Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Verschillen nieuwe CSRD-richtlijn en NFRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive, ofwel CSRD is dit jaar van kracht gegaan. Deze nieuwe EU-regelgeving verplicht bedrijven om te rapporteren over risico’s en kansen die voortvloeien uit sociale en milieukwesties, zoals klimaatverandering, en over de impact van hun activiteiten op mensen en het milieu. De CSRD richtlijn vervangt als het ware de NFRD richtlijn.

In dit blog leggen we uit wat de NFRD inhoudt, wat de verschillen tussen de NFRD en CSRD zijn en waarom het van belang is om deze richtlijn na te leven.

Wat is de NFRD?

De Non-Financial Reporting Directive (NFRD) is een regelgevend kader van de Europese Unie dat bedrijven verplicht om niet-financiële informatie openbaar te maken. Deze informatie omvat aspecten zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, mensenrechten, en anti-corruptie- en omkopingmaatregelen. Het doel van de NFRD is om transparantie en verantwoording te bevorderen, waardoor belanghebbenden beter inzicht krijgen in de impact van bedrijven op de samenleving en het milieu. Het volgen van de richtlijnen is heel belangrijk omdat het niet alleen bedrijven dwingt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun niet-financiële prestaties, maar ook investeerders, consumenten en andere belanghebbenden helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.

CSRD vervangt in feite NFRD

De CSRD bouwt voort op – en vervangt in feite – de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), die de EU introduceerde in oktober 2014.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vervangen vanwege de behoefte aan een uitgebreider en gestandaardiseerd raamwerk voor duurzaamheidsrapportage binnen de EU. De CSRD breidt de reikwijdte van rapportageverplichtingen uit naar meer bedrijven en introduceert geharmoniseerde normen om de kwaliteit en vergelijkbaarheid van rapportage te verbeteren, waardoor investeerders en belanghebbenden beter in staat zijn duurzaamheidsprestaties te beoordelen en te vergelijken tussen bedrijven.

Wat is het verschil tussen CSRD en NFRD?

Net als de NFRD, streeft de CSRD naar meer transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot sociale en milieurapportage. Er zijn twee belangrijke verschillen tussen de oudere en nieuwere wetgeving:

  • De NFRD gold alleen voor entiteiten van openbaar belang, doorgaans beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers. In de komende jaren zal de CSRD veel meer bedrijven onder de regelgevende paraplu brengen. Verschillende soorten bedrijven zullen op verschillende tijdstippen door de regulering worden beïnvloed, waarbij veel duizenden bedrijven over het hele continent verplicht zullen zijn eraan te voldoen.
  • Terwijl grote bedrijven onder de NFRD de rapportagestandaarden bepaalden, standaardiseert de CSRD deze.

De CSRD maakt deel uit van de European Green Deal, een reeks beleidsmaatregelen die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen (GHG) tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 1990.

Wat de CSRD betekent voor uw vloot

Vervoer is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de broeikasgasemissies in de EU. Binnen de CSRD moeten bepaalde bedrijven rapporteren over de hoeveelheid directe en indirecte CO2-uitstoot die ze produceren, inclusief de uitstoot veroorzaakt door hun vloten.

  • Zelfs als uw bedrijf op korte termijn niet verplicht is om te rapporteren over zijn eigen CO2-voetafdruk, kan u worden gevraagd door uw grotere klanten om deze informatie te verstrekken. Zij hebben inzicht nodig over de CO2-uitstoot van uw voertuigen bij het leveren van goederen of diensten aan hen. Deze informatie hebben zij nodig omdat zij moeten rapporteren over deze indirecte emissies om te voldoen aan de CSRD en om mogelijke boetes te voorkomen.
  • Uw grotere klanten hanteren strikte beleidsregels met betrekking tot het beperken van hun indirecte emissies. Het vermogen om nauwkeurige gegevens te verstrekken over de uitstoot van uw vloot kan een concurrentievoordeel voor u worden in de komende jaren.
  • Uiteindelijk zal de CSRD van toepassing zijn op alle bedrijven. Weten wat nu vereist is – en hoe u hiermee moet omgaan – geeft u een voorsprong bij het voldoen aan de regelgeving.

CSRD voor trailers: voorbereiden op nieuwe verplichtingen

Naast de regelgeving voor vrachtwagens begon de Europese Commissie ook met het ontwikkelen van wetgeving met betrekking tot CO2-uitstoot voor trailers en carrosserieën. De doelstellingen omvatten een afname van 45 procent voor de periode 2030-2034, 65 procent voor 2035-2039 en 90 procent vanaf 2040. Opleggers – of trailers – vallen ook onder de CO2-verordening. Zij moeten in 2030 een CO2-reductie van 15 procent hebben bereikt.

Een essentieel instrument in deze voorbereiding is de Vecto Trailer Tool (VTT). Deze tool is ontworpen om een gestandaardiseerde methode te bieden voor het meten en verklaren van de CO2-uitstoot van trailers. Het doel ervan is niet alleen om naleving van de nieuwe wetgeving te vergemakkelijken, maar ook om een transparante en vergelijkbare basis te creëren voor het beoordelen van de milieu-impact van verschillende trailerontwerpen en -specificaties.

Wilt u uw bedrijf helpen om duurzamer te worden? Ontdek hoe Webfleet u kan ondersteunen met onze CO2-rapportage tool. Hiermee kunt u uw CO2-uitstoot nauwkeurig meten en analyseren, waardoor u inzicht krijgt in uw impact op het milieu en met een concreet stappenplan kunt bijdragen een groenere toekomst. Lees alles over het Webfleet CO2-rapport en plan een afspraak in. Onze experts staan klaar om al uw vragen over het verduurzamen van uw vloot te beantwoorden.

Lucas Avink
Hij heeft 20+ jaar ervaring in transport en logistiek. Met een trackrecord van 10+ jaar in internationale en nationale supply chain optimalisatieprojecten, is hij gespecialiseerd in last mile delivery en distributie in retail, service & maintenance en high-tech. Hij heeft ervaring opgedaan met oplossingen zoals TMS, ERP, WMS, rittenplanning en telematica, waarmee hij de efficiëntie en prestaties van supply chain-processen verbetert.

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Duurzaamheid