Elektrická vozidla a udrži­telnost vozového parku

Provozujte vozový park odpovědný k životnímu prostředí

Elektrická vozidla a udrži­telnost vozového parku

Provozujte vozový park odpovědný k životnímu prostředí

Získejte konkurenční výhodu v podobě udržitelně spravo­vaného vozového parku. Přejděte na elektrická vozidla (EV) nebo omezte spotřebu paliva. Kompenzujte množství vypro­du­ko­vaného uhlíku a motivujte řidiče k ekolo­gič­tějšímu stylu jízdy. Jste připraveni na dekar­bo­nizaci vozového parku? Níže se dozvíte, jak začít.


Projděte si udržitelná řešení pro svůj vozový park

Správa elektrického vozového parku

Správa elektrického vozového parku

Využijte elektrická vozidla na maximum

Kalkulačka celkových nákladů na vlastnictví elektro­mobilů

Kalkulačka celkových nákladů na vlastnictví elektro­mobilů

Odhadněte celkové náklady na vlastnictví elektro­mobilů

Ekologická a bezpečná jízda

Ekologická a bezpečná jízda

Podpořte ekologickou a bezpečnou jízdu

Úspora paliva

Úspora paliva

Využijte digitální řešení k úspoře paliva a snížení emisí

Program kompenzací uhlíku

Program kompenzací uhlíku

Vypočítejte své emise CO2 a pomozte znovu osadit suché oblasti zelení

Hlášení o CO2 

Hlášení o CO2 

Podávejte přesná hlášení o dopadu vaší firmy na životní prostředí

Podpořte udrži­telnost svého vozového parku se službou Webfleet

Zůstaňte ve spojení

S elektrickým vozovým parkem

Podporujte zodpovědný a ekologický styl jízdy

Díky aktivním radám pro řidiče

Udržte si přehled o stavu vozidel a pneumatik

A snižte spotřebu paliva

Zvyšte úsporu paliva

Díky sledování stavu paliva v reálném čase

Sledujte své emise CO2

A snižte uhlíkovou stopu

Přispějte něčím pozitivním

A pomozte s obnovou přírody

Hlavní funkce elektro­mobilů a udrži­tel­nosti

Jednodušší správa elektrického vozového parku

Přechod na elektrický vozový park je důkazem, že organizace bere odpovědnost k životnímu prostředí vážně. Při správě elektrického vozového parku je nutné plánovat podle dojezdu a nabíjení jednot­livých vozidel. Se službou Webfleet můžete sledovat aktuální úrovně nabití baterie a místa nabíjení na jedné platformě. Naplánujte si optimálně pracovní postup a zajistěte, aby byly elektro­mobily v terénu v bezpečí.

Další informace o správě elektrického vozového parku⁠
ev van charging plugging 01
green and safe eu

Ekologický styl jízdy a údržba

Provoz ekolo­gického vozového parku závisí na udržitelném chování na silnici i mimo ni. Služba Webfleet pomáhá s úsporou paliva, protože zajišťuje, aby byla vozidla i pneumatiky vždy ve vynikajícím stavu, což umožňuje lépe sledovat spotřebu paliva a emise uhlíku. Systém OptiDrive 360 školí řidiče, jak jezdit ekolo­gičtěji, pomocí podrobné zpětné vazby a hodnocení.

Další informace o ekologické a bezpečné jízdě⁠

Starejte se o svou spotřebu paliva

Když využijete sběrnici FMS nebo CAN vozidla, můžete dostávat informace o využití paliva na úrovni cesty v reálném čase. Vybírejte ty nejefek­tiv­nější trasy a sledujte spotřebu paliva v podrobných hlášeních. Se službou Webfleet můžete cíleně řešit spotřebu paliva a dosáhnout pozitivních výsledků.

Další informace o úsporách paliva⁠
road and forest
green your fleet 01

Kompenzujte množství vypro­du­ko­vaného uhlíku v programu Green Your Fleet

Zajímá vás, jak může váš vozový park pomoci dobré věci? Vypočítejte si emise CO2 na naší platformě Green Your Fleet a zjistěte, jak se můžete zapojit do našeho partnerství s organizací Justdiggit, které má cíl vrátit zeleň do suchých oblastí v Africe. Společně můžeme vázat uhlík a pomoci zvrátit změnu klimatu.

Další informace o programu Green Your Fleet⁠

Sledujte a snižte své emise

Získejte jasnou představu o emisích svého podniku pomocí hlášení CO2 ze služby Webfleet, které usnadňuje dodržování předpisů, jako je směrnice Corporate Susta­i­na­bility Reporting Directive (CSRD) Evropské unie. Náš nástroj na hlášení emisí CO2 má certifikaci od organizace TÜV Rheinland a pomůže vám zjistit, kde lze provést vhodné a proaktivní kroky k zodpo­vědnému přístupu k životnímu prostředí.

Další informace⁠
C02 Report TUV certif 2

Vše, co potřebujete vědět o řešení pro správu elektrického a udrži­telného vozového parku

Co je udrži­telnost vozového parku?

0
Přejít na obsah

Ve správě vozového parku znamená udrži­telnost dosahování obchodních a provozních cílů bez ohrožení životního prostředí. To vyžaduje, aby se firmy nezamě­řovaly jen na krátkodobý zisk, ale upřed­nostnily dlouhodobý dopad. Udržitelná strategie správy vozového parku se zpravidla točí kolem snížení spotřeby uhlíku, přechodu na udržitelný styl jízdy a kompenzaci množství vypro­du­ko­vaného uhlíku.

Proč je udrži­telnost důležitá pro vozové parky?

0
Přejít na obsah

Odvětví dopravy je jedním z největších producentů emisí CO2. Je všeobecně známo, že svět musí rychle přejít k odstranění emisí uhlíku. Udrži­telnost pomáhá vozovým parkům stanovit a dosáhnout konkrétní cíle snížení CO2. Udržitelné postupy představují kroky na přípravu vozového parku budoucnosti. Udrži­telnost pomůže vašemu vozovému parku s přípravou na legislativu o nulových emisích a také může ukázat zákazníkům, zaměst­nancům, poten­ci­álním zaměst­nancům a veřejnosti, že odpovědnost k životnímu prostředí má pro vaši firmu velký význam.

Jaké jsou hlavní výhody udrži­telných iniciativ pro podniky?

0
Přejít na obsah

Z ekologické udrži­tel­nosti plyne firmě řada výhod. Patří mezi ně zisk konkurenční výhody, což pomáhá zlepšit obraz společnosti, a minima­lizace provozních nákladů díky úspoře paliva a zefek­tivnění údržby.

Udrži­telnost také firmám usnadňuje dodržování předpisů. Zákony o vjezdu do měst nebo pravidla o nízko­emisních zónách důsledně podporují využití vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi v řadě evropských zemí. Doplnění vozového parku o elektrická vozidla proto může eliminovat komplikace spojené s dodržováním předpisů.

Jak může služba Webfleet pomoci podnikům k větší odpověd­nosti k životnímu prostředí?

0
Přejít na obsah

I bez elektro­mobilů existuje řada cest k větší odpověd­nosti k životnímu prostředí se službou Webfleet. Systém OptiDrive 360 pomáhá řidičům radami, jak řídit ekolo­gičtěji, zatímco naše funkce pro údržbu vozidelsystém TPMS (sledování tlaku v pneuma­tikách) pomáhají zajistit, aby byla vozidla vždy ve vynikajícím stavu a šetřila palivo.

Se službou Webfleet můžete analyzovat spotřebu paliva, když se připojíte ke sběrnici FMS nebo CAN vozidla a budete sledovat emise pomocí našich řešení. Pořád vám to nestačí? Podívejte se, jak kompenzovat CO2 v našem programu Green Your Fleet.

Kterým podnikům se udržitelná řešení Webfleet hodí?

0
Přejít na obsah

Udržitelná řešení Webfleet představují přínos pro podniky ze všech odvětví – a to bez ohledu na velikost vozového parku a přítomnost elektrických vozů. Každému podniku, který spravuje vozový park, budou udržitelná řešení Webfleet přínosem.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.