Wat houdt een vracht­wa­gen­volg­systeem in?

Bij het volgen van vracht­wagens worden de positie en de status van de vracht­wagens in uw wagenpark en de rijstijl bijgehouden met behulp van GPS-tech­no­logie. Dit volgsysteem is gekoppeld aan software die deze gegevens verzamelt en verwerkt, zodat fleet managers precies weten waar hun vracht­wagens zich op elk moment bevinden.

Doordat elke vrachtwagen in realtime wordt gevolgd, kunnen bedrijven hun werkproces optimaal beheren, snel reageren op onverwachte gebeur­te­nissen en goede beslis­singen nemen voor hun wagenpark.

Hoe werkt een volgsysteem voor vracht­wagens?

Hoe werkt een vrachtwagen volgsysteem?

Hoe werkt een volgsysteem voor vracht­wagens?

In de vrachtwagen wordt een GPS-systeem geïnstal­leerd, zodat alle verplaat­singen van de vrachtwagen in realtime kunnen worden gevolgd. Het systeem verzamelt belangrijke gegevens zoals de locatie, de afgelegde afstand, de snelheid, het brand­stof­ver­bruik en de stati­o­nai­re­draaitijd. Ook wordt bijgehouden of er abrupt wordt geremd of dat bochten scherp worden genomen.

Naast vracht­wagens kunnen er ook assets worden gevolgd. Hierbij worden volgsys­temen bevestigd aan waardevolle assets zoals aanhangers, generatoren, IT-ap­pa­ratuur en andere werktuigen en gereedschap voor uw wagenpark.

Deze volgsys­temen voor assets en vracht­wagens maken verbinding met fleet manage­ment-software. De gegevens worden hierin verwerkt en weergegeven in een online dashboard. Zo kunnen bedrijven de bewegingen van elk asset in de gaten houden en de voortgang ervan volgen. Dit maakt het voor fleet managers makkelijker om beslis­singen te nemen die de prestaties verbeteren, de veiligheid vergroten en de kosten verlagen.

Wat heeft een vrachtwagen volgsysteem te bieden?

Wat heeft een vrachtwagen volgsysteem te bieden?

Wat heeft een vrachtwagen volgsysteem te bieden?

Een goed volgsysteem voor vracht­wagens heeft de volgende functies:

 • Nauwkeurige live tracking: de rijtijden, de afgelegde afstand en de positie van uw vracht­wagens kan in realtime worden gevolgd.
 • Toegang tot realtime verkeers­in­for­matie: advies over alter­na­tieve routes om wegver­sper­ringen, files en vertraging te vermijden.
 • Aangepaste route­planning: uitgebreide kaarten waardoor uw chauffeurs op de meest geschikte wegen blijven rijden op basis van de hoogte, het gewicht, de lengte, de lading en de maximum­snelheid van de vrachtwagen.
 • Geofencing: met behulp van vastge­stelde geologische grenzen worden diefstal en ongeoor­loofd gebruik voorkomen.
 • Rapportage: toegang tot gedetail­leerde rapporten over de rijstijl van de vracht­wa­gen­chauf­feurs.
 • Logboek: digitale registratie van het aantal gereden uren, de afgelegde afstand en andere ritdetails.
 • Inzicht in de rijstijl: veel GPS-volg­sys­temen voor vracht­wagens kunnen de rijstijl registreren, waaronder te hard rijden, stationair draaien, scherp sturen en plotseling remmen.
 • Onder­houd­smel­dingen: onderhoud en reparaties worden op basis van de realtime afgelegde afstand gepland en er worden automatisch meldingen over voertuig­sto­ringen gegeven.
 • Ongeval­de­tectie: bij detectie van een ongeval wordt een melding gegeven.

Wat zijn de voordelen van een volgsysteem voor vracht­wagens?

Wat zijn de voordelen van een volgsysteem voor vracht­wagens?

Wat zijn de voordelen van een volgsysteem voor vracht­wagens?

Een volgsysteem voor vracht­wagens kan uw wagenpark op verschil­lende manieren helpen:

 • Verbeterde zicht­baarheid en veiligheid: doordat vracht­wagens in realtime nauwkeurig worden gevolgd, bent u 24/7 op de hoogte van de exacte positie van uw voertuigen. Zo kunt u snel reageren bij diefstaf of misbruik.
 • Een efficiënter werkproces en hogere produc­ti­viteit: dankzij een betere route- en dagplanning brengen chauffeurs minder tijd door op de weg en hebben ze meer tijd over voor de klant.
 • Meer tevreden klanten: dankzij nauwkeu­rigere aankomst­tijden hoeven klanten niet lang te wachten. U kunt ook bewijs van de aankomst- en vertrek­tijden laten zien.
 • Minder vracht­wa­gen­uitval: u ontvangt tijdig herin­ne­ringen voor onderhoud en reparaties, waardoor de repara­tie­kosten op de lange termijn dalen.
 • Beter en veiliger rijgedrag: inzicht in het rijgedrag leidt tot betere prestaties en een betere veiligheid. Dit kan ook leiden tot minder ongelukken en boetes.
 • Betere naleving: dankzij onder­steuning voor remote downloaden van uw digitale tacho­graaf­ge­gevens kunt u gemak­ke­lijker aan regelgeving voldoen.
 • Kosten­be­sparing: de bedrijfs­kosten worden lager doordat het realtime en historische brand­stof­ver­bruik worden bijgehouden. Ook zorgen veiliger rijden en regelmatige waarschu­wingen voor lagere repara­tie­kosten.
 • Tijds­be­sparing: minder papierwerk en minder telefonisch contact met vracht­wa­gen­chauf­feurs zorgen ervoor dat u minder tijd kwijt bent aan de admini­stratie.

Vraag een demo en gratis advies aan⁠

Wat kost een vrachtwagen volgsysteem?

Wat kost een vrachtwagen volgsysteem?

Wat kost een vrachtwagen volgsysteem?

De kosten van voertuig­volg­sys­temen zijn afhankelijk van het aantal vracht­wagens in uw wagenpark, omdat er in elke vrachtwagen een volgsysteem geïnstal­leerd moet worden. Ook het gekozen abonnement bij uw leverancier heeft invloed op de kosten van het gekozen volgsysteem voor vracht­wagens.

Een vrachtwagen volgsysteem kan u echter veel geld besparen. Zo kan effici­ëntere inzet bijvoor­beeld leiden tot tijdwinst, kleinere afstanden en lagere brand­stof­kosten.

Webfleet en het volgen van vracht­wagens

Webfleet Tracking van assets geeft bedrijven in één interface een compleet overzicht van de realtime positie van hun vracht­wagens en andere assets. Dankzij geauto­ma­ti­seerde rapporten en een nauwkeurige GPS voor het volgen van vracht­wagens is uw wagenpark veilig en beschermd, en gaat de efficiëntie omhoog.

Ontdek hoe Webfleet Tracking van assets u kan helpen uw wagenpark voor vracht­wagens te beheren.

wfs cutting transport fleet costs whitepaper

Gratis gids

wfs cutting transport fleet costs whitepaper

Hoe kunt u de trans­port­kosten van uw wagenpark verlagen? Ontdek hoe u uw bedrijfs­kosten onder controle houdt.

Downloaden