Förklaring av vägar­betstid

Vägar­betstid är bestäm­melser som har utfärdats av trafik­myn­dig­heter. Läs mer om denna reglering, dess innebörd och hur du efterlever den på vår webbplats.

Vad är kör- och vilotider?

Vad är kör- och vilotider?

Kör- och vilotider är bestäm­melser som har utfärdats av trafik­myn­dig­heter. Regleringen gäller lastbils­förare samt förare av postle­ve­ranser, stads- och skolbussar. Olika lokala lagar kan också påverka vägar­bets­tids­be­stäm­mel­serna beroende på var fordonet används.

Timmar kan loggas manuellt eller via ett elektro­niskt övervak­nings­system som automa­ti­serar dokumen­te­rings­pro­cessen. Bestäm­mel­serna garanterar schemaläggning som är synkro­ni­serad med rekom­men­derade sömncykler samt garanterar ett fastställt antal lediga dagar under en arbetsvecka. Riktlin­jerna för vägar­betstid gäller alla fordon som väger mer än 10¬000 pund.

Varför är vägar­bets­tiden viktig?

Varför är vägar­bets­tiden viktig?

Kör- och vilotider handlar främst om säkerhet. Tanken är att minska trötthet hos föraren och begränsa risken för fordon­so­lyckor. Statistiskt kopplas lång tid bakom ratten ihop med större sannolikhet för att olyckor inträffar.

Riktlin­jerna för vägar­betstid är även anpassade efter dygnsrytmen. Den visar att människor upplever trötthet eller nedsatta nivåer av uppfatt­nings­förmåga under en viss tid under dagen. Riktlin­jerna för vägar­betstid är delvis upprättade för att säkerställa att förare är så pigga som möjligt när de sätter sig bakom ratten.

Vad händer om du bryter mot riktlin­jerna om vägar­betstid?

Vad händer om du bryter mot riktlin­jerna om vägar­betstid?

Riktlin­jerna om vägar­betstid genomdrivs på ett antal olika sätt. Under färden kräver lagstiftning att föraren checkar in på vägnings­sta­tioner där deras loggböcker kan granskas. Dessutom har trafik­po­lisen rätt att stanna förare för slump­mässiga kontroller av loggböc­kerna. Om timmarna inte uppfyller kraven måste föraren vänta in den paustid som krävs.

Om förare bryter mot riktlin­jerna om vägar­betstid flera gånger kan de få böter. Böter kan variera beroende på plats och brottets karaktär. I vissa fall kan dessa vara väldigt höga och återkom­mande överträ­delser av riktlin­jerna kan leda till avstängning.

Webfleet Solutions och kör- och vilotider

Webfleet Solutions och kör- och vilotider

Webfleet Solutions har produkter som är utvecklade för att göra det enklare att efterleva riktlin­jerna om vägar­betstid. Information kan dokumen­teras och lagras i digita­li­serade loggböcker via mobilappar. Dessa kan också granskas på distans, vilket hjälper till att göra din vagnparks­han­tering mer intuitiv och enklare.

Med rätt utrustning behöver du aldrig lämna efterlevnad av vägar­bets­tiden till slumpen.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis guide till förar­han­tering

wfs transport drivers whitepaper

Hur du håller dina lastbils­förare glada, friska och produktiva.

Ladda ner vår guide till förar­han­tering