Pojazdy elektryczne i ekologia we flocie

Zarządzaj flotą w ekologiczny sposób

Pojazdy elektryczne i ekologia we flocie

Zarządzaj flotą w ekologiczny sposób

Zapewnij firmie przewagę nad konkurencją, zarządzając flotą w ekologiczny sposób. Zastąp pojazdy we flocie elektrycznymi (EV) albo zmniejsz zużycie paliwa. Obniż poziom emisji CO2 i pomóż kierowcom opanować bardziej ekologiczny styl jazdy. Chcesz obniżyć poziom emisji CO2 we flocie? Dowiedz się, jak do tego przystąpić, poniżej.


Poznaj ekologiczne rozwiązania dla floty

Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych

Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych

Wykorzystaj potencjał pojazdów elektrycznych

Kalkulator całkowitych kosztów posiadania pojazdów elektrycznych

Ekologiczna i bezpieczna jazda

Ekologiczna i bezpieczna jazda

Wspieraj ekologiczną i bezpieczną jazdę

Zużycie paliwa

Zużycie paliwa

Wykorzystaj rozwiązania cyfrowe, aby zaosz­czędzić paliwo i obniżyć poziom emisji CO2

Program obniżenia poziomu emisji CO2

Program obniżenia poziomu emisji CO2

Oblicz poziom emisji CO2 w swojej flocie i pomóż nam przywrócić roślinność na wyschniętych obszarach

Raport dotyczący emisji CO2 

Raport dotyczący emisji CO2 

Dokładnie raportuj wpływ swojej firmy na środowisko

Zarządzaj flotą w bardziej ekologiczny sposób dzięki Webfleet

Bądź stale w kontakcie

Ze swoją flotą pojazdów elektrycznych

Zachęcaj do odpowie­dzialnej i ekolo­gicznej jazdy

Dzięki aktywnym wskazówkom szkole­niowym dla kierowcy

Zapewnij doskonały stan techniczny pojazdu i opon

Aby obniżyć zużycie paliwa

Popraw efektywność paliwową

Dzięki monito­ro­waniu zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym

Monitoruj emisję CO2

Ogranicz emisję CO2

Chroń środowisko

Pomagając przywracać zasoby naturalne

Najważ­niejsze cechy pojazdów elektrycznych i ekologii

Sprawne zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych

Przejście na flotę pojazdów elektrycznych oznacza, że firma troszczy się o środowisko. Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych wymaga planowania z uwzględ­nieniem zasięgu i ładowania pojazdów. Dzięki Webfleet możesz monitorować bieżące poziomy naładowania akumu­la­torów i lokalizacje punktów ładowania w ramach jednej platformy. Optymalnie zaplanuj procesy biznesowe i zapewnij bezpie­czeństwo pojazdów elektrycznych na trasie.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu flotą pojazdów elektrycznych⁠
ev van charging plugging 01
green and safe eu

Ekologiczny styl jazdy i konserwacja

Zarządzanie flotą w ekologiczny sposób polega na wdrożeniu ekolo­gicznych nawyków na drodze i poza nią. Webfleet pomaga zaosz­czędzić paliwo, zapewniając doskonały stan pojazdu i opon, umożli­wiając lepsze monito­ro­wanie zużycia paliwa i emisji CO2. OptiDrive 360 wyrabia w kierowcach nawyki ekolo­gicznej jazdy przez szczegółowe informacje zwrotne i oceny.

Dowiedz się więcej na temat ekolo­gicznej i bezpiecznej jazdy⁠

Świadomie zarządzaj zużyciem paliwa

Uzyskaj informacje w czasie rzeczy­wistym dotyczące zużycia paliwa na poziomie podróży po podłączeniu do systemu FMS lub magistrali CAN pojazdu. Wybieraj najbardziej wydajne trasy i monitoruj zużycie paliwa dzięki szcze­gó­łowym raportom. Dzięki Webfleet możesz świadomie zarządzać zużyciem paliwa i mieć pozytywny wpływ na środowisko.

Dowiedz się więcej o efektyw­ności paliwowej⁠
road and forest
green your fleet 01

Obniż poziom emisji CO2 dzięki programowi Green Your Fleet

Zasta­na­wiasz się, jak flota pojazdów może mieć pozytywny wpływ na środowisko? Oblicz poziom emisji CO2 na platformie Green Your Fleet i dowiedz się, jak możesz dołączyć do naszej współpracy z Justdiggit na rzecz przywra­cania roślinności na wyschniętych obszarach w Afryce. Razem możemy zmniejszyć ilość CO2 w atmosferze i cofnąć zmiany klimatyczne.

Dowiedz się więcej o programie Green Your Fleet⁠

Monito­ro­wanie i zmniej­szanie poziomu emisji przed­się­biorstwa

Raport Webfleet dotyczący emisji CO2 ułatwia dostęp do informacji o poziomie emisji przy jedno­czesnym zachowaniu zgodności z przepisami takimi jak dyrektywa ws. sprawoz­daw­czości przed­się­biorstw w zakresie zrówno­wa­żonego rozwoju (CSRD). Nasze narzędzie do rapor­to­wania o poziomie emisji CO2 uzyskało certyfikat TÜV Rheinland i wspomaga przed­się­biorstwa w podej­mo­waniu uzasad­nionych, zapobie­gaw­czych decyzji w trosce o środowisko.

Dowiedz się więcej⁠
C02 Report TUV certif 2

Wszystko, co musisz wiedzieć o rozwią­za­niach do obsługi pojazdów elektrycznych i zarządzania flotą pojazdów

Na czym polega ekologiczne zarządzanie flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

W zarządzaniu flotą pojazdów ekologiczne działanie oznacza realizację celów biznesowych i opera­cyjnych bez szkody dla środowiska naturalnego. Wymaga to od firm myślenia poza kategoriami celów krótko­fa­lowych i nadania priorytetu długo­fa­lowym skutkom działań. Ekologiczna strategia zarządzania flotą pojazdów zwykle polega na obniżeniu zużycia paliwa, wdrożeniu ekolo­gicznej jazdy i obniżeniu poziomu emisji CO2.

Dlaczego ekologia jest ważna dla flot pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Sektor trans­portowy odpowiada za dużą część emisji CO2. A każdy wie, że poziom ten trzeba na całym świecie szybko obniżać. Ekologia pomaga flotom wyznaczać i osiągać określone cele z zakresu ograni­czenia emisji CO2. Ekologiczne praktyki to cegły budujące fundament, na którym firma będzie się opierać w przyszłości. Zrówno­ważony rozwój nie tylko pomaga przygotować flotę na przepisy ograni­czające emisję do zera, ale też może pokazać klientom, pracownikom, poten­cjalnym wykonawcom i opinii publicznej, że Twoja firma dba o ekologię.

Jakie korzyści wynikają z podjęcia ekolo­gicznych działań dla firm?

0
Przejdź do zawartości

Z ekolo­gicznego podejścia wynika wiele korzyści dla firm. Korzyści obejmują uzyskanie przewagi konku­ren­cyjnej, co pomaga poprawić wizerunek firmy, oraz minima­li­zację kosztów opera­cyjnych dzięki oszczęd­no­ściom w zużyciu paliwa i w konserwacji.

Ekologiczne podejście ułatwia również firmom zapewnienie zgodności z przepisami. Przepisy regulujące wjazd do miasta lub wyzna­czające strefy niskiej emisji spalin rygory­stycznie wymuszają korzystanie z pojazdów o zerowej lub niskiej emisji CO2 w większości krajów europej­skich. Dlatego wdrożenie pojazdów elektrycznych do floty wyeliminuje problemy z zachowaniem zgodności z tymi przepisami.

Jak Webfleet może pomóc firmom działać w bardziej ekologiczny sposób?

0
Przejdź do zawartości

Nawet bez wdrażania pojazdów elektrycznych istnieje wiele sposobów na zatrosz­czenie się o środowisko dzięki Webfleet. Nasz system OptiDrive 360 wspiera kierowców, wyrabiając w nich nawyki ekolo­gicznej jazdy, a nasze funkcje obsługujące konserwację pojazdów i system monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) pomagają zapewnić dobry stan pojazdów i oszczędzać paliwo.

Po podłączeniu Webfleet do FMS lub magistrali CAN pojazdu możesz analizować zużycie paliwa oraz monitorować poziom emisji CO2 dzięki naszym rozwią­zaniom. Chcesz pójść o krok dalej? Zobacz, jak obniżyć poziom emisji CO2 z naszym programem Green Your Fleet.

Jakie firmy mogą skorzystać z rozwiązań Webfleet do zarządzania flotą pojazdów w ekologiczny sposób?

0
Przejdź do zawartości

Firmy z wszystkich branż mogą skorzystać z rozwiązań Webfleet do zarządzania flotą pojazdów w ekologiczny sposób. niezależnie od wielkości floty i od tego, czy znajdują się w niej pojazdy elektryczne. Wszystkie firmy z flotą pojazdów mogą skorzystać z rozwiązań Webfleet do ekolo­gicznego zarządzania nią.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.