Elfordon för en hållbar vagnpark

Driv en miljö­mässigt ansvarsfull vagnpark

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Elfordon för en hållbar vagnpark

Driv en miljö­mässigt ansvarsfull vagnpark

Elfordon för en hållbar vagnpark

Driv en miljö­mässigt ansvarsfull vagnpark

Ge din verksamhet en konkur­rens­fördel med en hållbart hanterad vagnpark. Byt till elfordon eller minska bräns­le­för­bruk­ningen. Minska ditt koldi­ox­i­dav­tryck och hjälp förarna att anamma en grönare körstil. Är du redo att minska vagnparkens utsläpp? Läs mer nedan om hur kommer igång.


Hitta hållbara lösningar för din vagnpark

Hantering av elfor­dons­for­donsparker

Hantering av elfor­dons­for­donsparker

Få ut mesta möjliga av dina elfordon

Databaserad elekt­ri­fi­ering

Databaserad elekt­ri­fi­ering

Ta reda på när du ska lägga till elfordon i vagnparken med tydliga insikter

Miljövänlig och säker körning

Miljövänlig och säker körning

Stöd för hållbar och säker körning

Bräns­le­för­brukning

Bräns­le­för­brukning

Utnyttja digitala lösningar för att spara bränsle och minska utsläppen

Program för koldi­ox­ids­kom­pen­sation

Program för koldi­ox­ids­kom­pen­sation

Beräkna ditt CO2-utsläpp och bidra till att återplantera skog inom torra områden

Förbättra vagnparkens hållbarhet med Webfleet

Håll kontakten

med din elfor­donspark

Uppmuntra en ansvarsfull och grön körstil

med aktiv förar­coachning

Håll koll på fordonets och däckens skick

för att minska bräns­le­för­bruk­ningen

Sänk bräns­le­för­bruk­ningen

med bräns­leö­ver­vakning i realtid

Spåra CO2-utsläppen

och minska ditt koldi­ox­i­dav­tryck

Ha ett positivt inflytande

genom att bidra till att återställa naturen

Viktiga funktioner för elfordon och hållbarhet

Enkel elfor­donsparks­han­tering

Vagnparkens övergång till elfordon är ett bevis på organi­sa­tionens åtagande att ta miljöansvar. Det krävs planering utifrån räckviddska­pa­citet och laddning för att hantera en vagnpark med elfordon. Med Webfleet kan du övervaka befintliga batte­ri­nivåer och laddnings­sta­tioner på en enda plattform. Planera arbets­flödet optimalt så att dina elfordon är säkra på vägarna.

Läs mer om hantering av elfor­donsparker⁠
ev van charging plugging 01
ev van charging pro8475 03

Upptäck din vagnparks elekt­ri­fi­e­rings­po­tential

Det kan vara komplicerat att lägga till elfordon i vagnparken. Vi vill göra det enklare. Webfleet och Chargylize har tillsammans utformat en elekt­ri­fi­e­rings­kon­troll för din vagnpark. Med våra tydliga telema­tikdata kan du fatta välgrundade beslut om huruvida du ska lägga till elfordon i din vagnpark – och hur du får ut maximalt värde från dem när du gör det.

Läs mer om EV.connect⁠

Hållbar körstil och underhåll

Att driva en grön vagnpark handlar om att främja hållbart beteende både på och vid sidan av vägen. Webfleet hjälper dig att spara bränsle genom att säkerställa att dina fordon och däck alltid är toppskick, så att du bättre kan övervaka bräns­le­för­bruk­ningen och koldi­ox­id­ut­släppet. OptiDrive 360 guidar dina förare till grönare körvanor med detaljerad feedback och utvär­de­ringar.

Läs mer om miljövänlig och säker körning⁠
green and safe eu
road and forest

Hantera din bräns­le­för­brukning på ett genomtänkt sätt

Få information i realtid om bräns­le­för­bruk­ningen på resenivå genom att ansluta fordonets FMS eller CAN-buss. Kör de effek­ti­vaste rutterna och övervaka bräns­le­för­bruk­ningen med detaljerade rapporter. Med Webfleet kan du hantera bräns­le­för­bruk­ningen på ett genomtänkt sätt och ha en positiv inverkan på miljön.

Läs mer om bräns­le­för­brukning⁠

Minska ditt koldi­ox­i­dav­tryck med En mer miljövänlig vagnpark (Green Your Fleet)

Undrar du hur din vagnpark kan ha en positiv inverkan? Beräkna ditt CO2-utsläpp via vår plattform En mer miljövänlig vagnpark (Green Your Fleet) och ta reda på hur du kan delta i vårt samarbete med Justdiggit för att återplantera skog inom torra områden i Afrika. Tillsammans kan vi fånga in koldioxid och motverka klimat­för­änd­ringarna.

Läs mer om En mer miljövänlig vagnpark (Green Your Fleet)⁠
green your fleet 01

Allt du behöver veta om lösningar för elfordon och hållbar vagnpark­han­tering

Vad är en hållbar vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

Inom vagnparks­han­tering innebär hållbarhet att nå affärs- och verksam­hetsmål utan att miljön äventyras. Detta kräver att verksam­heten ser bortom kortsiktiga vinster och prioriterar den långsiktiga påverkan. En hållbar strategi för vagnparks­han­tering handlar vanligtvis om att minska bräns­le­för­bruk­ningen, anamma en hållbar körstil och minska koldi­ox­i­dav­trycket.

Varför är hållbarhet viktigt för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Trans­port­bran­schen är en av branscherna med högst CO2-utsläpp. Det är allmänt känt att vi snabbt måste minska koldi­ox­id­ut­släppen. Hållbarhet hjälper dig att kartlägga och nå specifika mål för att minska vagnparkens CO2-utsläpp. Hållbar­hetsru­tiner hjälper dig att framtids­säkra din vagnpark. Förutom att förbereda vagnparken för lagstiftning om nollutsläpp kan hållbarhet visa kunder, medarbetare, eventuella nya medarbetare och allmänheten att miljöansvar är viktigt för din verksamhet.

Vad är fördelarna med att anta hållbara åtgärder för verksam­heter?

0
Hoppa till innehåll

Det finns många fördelar för en verksamhet som är miljö­mässigt hållbar. Verksam­heten får bland annat en konkur­rens­fördel, vilket förbättrar företagets image och minskar drifts­kost­na­derna tack vare bränsle- och under­hållsef­fek­ti­vitet.

Det är också enklare för hållbara verksam­heter att efterleva regelverk. Använd­ningen av nollut­släpps- och lågut­släpps­fordon regleras noga genom tillträ­des­regler för stads­om­råden och lågut­släpps­zoner i många europeiska länder. Om du tar in elfordon i din vagnpark elimineras dessa hinder för efterlevnad.

Hur kan Webfleet hjälpa verksam­heter att ta mer miljöansvar?

0
Hoppa till innehåll

Det finns många sätt för dig att ta mer miljöansvar med Webfleet, även utan elfordon. Med OptiDrive 360 får dina förare råd om grön körning, och funktionen för fordons­un­derhåll och övervak­nings­sy­stemet för däcktryck gör att du alltid kan hålla fordonen i optimalt bräns­le­ef­fektivt skick.

Med Webfleet kan du analysera bräns­le­för­bruk­ningen genom att ansluta till fordonets FMS eller CAN-buss och övervaka dina utsläpp. Vill du göra mer? Se hur du kan kompensera för ditt CO2-utsläpp med vårt program En mer miljövänlig vagnpark (Green Your Fleet).

Vilka verksam­heter har nytta av hållbar­hets­lös­ningar från Webfleet?

0
Hoppa till innehåll

Verksam­heter från alla branscher har nytta av hållbar­hets­lös­ningar från Webfleet. Det spelar ingen roll hur stor vagnparken är eller om det finns elfordon i vagnparken. Alla företag som hanterar en vagnpark kan ha nytta av hållbar­hets­lös­ningar från Webfleet.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.