De ledande telematikbolagen Geotab och Webfleet Solutions lanserar gemensamt ett nytt analysverktyg för transportbranschens återhämtning

Analysverktyget visar att fordonsverksamheten i Europa minskade till lägre nivå under COVID-19 än i Nordamerika (64 % respektive 80 %) men också återhämtar sig snabbare, och ger en värdefull inblick i det allmänna tillståndet för transportverksamheter i regionerna

Toronto, Kanada och Amsterdam, Nederländerna, 27 maj 2020

Webfleet Solutions och Geotab, två globala ledare inom telematik, mobilitet och uppkopplade transporter, lanserar idag Commercial Mobility Recovery Dashboard. Detta verktyg sammanställer och analyserar data från mer än 3 miljoner uppkopplade fordon världen över för att att visa effekten av COVID-19 på transportbolagens verksamhet, och därmed ge faktabaserat underlag för stöd och åtgärder. Genom att kombinera sina dataanalyser vill de två bolagen skapa en djupare förståelse som kan stärka beslutsfattare på bolag och myndigheter i deras pågående strävan att förstå och hantera effekterna av COVID-19.

Genom att granska och sammanställa fordonsaktiviteter i länder över hela Europa och Nordamerika – inklusive USA, Tyskland och Storbritannien – ger analysverktyget en förståelse för hur rörelsemönstret för kommersiella fordon nu ser ut på dessa båda kontinenter. Användare kan dessutom med hjälp av verktyget analysera påverkan på specifika branscher som byggverksamhet, tjänsteföretag och logistikbolag. Reseaktiviteten i kommersiella transportbolag sammanställs veckovis och jämförs med normalvärden innan COVID-19, vilket ger en ständigt aktuell indikation på hur varje bransch påverkas.

Analyseen i Commercial Mobility Recovery Dashboard visar att de kommersiella transporterna i Europa som helhet gick ner så mycket som 36 % under pandemin, medan nedgången i Nordamerika som mest bara var 20 %. Vid lanseringen visar analysverkyget att förra veckan, borträknat helgdagar, låg de kommersiella transporterna i Europa (18-20 maj) på 86 % av normalnivån, medan motsvarande verksamheter i Nordamerika (19-22 maj) låg på 90 % av sin normalnivå.

Andra centrala slutsatser av analysen är:

  • I Europa återhämtar sig den kommersiella transportverksamheten i klart snabbare takt från sin lägsta nivå än den gör i Nordamerika.
  • Europa har en fortsatt stadig ökning i de kommersiella transporterna, där nivån under varje arbetsdag ökade med 4.6 % under perioden 18-20 maj jämfört med 11-15 maj.
  • En ökning i kommersiella transporter i Nordamerika på 2,2 % under samma period, även här borträknat helgdagar.
  • Storbritannien har uppvisat en av de lägsta nivåerna för kommersiella transporter i hela Europa jämfört med normalnivån, speciellt efter 23 mars. Landet har pendlat mellan 50 och 60 %, och så sent som 22 maj ligger kommersiella transporter fortfarande bara på 65 % av det normala.

När världen ställs inför helt nya utmaningar är det viktigare än någonsin att vara öppen för samarbeten som stärker vårt samhälle, säger Thomas Schmidt, VD på Webfleet Solutions. Vår samverkan med Geotab i det här gemensamma initiativet leder inte bara till att två dominanter inom Fleet Management närmar sig varandra, utan ger också en fördjupad datadriven förståelse för det ekonomiska läget i Europas och Nordamerikas olika länder. Detta ger våra kunder ett stöd i sin strävan att komma på fötter igen, och det är samtidigt ett verktyg för myndigheter och beslutsfattare i deras arbete med att staka ut vägen för en snabbare återhämtning.

Allt eftersom branscher, bolag, länder och städer utforskar och formar sina strategier för tiden efter COVID-19 både kan och bör volymen av kommersiella transporter vara en viktig indikator på det ekonomiska tillståndet säger Neil Cawse, VD på Geotab. Tillsammans med Webfleet Solutions har vi en unik möjlighet att förädla och analysera våra data i allmänhetens intresse, och därmed tillhandahålla en helt ny typ av faktabaserade underlag till såväl våra kunder som våra samhällen. Detta analysverktyg är inte bara en analys av återhämtningen efter COVID-19, utan visar också kraften i uppkopplade fordonsdata som en central resurs för att stödja en enhetlig och global strävan efter återhämtning tvärs över landsgränser, kontinenter och branscher.

Det nya verktyet Commercial Mobility Recovery Dashboard analyserar sammanställd och anonymiserad data från mer än 3 miljoner fordon hos över 100 000 kunder till Geotab och Webfleet Solutions, vilket bland annat inkluderar fordon för hemleveranser, fältservice, långväga transporter och utryckningsfordon. Med början nästa vecka kommer analysverktyget att erbjuda veckovisa uppdateringar av läget inom kommersiella transportaktiviteter i både Europa och Nordamerika under överskådlig framtid.

För mer information och för att se vårt analysverktyg, besök: https://www.webfleet.com/sv_se/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/

Press­kontakt

Annika Schaich

Skicka e-post⁠

Arkiv

2022 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

RSS-flöde

Hämta nya press­med­de­landen från Webfleet i XML-format

RSS Feed⁠

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.