Køre-/hvile­tids­be­stem­melser – kort fortalt

Køre-/hvile­tids­be­stem­melser er regler, der er imple­men­teret af Trafiks­ty­relsen. Læs mere om reglerne, vigtigheden, og hvordan du overholder dem, på vores hjemmeside.

Hvad er køre-/hvile­tids­be­stem­melser?

Hvad er køre-/hvile­tids­be­stem­melser?

Hvad er køre-/hvile­tids­be­stem­melser?

Køre-/hvile­tids­be­stem­melser er regler, der er imple­men­teret af Trafiks­ty­relsen. Reglerne gælder for lastbil­chauf­fører, postbude og buschauf­fører. Der kan også gælde forskellige lokale love i forhold til køre-/hvile­tids­be­stem­mel­serne, afhængigt af hvor køretøjet befinder sig.

Tidsforbrug kan registreres manuelt eller via et elektronisk overvåg­nings­system, der automa­ti­serer dokumen­ta­tions­pro­cessen. Reglerne giver garanti for tidsplaner, der synkro­ni­seres med anbefalede søvncy­klusser, og garanterer et fast antal fridage i løbet af en arbejdsuge. Køre-/hvile­tids­be­stem­mel­serne gælder for alle køretøjer på 4.536 kg eller derover.

Hvorfor er køre-/hvile­tids­be­stem­melser vigtigt?

Hvorfor er køre-/hvile­tids­be­stem­melser vigtigt?

Hvorfor er køre-/hvile­tids­be­stem­melser vigtigt?

Køre-/hvile­tids­be­stem­melser er primært et spørgsmål om sikkerhed. Formålet er at mindske træthed hos chauffører og begrænse risikoen for trafi­ku­lykker. Statistisk set hænger mange timer bag rattet sammen med en større sandsyn­lighed for, at der opstår ulykker.

Køre-/hvile­tids­be­stem­mel­serne kan også justeres, så de hænger sammen med døgnrytmen. Dette mønster indikerer, at folk oplever træthed eller begrænset opfat­tel­sesevne i et bestemt tidsrum i løbet af dagen. Køre-/hvile­tids­be­stem­mel­serne er imple­men­teret delvist for at sikre, at chauffører er helt friske, når de sidder bag rattet.

Hvad sker der, hvis du overtræder køre-/hvile­tids­be­stem­mel­serne?

Hvad sker der, hvis du overtræder køre-/hvile­tids­be­stem­mel­serne?

Hvad sker der, hvis du overtræder køre-/hvile­tids­be­stem­mel­serne?

Køre-/hvile­tids­be­stem­mel­serne håndhæves på mange forskellige måder. I nogle lande er det lovkrav, at chauffører undervejs på ruten skal tjekke ind på vejesta­tioner, hvor deres kørebøger kan blive studeret nærmere. Færds­elspo­litiet forbeholder sig ret til at vinke chauffører ind til siden for at tjekke deres kørebog. Ved manglende overhol­delse af timetal, kan chauffører blive tvunget til at vente, indtil hviletiden er overholdt.

Det kan udløse en bøde hvis det konstateres, at chauffører gentagne gange har overtrådt køre-/hvile­tids­be­stem­mel­serne. Bøderne kan variere, afhængigt af stedet samt af lovover­træ­delsens karakter. I visse tilfælde kan de være meget store, og vedvarende manglende overhol­delse kan endda resultere i suspen­dering.

Flådestyring : Webfleet Solutions og køre-/hvile­tids­be­stem­melser

Flådestyring : Webfleet Solutions og køre-/hvile­tids­be­stem­melser

Flådestyring : Webfleet Solutions og køre-/hvile­tids­be­stem­melser

Webfleet Solutions har produkter, der er udviklet til at gøre det nemmere at overholde køre-/hvile­tids­be­stem­mel­serne. Ved hjælp af digita­li­serede kørebøger kan oplysninger dokumen­teres og gemmes via mobile appli­ka­tioner. De kan også ses eksternt, hvilket gør flådesty­ringen mere intuitiv og ukompli­ceret.

Med det rigtige udstyr behøver du aldrig at overlade overhol­delse af køre-/hvile­tids­be­stem­melser til tilfæl­dig­heder.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis guide til ledelse af dine chauffører

wfs transport drivers whitepaper

Sådan holder du dine lastbil­chauf­fører glade, sunde og produktive.

Download vores guide til ledelse af chauffører