Vysvětlení pracovní doby

Pracovní doba souvisí s nařízeními zaváděnými státními orgány pro dopravu. Další informace ohledně nařízení, jejich důležitosti a jejich dodržování najdete na našem webu.

Co znamená výraz pracovní doba?

Co znamená výraz pracovní doba?

Pojem pracovní doba souvisí s nařízeními zaváděnými státními orgány pro dopravu. Tato pravidla se týkají řidičů nákladních vozů, poštovních společností a řidičů městských a školních autobusů. Nařízení ohledně pracovní doby mohou také podléhat různým místním zákonům podle toho, kam vozidlo jede.

Pracovní dobu je možné zazna­me­návat ručně nebo pomocí elektro­nického monito­ro­vacího systému, který automa­tizuje proces dokumentace. Nařízení zajišťují, aby plány odpovídaly doporučeným cyklům spánku a aby řidiči měli stanovený počet volných dnů během pracovního týdne. Pokyny ohledně pracovní doby se týkají vše vozidel o hmotnosti nad 4500 kg.

Proč je pracovní doba důležitá?

Proč je pracovní doba důležitá?

Pracovní doba je spojená zejména s bezpečností. Cílem je omezit únavu řidičů a výskyt dopravních nehod. Statisticky vzato se dlouhá doba řízení pojí s vyšší pravdě­po­dob­ností nehod.

Pokyny ohledně pracovní doby jsou také kalibrovány tak, aby odpovídaly cirka­di­ánnímu rytmu. Tato teorie uvádí, že lidé mají po určitou dobu během dne sníženou úroveň vnímání nebo jsou ospalí. Pokyny ohledně pracovní doby jsou zčásti zavedené proto, aby byli řidiči nejvíce svěží během řízení.

Co se stane při porušení pokynů ohledně pracovní doby?

Co se stane při porušení pokynů ohledně pracovní doby?

Dodržování pokynů ohledně pracovní doby se vymáhá různými způsoby. Během cesty mají řidiči zákonem nařízeno zastavit se na vážicích stanicích, kde může proběhnout kontrola deníku. Kromě toho mají právo zastavit řidiče a provést náhodnou kontrolu deníku také dálniční hlídky. Když doba neodpovídá předpisům, bude muset řidič počkat po předepsanou dobu odpočinku.

Pokud se zjistí, že řidič porušuje předpisy ohledně pracovní doby opakovaně, může dostat pokutu. Výška pokut se může lišit podle místa a povahy přestupku. V některých případech mohou být pokuty velmi vysoké a dlouhodobé nedodr­žování předpisů může vést až k suspen­dování.

Webfleet Solutions a pracovní doba

Webfleet Solutions a pracovní doba

Společnost Webfleet Solutions nabízí produkty, které vám mají pomoci snáze dodržovat pokyny ohledně pracovní doby. Digita­li­zované deníky umožňují dokumen­tovat a sdílet informace pomocí mobilních aplikací. Je také možné je zobrazovat na dálku, což zjedno­dušuje správu vozového parku.

Se správným vybavením nemusíte nikdy ponechat náhodě dodržování předpisů ohledně pracovní doby.