Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Moderne chauffeurstraining en zelfsturende vrachtwagens: Kan de technologie het tekort aan vrachtwagenchauffeurs oplossen?

Transport- en logistieke bedrijven bevinden zich in een vreemde situatie. De vraag naar hun diensten neemt wereldwijd toe mede dankzij de grensoverschrijdende e-commerce. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om gekwalificeerde en betrouwbare chauffeurs te werven. Een tekort aan vrachtwagenchauffeurs is op dit moment een bron van zorg voor de sector.

Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld de vergrijzing van arbeidskrachten en de imagoproblemen waar chauffeurs mee te maken hebben. Maar waar ligt de oplossing voor deze bron van zorg?

Veel transport- en logistieke bedrijven denken dat het antwoord misschien in de technologie ligt. Deze blog gaat verder in op de mogelijke impact van twee van de meest interessante voorbeelden: autonome vrachtwagens en rijopleidingen met moderne middelen zoals VR en simulatoren.

De vrachtwagen zonder chauffeur

In een recent onderzoek van Webfleet voorspelde 38% van de fleet managers dat zelfrijdende vrachtwagens de komende tien jaar massaal zullen worden geadopteerd. Nog eens 34% voorspelde dat dit in de komende 11-20 jaar gaat gebeuren. Het is veelzeggend dat slechts 10% denkt dat deze innovatie nooit zal slagen.

Interessant is het feit dat de meerderheid van de respondenten aangaf dat zelfsturende vrachtwagens uiteindelijk het probleem van het chauffeurs tekort zouden oplossen.

Dit standpunt wordt niet door iedereen in de sector gedeeld. Onlangs sprak Brian Felkow, voorzitter van de Amerikaanse transporteur Jetco Delivery, met Freightwaves en vergeleek hij de toekomstige rol van vrachtwagenchauffeur met de huidige rol van vliegtuigpiloot. Hoewel veel geautomatiseerd zal zijn, zal het voertuig nog steeds een menselijk element nodig hebben om zijn werk te kunnen voltooien, legde hij uit.

Aan de andere kant is het International Transport Forum van mening dat het zelfsturende voertuig niet alleen het tekort aan chauffeurs zal oplossen, maar ook zal het veel chauffeurs die momenteel in dienst zijn overbodig maken. Het Forum voorspelt dat twee miljoen chauffeurs in Europa en Amerika in 2030 hun baan zullen verliezen door deze innovaties.

Velen in de sector nemen aan dat in de nabije toekomst bedrijfsvoertuigen zonder chauffeurs alledaags zullen zijn. Toch is er veel discussie over de vraag of hiermee de transport- en logistieke uitdaging wel of niet kan worden opgelost.

Verbeterde simulatoren voor de opleiding van chauffeurs

Een van de grote problemen waarmee transport- en logistieke bedrijven te maken hebben, is de leeftijd. Nu oudere chauffeurs met pensioen gaan, neemt het aantal nieuwe, jongere generatie chauffeurs niet toe om hen te vervangen. Om welke reden dan ook, 18- tot 30-jarige werknemers worden niet aangetrokken door het vrachtvervoer.

In een interview met Supply Chain Brain gaf John Kearney, CEO van Advanced Training Systems zijn visie. Hij ziet de jonge videogamers van vandaag als de toekomst van het rijden met vrachtwagens. En is van mening dat de introductie van geavanceerdere rijsimulatoren en VR-elementen in het trainingsproces dit carrièrepad aantrekkelijker zal maken.

Veel transportbedrijven gebruiken al ultra realistische simulatoren als onderdeel van hun chauffeurstraining. Maar dit heeft niets te maken met het werven van jongere chauffeurs. Een geavanceerde simulator bespaart kosten en beschermt betrokkenen. Door stagiairs in staat te stellen om ongevallen en incidenten virtueel af te handelen, kunnen belangrijke lessen worden geleerd zonder het risico te lopen dat het voertuig of de chauffeur schade oploopt.

Zou het werven van jonge chauffeurs mogelijk worden door deze technologie te omarmen zoals John Kearney suggereert?

Schrijvend in Logistics Viewpoints, denkt Dan Clark van wel. Hij zegt dat jonge werkzoekenden steeds meer op zoek zijn naar ‘technisch slimme’ werkgevers. Het vergroten van de rol van technologieën zoals VR in het opleidingsproces is van cruciaal belang om transport en logistiek een nieuwe naam te geven als een modieuze sector om deel van uit te maken.

Nu het tekort aan vrachtwagenchauffeurs niet lijkt te verdwijnen, is het niet verwonderlijk dat transport- en logistieke bedrijven op zoek zijn naar een innovatie die het tekort aan chauffeurs zal oplossen. Of autonome vrachtwagens of via een meer computergame benadering van training die innovatie zal zijn, de tijd zal het leren. Gezien de snelle technologische veranderingen die van invloed zijn op elke bedrijfssector, is het mogelijk dat het antwoord op het tekort aan chauffeurs in de technologie ligt.

René de Jong
René de Jong is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties bij complexe B2B-diensten, zoals mobiliteitsdiensten, voertuigtelematica, connected car- en andere IT-diensten. René combineert zijn technische achtergrond en interesse met zijn brede commerciële ervaring in de ICT en automotive industrie. Voor persoonlijk contact met René bent u vrij om te mailen naar: Rene.deJong@webfleet.com

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Bestuurdersbeheer