Is uw kleine of middelgrote vloot klaar voor de CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive ofwel CSRD, gaat deze maand van kracht. Deze nieuwe EU-regelgeving verplicht bedrijven om te rapporteren over risico’s en kansen die voortvloeien uit sociale en milieukwesties, zoals klimaatverandering, en over de impact van hun activiteiten op mensen en het milieu.

Het kan best lastig zijn om te begrijpen wat de CSRD vereist. Daarom leggen we u in dit blog uit wat deze regelgeving inhoudt en waar u als wagenparkbeheerder op moet letten. We zullen ook benadrukken waarom het belangrijk is om rekening te houden met het perspectief van uw grotere klanten als het gaat om de CSRD.

Een beknopte geschiedenis van de CSRD

De CSRD bouwt voort op – en vervangt in feite – de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), die de EU introduceerde in oktober 2014. Net als de NFRD streeft de CSRD naar meer transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot sociale en milieurapportage. Hier zijn twee belangrijke verschillen tussen de oudere en nieuwere wetgeving:

 • De NFRD gold alleen voor entiteiten van openbaar belang, doorgaans beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers. In de komende jaren zal de CSRD veel meer bedrijven onder de regelgevende paraplu brengen. Verschillende soorten bedrijven zullen op verschillende tijdstippen door de regulering worden beïnvloed, waarbij veel duizenden bedrijven over het hele continent verplicht zullen zijn eraan te voldoen.
 • Terwijl grote bedrijven onder de NFRD de rapportagestandaarden bepaalden, standaardiseert de CSRD deze.

De CSRD maakt deel uit van de European Green Deal, een reeks beleidsmaatregelen die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen (GHG) tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 1990.

Wat de CSRD betekent voor uw vloot

Vervoer is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de broeikasgasemissies in de EU. Binnen de CSRD moeten bepaalde bedrijven rapporteren over de hoeveelheid directe en indirecte CO2-uitstoot die ze produceren, inclusief die veroorzaakt door hun vloten.

Er is een tijdslijn voor wanneer bedrijven moeten voldoen aan de CSRD. We zullen die tijdslijn hieronder delen, maar het is eerst belangrijk om de zakelijke context te schetsen die ermee samenhangt:

 • Zelfs als uw bedrijf op korte termijn niet verplicht is om te rapporteren over zijn eigen koolstofvoetafdruk, kan u worden gevraagd door uw grotere klanten om informatie te verstrekken over de CO2-uitstoot van uw voertuigen bij het leveren van goederen of diensten aan hen. Dit komt doordat zij moeten rapporteren over deze indirecte emissies om te voldoen aan de CSRD en mogelijke boetes te voorkomen.
 • Uw grotere klanten hanteren strikte beleidsregels met betrekking tot het beperken van hun indirecte emissies. Dus, het vermogen om nauwkeurige gegevens te verstrekken over de uitstoot van uw vloot kan een concurrentievoordeel voor u worden in de komende jaren.
 • Uiteindelijk zal de CSRD van toepassing zijn op alle bedrijven. Weten wat nu vereist is – en hoe u hiermee moet omgaan – geeft u een voorsprong bij het voldoen aan de regelgeving.

CSRD Planning

 • 2024: Beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers moeten CO2-uitstootgegevens vastleggen voor rapportage in 2025.
 • 2025: Niet-beursgenoteerde bedrijven die 2 van de volgende 3 criteria hebben, moeten CO2-gegevens vastleggen voor rapportage in 2026:
  • Meer dan 250 werknemers
  • Meer dan €40 miljoen aan inkomsten
  • Meer dan €20 miljoen aan totale activa
 • 2026: Beursgenoteerde kleine/middelgrote ondernemingen die 2 van de volgende 3 criteria hebben, moeten CO2-gegevens vastleggen voor rapportage in 2027:
  • Meer dan 10 werknemers
  • Meer dan €700.000 aan inkomsten
  • Meer dan €350.000 aan totale activa
 • 2027: Bedrijven met een niet-EU-moederbedrijf en meer dan €135 miljoen aan omzet in de EU moeten beginnen met het vastleggen van CO2-gegevens voor rapportage.

Hoe u de naleving van de CSRD kunt ondersteunen voor uw klanten

Vanuit het perspectief van uw belangrijkste klanten gaat de CSRD verder dan alleen rapportage. Het gaat om het begrijpen, anticiperen op, en handelen naar emissies in de hele waardeketen. Deze grafiek van het Greenhouse Gas Protocol illustreert hoe dat werkt:


Voor de grote klanten van uw vloot gaat CSRD niet alleen over rapportage.

Het in gedachten houden van het perspectief van uw klanten kan u helpen om u voor te bereiden op twee zaken:

 • Nauwkeurige informatie verstrekken over de emissies van uw vlootvoertuigen wanneer uw klanten erom vragen.
 • Manieren vinden om de emissies van uw vloot te verminderen, wat uw klanten helpt om aan hun CSRD-doelstellingen te voldoen, terwijl uw bedrijf zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen bevordert.

Dit zijn grote taken, dat begrijpen we. Gelukkig is er een eenvoudige en stressvrije manier om ze uit te voeren. Met tools zoals ons TÜV-gecertificeerde CO2-rapport kunnen Webfleet-klanten snel de benodigde emissiegegevens ophalen. Alles wat nodig is, is een paar klikken om de juiste informatie te verkrijgen. Via hun Webfleet-dashboard kunnen onze klanten ook bruikbare inzichten verkrijgen over KPI’s zoals brandstofverbruik en rijgedrag.

Heeft u wat hulp nodig bij het starten met CSRD-rapportage of het verminderen van de emissies van uw vloot? Meer dan 60.000 bedrijven wereldwijd vertrouwen op Webfleet om de efficiëntie van hun vloot te verbeteren, chauffeurs te ondersteunen, de veiligheid te verhogen, aan de regelgeving te voldoen en duurzamer te werken. Profiteer van onze expertise op het gebied van duurzaamheid van wagenparken en vraag nu een gratis adviesgesprek met ons aan.

Lucas Avink
Hij heeft 20+ jaar ervaring in transport en logistiek. Met een trackrecord van 10+ jaar in internationale en nationale supply chain optimalisatieprojecten, is hij gespecialiseerd in last mile delivery en distributie in retail, service & maintenance en high-tech. Hij heeft ervaring opgedaan met oplossingen zoals TMS, ERP, WMS, rittenplanning en telematica, waarmee hij de efficiëntie en prestaties van supply chain-processen verbetert.

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Duurzaamheid