Förbättra förarbeteendet genom direkt återkoppling och minska bränsle, utsläpp och slitage

Stockholm, 17 Nov 2015
TomTom Telematics har lanserat nästa generation av WEBFLEET OptiDrive inkluderat förutseende förartips i realtid, vilket möjliggör att förare kör grönare och säkrare.

TomTom Telematics var först ut att introducera direkt återkoppling till föraren genom att använda TomTom förarterminaler. Återkoppling av körstil, inklusive kraftig inbromsning, fortkörning och kraftig sväng, har nu utökats med förutseende förartips. Före färd förser OptiDrive 360 föraren med praktiska råd om hur man kör säkert och bränslesnålt. Direkt återkoppling och förartips erbjuds under färd för att aktivt instruera föraren. Efter färd finns en grafisk analys tillgänglig för att utvärdera färdstatistiken. All information visas på förarterminalen.

OptiDrive 360 använder fordons- och kartdata för vägen framför för att avisera föraren när det är dags att släppa på gasen eller växla samt vilken optimal hastighet som råder.

Dessa innovationer formar delar av OptiDrive 360:s kompletta lösning för kontinuerligt förbättrad körning. Lösningen förser förare och administration med information som krävs för att skapa ett komplett förbättringsprogram för inlärning, instruktion under färd, utvärdering efter färd och jämförelse användare emellan.

OptiDrive 360 markerar en banbrytande utveckling som tillåter verksamheter arbeta närmare sina förare i ett försök att skapa bestående förändringar av förarbeteendet. säger Thomas Schmidt, Managing Director TomTom Telematics. Innovationen har utvecklats under de gångna åren genom detaljerad forskning i samarbete med EU ecoDriver Project.

WEBFLEET förser även administrationen med visuella instrument med vilka man enkelt kan se utmärkande trender i förarbeteendet. En rad detaljerade rapporter tillåter även att gå på djupet för utökad analys och jämförelse av hela vagnparken.

OptiDrive 360 bedömer förare baserat på totalt 8st olika prestationsindikatorer – fortkörning, körhändelser, tomgång, bränsleförbrukning, grön hastighet, motorbromsning, växling och konstant hastighet – vilka kan användas som bas för prestationsutvärdering, utbildning och jämförelse förare emellan.

Press­kontakt

Annika Schaich

Skicka e-post⁠

Arkiv

2022 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

RSS-flöde

Hämta nya press­med­de­landen från Webfleet i XML-format

RSS Feed⁠

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.