Dynamische order­toe­wijzing

Geef uw team meer mogelijk­heden met een dynamischer orderproces

Webfleet biedt alles wat u nodig hebt voor een dynamische order­planning en -afhan­deling, van begin tot eind. Met informatie over de status, locatie en verwachte aankomst­tijden bepaalt u met Webfleet de meest geschikte bestuurder voor de volgende klus. U kunt instructies naar hun PRO Driver Terminal sturen en op afstand updates over de opdracht­status ontvangen.


Belang­rijkste functies

Verbeter uw order­toe­wij­zingen

Door inzicht in de workflow kunt u de best geposi­ti­o­neerde bestuurder toewijzen en order­ge­gevens naar zijn/haar PRO Driver Terminal, zoals adres, contact­ge­gevens en speciale instructies. Verbeter direct ROI met dynamische order­toe­wijzing.

pro 5350 7350 front order status nl
Nauwkeurige reistijd­planning

Nauwkeurige reistijd­planning

Webfleet toont de meest nauwkeurige reistijden op elk uur van de dag. De tijd die een reis van A naar B kost verschilt per moment van de dag. Integreer onze IQ Routes-tech­no­logie in uw route­planning en verzeker klanten van realis­tische en nauwkeurige planning. Nieuwe aanwijzigen direct - vanuit kantoor - in de terminals van uw medewerkers. Effectief wagenpark management met een SaaS-op­lossing (Software as a Service) die uw interne systemen met elkaar verbind en uw order­planning en order­af­han­deling proces automatisch optima­li­seert.

Verlaag de admini­stra­tietijd

Verlaag de admini­stratie voor uw medewerkers op de weg. Met order­ge­gevens in Webfleet-rapporten weet u hoeveel opdrachten zijn voltooid en hoeveel tijd er op de klant­lo­catie is besteed, zodat u een transparant factu­re­rings­proces kunt hanteren. Help uw medewerkers te focussen op de weg.

Order­over­zichts­rapport
Laat het verkeer uw plannen niet in de war schoppen

Laat het verkeer uw plannen niet in de war schoppen

Geef uw bestuurders TomTom Traffic, zodat ze vertra­gingen kunnen vermijden en altijd de snelste route kunnen nemen. Integreer TomTom Traffic in uw plannings­ap­pli­catie om uw planningen snel aan te kunnen passen bij files. Maak uw leven makkelijker met dynamische order­planning van Webfleet.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.