Update over COVID-19.  Meer informatie

Connected car voor lease­be­drijven

Slimme data. Slimme mobiliteit.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Het leven in de branche van voertuig­lease staat nooit stil.

Of het nu gaat om de back-office of op klanten­ser­vi­ce­af­de­lingen, kennis is macht wanneer het gaat om het beheersen van kosten en het beheer van voertuigen. Van onder­houds­planning tot het verwijderen uit het wagenpark; toegang tot de meest actuele gegevens kan de sleutel tot het succes van bedrijfs­ac­ti­vi­teiten zijn.

Onze connec­te­d-car­ser­vices in de cloud geven u, uw klanten en de bestuurders van uw klanten het meest actuele inzicht in het aantal gereden kilometers, de motorstatus, onder­houds­be­hoeften en prestaties.

Belang­rijkste potentiële voordelen

Uw onder­houds­kosten verlagen

  • Actuele toegang tot de kilome­ter­teller en onder­houds­ge­gevens van voertuigen helpen u bij te blijven met de onder­houds­cycli van uw voertuigen.
  • Onder­steuning bij het nemen van preventieve maatregelen om repara­tie­kosten te minima­li­seren en restwaarden te optima­li­seren.

Uw klanten­service verbeteren

  • De tools om stilstand van voertuigen te minima­li­seren
  • Voorzie uw klanten van inzichten om veiligheid, efficiëntie en rijvaar­digheid te verbeteren
  • Bied juiste en gedetail­leerde beheer­ge­gevens om processen te vereen­vou­digen

Verwij­dering uit het wagenpark optima­li­seren

  • Onze actuele connec­te­d-car­ge­gevens helpen u beter en eerder te selecteren welke voertuigen gereed zijn om uit het wagenpark te halen.

Uw back-office vereen­vou­digen

  • Helpt complexe taken te vereen­vou­digen en helpt bij de belas­ting­ad­mi­ni­stratie voor uw klanten.
  • Helpt u uw verze­ke­rings­kosten beter te beheersen door beter in te spelen op het contrac­t­einde van voertuigen.

Webfleet Solutions connected car voor lease­be­drijven

Naadloze integratie met uw bestaande back-of­fi­ce­soft­wa­re­sys­temen, van kant-en-klare asset-ma­na­ge­ment­pak­ketten tot op maat gemaakte applicaties. Persoon­lijke inzichten via gemakkelijk te gebruiken softwa­re-in­ter­faces om het dagelijkse werkleven van u, uw klanten en hun bestuurders te verbeteren.

NEXTFLEET voor u

NEXTFLEET is een gemakkelijk te gebruiken interface die u meer controle over uw voertuigen geeft dankzij dynamische rapportage voor een hoger niveau van klanten­service, asset- en onder­houds­ma­na­gement en admini­stratie.

Meer informatie over NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

WEBFLEET voor uw klanten

Onze allerbeste fleet-ma­na­ge­ment­op­lossing, WEBFLEET, wordt nu ook aan uw klanten aangeboden.

  • Uitgebreide sets van rapporten en gemakkelijk te lezen dashboards om u te helpen uw klanten­service te verbeteren en te besparen op brandstof-, onderhouds- en admini­stra­tie­kosten.
  • Helpt hen de veiligheid van bestuurders te verbeteren met OptiDrive 360.
Meer informatie over WEBFLEET

App-on­der­steuning voor bestuurders

Met TomTom-apps zijn bestuurders voorzien van ritgegevens en inzage in rijgedrag, handige tools, zoals Auto vinden, logboek­over­zicht en gezond­heids­con­trole van het voertuig. Hierdoor kunnen u en uw klanten draagvlak creëren voor telematics binnen het bedrijf.

Meer informatie over onze bestuur­dersapps
Webfleet Solutions

Bel mij terug

Ontdek hoe uw bedrijf van connected car kan profiteren

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten