Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Lage-emissiezones in Europa: wat is het en wat betekent dit voor uw vloot?

In deze blogpost verkennen we de betekenis van lage-emissiezones (LEZ’s), ook wel milieuzones genoemd, in Europa. We werpen licht op hun impact op de transportsector, uw bedrijf en de bredere samenleving. Tegen het einde van dit artikel zult u ook begrijpen hoe uw wagenpark effectief kan manoeuvreren in een evoluerend regelgevend klimaat.

Wat is een lage-emissiezone?

In Nederland worden lage-emissiezones ook wel milieuzones genoemd. Binnen steden worden deze zones aangewezen om de meest vervuilende voertuigen te beperken. De bedoeling van deze milieuzones is om de luchtkwaliteit te verbeteren door de toegang te beperken voor voertuigen met hogere emissies of door hogere tarieven te heffen voor dergelijke voertuigen. Voertuigen die niet aan specifieke emissiestandaarden voldoen, worden geweerd of moeten een vergoeding betalen om deze zones binnen te mogen.

Het aantal lage-emissiezones (LEZ’s) op het hele continent neemt toe. Volgens Transport & Environment is het aantal lage-emissiezones gestegen van slechts drie in 1996 naar 320 in 2022. Naar schatting zouden er tegen 2025 meer dan 500 milieuzones in Europa kunnen zijn, waarbij veel steden overwegen om zero-emissiezones in te voeren, waar alleen niet-uitstotende voertuigen welkom zijn.

Deze zomer zullen Warschau, Riga en Sofia hun eerste lage-emissiezones (LEZ’s) implementeren. Andere steden zullen nog een stap verder gaan door in de nabije toekomst zero-emissiezones (ZEZ’s) te introduceren. Zo heeft Stockholm bijvoorbeeld plannen om eind dit jaar de toegang tot het stadscentrum voor benzine- en dieselauto’s te verbieden. Amsterdam volgt een vergelijkbaar pad, met als doel om tegen 2025 emissievrije zones te creëren.

Waarom verplichten steden in de EU milieuzones?

Het aanpakken van luchtvervuiling is een urgente prioriteit. Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vormt luchtverontreiniging het grootste milieurisico voor de volksgezondheid. Alleen al in 2019 wees de WHO op luchtvervuiling als de oorzaak van 569.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa, voornamelijk veroorzaakt door fijnstof (PM2,5) en stikstofdioxide (NO2). Deze verontreinigende stoffen hebben ernstige gevolgen voor mensen met hart- en vaatziekten, diabetes, astma en longkanker. De gezondheidsproblemen als gevolg van PM2,5 en NO2 zijn wijdverspreid over Europa, zoals blijkt uit een interactieve kaart uit het World Air Quality Report 2023, waaruit blijkt dat het grootste deel van de EU lucht inademt die boven het door de WHO aanbevolen veiligheidsniveau is vervuild.

Het implementeren van lage-emissiezones (LEZ’s) in Europa heeft als voornaamste doel het bestrijden van luchtvervuiling. Steden streven ernaar de schadelijke effecten van voertuigemissies op de luchtkwaliteit en de menselijke gezondheid te verminderen door middel van deze zones.

Steden in heel Europa streven ernaar luchtverontreiniging te verminderen met milieuzones.

Wat betekenen milieuzones voor het naleven van wagenpark-richtlijnen?

Als u een wagenpark beheert in Europa, is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de regelgeving voor lage-emissiezones. Het niet naleven van de milieuzone-regels kan leiden tot boetes, sancties en reputatieschade. Wagenparkbeheerders moeten op de hoogte zijn van de steden die LEZ’s hebben ingevoerd.

LEZ-steden vereisen vaak toegangsvergunningen, stickers of tol. Het is daarom essentieel om te weten aan welke emissienormen uw voertuigen voldoen, aangezien de toegangsregels daarop gebaseerd zijn. De onderstaande grafiek uit het Urban Access Regulations in Europe biedt een solide startpunt (een Euro 7-norm voor 2025 wordt momenteel overwogen):

Wagenparken moeten de emissienormen van hun voertuigen kennen om te bepalen of ze toegang hebben tot lage-emissiezones in Europa.

Hoe worden lage-emissiezones gehandhaafd?

Hoewel de handhaving per stad verschilt, wordt deze meestal gedaan door geautomatiseerde camera’s die voertuigen controleren die verboden gebieden binnenrijden. Niet-naleving van de milieuzone-regels kan resulteren in boetes. Het is van cruciaal belang voor wagenparkbeheerders om op de hoogte te blijven van de handhavingsmechanismen en regelgeving in elke stad om overtredingen te voorkomen.

In veel milieuzones kunnen voertuigen die niet aan de emissienormen voldoen, worden beboet voor het betreden van de beperkte gebieden. De standaard toegangsprijzen kunnen variëren op basis van factoren zoals het type voertuig, het emissieniveau en de verblijfsduur. Sommige steden bieden vrijstellingen of kortingen voor elektrische voertuigen, hybrides of voertuigen die aan specifieke emissiecriteria voldoen.

Op de website Urban Access Regulations in Europe kunt u zien in welke landen vooraf actie moet worden ondernomen, zoals het kopen van stickers of het betalen van tol. U kunt ook zoeken naar alle LEZ-beperkingen per stad op de homepage van de site.

Wat is de makkelijkste manier voor wagenparken om de LEZ-regels te hanteren?

Lage-emissiezones in Europa zijn onderdeel van een bredere milieuwetgeving. Denk aan initiatieven zoals Fit for 55, een EU-toezegging om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen, en de CSRD, die bedrijven verplicht om onder andere te rapporteren over hun CO2-uitstoot. Voor kleine of middelgrote wagenparken die zich afvragen of ze klaar zijn voor CSRD, hebben we een blogpost daarover beschikbaar.

Met deze bredere context in gedachten is het belangrijk om een strategie te ontwikkelen om uw wagenpark koolstofvrij te maken. Hoe kunt u omgaan met veranderende regelgeving en plannen voor de lange termijn zonder uw dagelijkse operaties te verstoren? Dat is waar software voor voertuigconnectiviteit en wagenparkbeheer van pas komt.

Door uw voertuigen te koppelen aan een wagenparkbeheersysteem, kunt u realtime updates ontvangen die u helpen bij het nemen van snelle beslissingen. Voertuigvolgsystemen, in combinatie met professionele navigatie, houden u op de hoogte wanneer uw chauffeurs mogelijk verboden zones binnenrijden. Daarnaast kunnen routeplanningstools u helpen om reizen te optimaliseren en bepaalde gebieden, zoals milieuzones, te vermijden.

Een fleetmanagementsysteem zoals Webfleet biedt real-time en historische gegevens over uw wagenpark, zodat u kunt analyseren hoe u brandstof kunt besparen en de uitstoot kunt verminderen. Wilt u uw wagenpark elektrificeren? Ons EV Services Platform maakt elektrificatie stressvrij, met snelle toegang tot EV-diensten en planningsoplossingen op één plek.

Lucas Avink
Hij heeft 20+ jaar ervaring in transport en logistiek. Met een trackrecord van 10+ jaar in internationale en nationale supply chain optimalisatieprojecten, is hij gespecialiseerd in last mile delivery en distributie in retail, service & maintenance en high-tech. Hij heeft ervaring opgedaan met oplossingen zoals TMS, ERP, WMS, rittenplanning en telematica, waarmee hij de efficiëntie en prestaties van supply chain-processen verbetert.

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Duurzaamheid