Connected car

Optima­liseer de prestaties van het wagenpark, maxima­liseer klant­te­vre­denheid

Verbindt u, uw klanten en uw bestuurders

Al meer dan 20 jaar stelt Webfleet Solutions profes­si­onele bestuurders en bedrijven in staat om hun voertuigen te beheren en volgen. Webfleet Solutions gebruikt diezelfde ervaring en technologie nu om de levens van bestuurders van normale perso­nenauto's gemak­ke­lijker en eenvoudiger te maken en tegelij­kertijd mobili­teits- en fleet managers te helpen eenvoudiger beheer van hun wagenpark en betere service aan hun klanten te bieden. De connec­ti­viteit van de auto wordt tot stand gebracht door de installatie van een TomTom-blackbox of het herge­bruiken van de bestaande verbinding met het voertuig van de autofa­brikant. De gegevens worden op uiterst veilige wijze in ons Webfleet Solutions-servi­ce­platform verzameld. Afhankelijk van de behoeften van de gebruiker worden de inzichten uit de gegevens beschikbaar gesteld in gemakkelijk te gebruiken online portals, apps of interfaces (API's) die in andere systemen kunnen worden geïnte­greerd.

Uw bedrijf

Kies uw startpunt

Onze prijzen en certi­fi­caten

Bel mij terug

Ontdek hoe uw bedrijf van connected car kan profiteren