Uitleg van HOS (servi­ce-uren)

Servi­ce-uren zijn voorschriften die door overheids­or­ganen voor verkeer geïmple­men­teerd zijn. Lees op onze website meer over de voorschriften, het belang ervan en hoe u deze kunt naleven.

Wat zijn HOS (servi­ce-uren)?

Wat zijn HOS (servi­ce-uren)?

Wat zijn HOS (servi­ce-uren)?

HOS (servi­ce-uren) verwijzen naar voorschriften die door overheids­or­ganen voor verkeer geïmple­men­teerd zijn. De regels gelden voor vracht­wa­gen­chauf­feurs, maar ook voor koeriers en chauffeurs van stads- en school­bussen. Er kunnen ook lokale wetten van toepassing zijn op HOS, afhankelijk van waar het voertuig rijdt.

De uren kunnen handmatig worden geregi­streerd of via een elektro­nisch bewakings­systeem dat het documen­ta­tie­proces automa­ti­seert. Voorschriften garanderen dat schema's synchroon lopen met aanbevolen slaaptijden, alsmede een vast aantal vrije dagen in een werkweek. HOS-richt­lijnen gelden voor voertuigen die meer dan 10.000 pond wegen.

Waarom zijn HOS belangrijk?

Waarom zijn HOS belangrijk?

Waarom zijn HOS belangrijk?

Servi­ce-uren zijn voorna­melijk een kwestie van veiligheid. Het idee is om vermoeidheid van de chauffeur te verlagen en de kans op ongevallen met het voertuig te beperken. Statistisch gezien zijn lange uren achter het stuur gerelateerd aan een hogere kans op ongevallen.

HOS-richt­lijnen zijn ook zo ontworpen dat ze overeen­komen met het dag-en-nacht-ritme. Dit patroon geeft aan dat mensen voor een vastge­stelde duur op een dag slaperig worden of een verlaagd waarne­mings­niveau ervaren. HOS-richt­lijnen zijn met name opgesteld om ervoor te zorgen dat chauffeurs het meest wakker zijn als ze zich achter het stuur bevinden.

Wat gebeurt er als u de HOS-richt­lijnen overtreedt?

Wat gebeurt er als u de HOS-richt­lijnen overtreedt?

Wat gebeurt er als u de HOS-richt­lijnen overtreedt?

Servi­ce-uren worden op verschil­lende manieren afgedwongen. Chauffeurs zijn op hun route wettelijk verplicht om zich te melden bij weegpunten, waar hun logboeken bekeken kunnen worden. De verkeers­po­litie heeft daarnaast ook het recht om chauffeurs aan de kant te zetten voor een wille­keurige controle van hun logboeken. Als uren niet nageleefd worden, moet de chauffeur de verplichte rusttijd nemen voordat hij verderrijdt.

Als blijkt dat chauffeurs de HOS-richt­lijnen herhaal­delijk hebben overtreden, kunnen ze een boete krijgen. De boetes kunnen per locatie en per aard van de overtreding verschillen. In sommige gevallen kunnen de boetes bijzonder hoog zijn. En een continue niet-na­leving kan leiden tot het invorderen van het rijbewijs.

Webfleet Solutions en HOS

Webfleet Solutions en HOS

Webfleet Solutions en HOS

Webfleet Solutions Hebben producten ontwikkeld om naleving van de HOS-richt­lijnen eenvoudiger te maken. Door middel van gedigi­ta­li­seerde logboeken kan informatie via mobiele applicaties worden gedocu­men­teerd en opgeslagen. Deze informatie kan ook op afstand worden bekeken, zodat uw fleet management gebruiks­vrien­de­lijker en eenvoudiger wordt.

Met de juiste uitrusting loopt u geen risico wat betreft servi­ce-uren.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis gids voor chauffeur management

wfs transport drivers whitepaper

Hoe houdt u uw vracht­wa­gen­chauf­feurs gelukkig, gezond en productief.

Download onze gids voor chauffeur management