veilig gedragen in het verkeer
 • 51% van de fleet managers vindt dat hun voertuigen te vaak stilstaan.

DIT IS MAAR EEN KLEIN DEEL VAN ALLE EXCLUSIEVE CIJFERS EN INZICHTEN UIT HET ONDERZOEK. WILT U ZE GRAAG ALLEMAAL ZIEN? DOWNLOAD HET ONDERZOEK HIER GRATIS.

 

Hoe kunnen bestuurders de veiligheid verbeteren?

De factoren die bijdragen aan ongevallen, kunnen worden onderverdeeld in zaken waar u controle over heeft en zaken waar u

geen controle over heeft. Laten we beginnen met iets waar u controle over heeft: rijstijl.

 • 90% van alle verkeersongevallen is het gevolg van menselijke fouten
 • 10-25% van alle verkeersongevallen heeft te maken met vermoeidheid van de bestuurder
 • 10% van de mensen die voor hun werk de weg op moeten, geeft toe wel eens achter het stuur in slaap gevallen te zijn

Het is duidelijk dat rijgedrag een essentieel onderdeel is van verkeersveiligheid. Om te peilen hoe dit de besluitvorming bij commerciële wagenparken beïnvloedt, vroegen we onze respondenten om aan te geven hoe bezorgd ze waren over de rijgewoonten die het vaakst aanrijdingen veroorzaken.

 • Een bestuurder die een mobiele telefoon of een ander apparaat gebruikt tijdens het rijden 77%
 • Een bestuurder die vermoeid achter het stuur zit 75%
 • Een bestuurder die te hard rijdt 74%
 • Een bestuurder die niet stopt voor een rood licht of een stopbord 74%
 • Een bestuurder die de veiligheidsgordel niet gebruikt/niet goed gebruikt tijdens het rijden 73%
 • Een bestuurder die rookt tijdens het rijden 71%
 • Bestuurders die u niet informeren over potentiële risico’s, zoals een te lage bandenspanning 71%
 • Een bestuurder die eet of drinkt tijdens het rijden 69%
 • Een van uw voertuigen die pech onderweg krijgt door gebrek aan onderhoud 66%

DIT IS EEN PASSAGE UIT HET EUROPESE RAPPORT VERKEERSVEILIGHEID 2021. DOWNLOAD NU GRATIS DE VOLLEDIGE VERSIE.

 

Welke invloed heeft verkeersveiligheid op verzekeringspremies?

De meeste wagenparken hebben de aansprakelijkheid aanvaard voor 21-30% van de aanrijdingen waarbij hun voertuigen in het afgelopen jaar betrokken waren.

De meerderheid is echter van mening dat zij voor slechts 0-10% echt verantwoordelijk waren.

En ook:

 • 65% van alle fleet managers maakt zich zorgen over andere weggebruikers die frauduleuze claims indienen tegen hun voertuigen
 • Een gemiddeld bedrijfswagenpark krijgt per maand met drie verzekeringsclaims te maken
 • 58% van de fleet managers vindt dat de premie voor hun aansprakelijkheidsverzekering te hoog is

HET EUROPESE RAPPORT VERKEERSVEILIGHEID BEVAT NOG MEER INZICHTEN UIT HET EXCLUSIEVE ONDERZOEK, EVENALS CIJFERS VAN DE EU EN ANDERE OFFICIËLE BRONNEN. DOWNLOAD HET NU.

 

Hoe kan veiligheid ervoor zorgen dat uw bedrijf een betere reputatie krijgt en houdt?

Niet alle kosten die het gevolg zijn van onveilig rijgedrag, kunnen in een spreadsheet worden berekend. De schade die aan de reputatie van een bedrijf wordt toegebracht wanneer een van de bestuurders onveilig rijgedrag vertoont, is ook een belangrijke kwestie voor commerciële wagenparken.

In ons onderzoek zegt 75% van de fleet managers bezorgd te zijn over reputatieschade voor het bedrijf door een slechte rijstijl.

Een veiliger wagenpark is dus niet alleen goed voor uw bestuurders, voertuigen en productieve tijd, maar ook voor de reputatie van uw merk.

 

De veiligheid van bestuurders verhogen met fleet management

WEBFLEET, de nummer één oplossing voor fleet management in Europa, maakt gebruik van telematica en geïntegreerde videotechnologie om de veiligheid van uw wagenpark op talloze manieren te verbeteren.

Het kan u helpen met het volgende:

 • Verbeteren van de rijstijl dankzij betere inzichten
 • Voorkomen van ongelukken dankzij coaching in het voertuig
 • Op de juiste routes houden van uw voertuigen
 • Frauduleuze claims bestrijden
 • Vermoeidheid bij bestuurders voorkomen

Wilt u meer weten? Ga vandaag nog in gesprek met een van onze veiligheidsexperts.

 

 

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Trends en technologie