Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Van logistiek planner naar data-analist: De transportsector schakelt een digitale versnelling hoger

De transportsector is een branche met een historisch lage rentabiliteit en kleine winstmarges. Vele vloten flirten met het break-evenpunt. Nochtans ligt dat niet aan het potentieel: de vraag naar transport blijft stijgen. We consumeren meer en we verschepen steeds vaker in kleine hoeveelheden. De verwachting is zelfs dat de vraag met zo’n 30% zal toenemen tegen 2030. De nood aan een oplossing voor het optimalisatieprobleem waar het logistieke luik van transport mee kampt, is dus groot.

Hoewel de coronapandemie bij vele bedrijven leidde tot een versnelling van hun digitale transformatie, was dat in de transportsector nog niet zozeer het geval. Zonde, want ik geloof dat de sector absoluut baat heeft bij digitalisering en optimalisering. We moeten ernaar streven om meer te vervoeren met minder voertuigen.

Optimalisatieprobleem

Wist je dat de helft van de vrachtwagens die in Europa rondrijden geen lading vervoeren? En dat de overige vrachtwagens dan vaak nog eens maar met slechts 60% van hun maximale laadcapaciteit geladen zijn? Een optimalisatiegebrek is hiervan de oorzaak. Doet de logistiek planner, die verantwoordelijk is voor de optimale inzet van chauffeurs en voertuigen, zijn werk dan niet goed?

Niet noodzakelijk. Logistiek planners baseren zich nu vaak op hun ervaring, op enkele vuistregels en best practices binnen de vloot. Te vaak neigt dit echter naar nattevingerwerk. Dat gaat waarschijnlijk 8 van de 10 keer goed, maar die twee keer dat het niet optimaal verloopt, leiden tot een beduidend lagere winstgevendheid.

Evolutie naar data-analist

Data kunnen hen echter helpen. Denk maar aan gegevens omtrent de weersomstandigheden, hoeveel verkeer op de baan is, de kans dat een tweede bestelling snel volgt op een eerste of wanneer een vrachtwagen onderhoud nodig heeft, enzovoort. Door die data eerst te capteren en vervolgens te analyseren krijgt de logistiek planner een beter overzicht.

Zo zullen logistiek planners digitalisatie en optimalisatie kunnen verwezenlijken en zo zal hun rol evolueren naar die van een data-analist die meer toegevoegde waarde creëert voor de vloot. Want met behulp van data kan hij op een meer geïnformeerde manier beslissingen nemen waardoor de productiviteit en efficiëntie van zijn vloot stijgen.

Duurzaamheid: meer doen met minder

We moeten ook verder durven kijken dan enkel efficiëntie en winstgevendheid. De transportsector mag niet blind zijn voor de ecologische uitdagingen waar het in de toekomst maar ook op dit moment al voor staat. Opnieuw speelt optimalisatie dankzij inzichten uit data een belangrijke rol. Het doel is daarbij om meer te doen met minder.

Minder (half)lege vrachtwagens op de baan, dat wil zeggen: minder brandstofverbruik, minder CO2-uitstoot, minder geluidsoverlast en hopelijk ook minder ongevallen. Tegelijk kunnen we op dat moment voldoen aan een grotere vraag en is er sprake van meer duurzaamheid. Een win-winsituatie. Hoe meer je weet, hoe meer je ziet waar optimalisatie mogelijk is.

Datadelen: oplossing en uitdaging

Het delen en benutten van data vormen een oplossing voor de problemen rond rentabiliteit en duurzaamheid, maar ook een uitdaging. Is datadelen wel verzoenbaar met de stevige concurrentie op de markt? In mijn ogen wel, net omdat datadelen de hele waardeketen van start tot einde betrekt.

Ik vergelijk het graag met het principe van open source. In de beginfase staan de meeste mensen hier argwanig tegenover, maar uiteindelijk krijg je voor het delen van een beetje data veel meer inzichten terug. Het is zoals een boomerang: door een deel van jouw data te delen, versterk je je eigen business en gaat de algemene efficiëntie van de hele sector omhoog.

Voortrekkersrol

Om zo veel mogelijk spelers te overtuigen tot datadelen, is een stuwende kracht nodig. De oplossing zal zich niet spontaan zelf aanbieden, want vernieuwing wordt vaak sneller negatief dan positief onthaald. Nochtans zullen bedrijven digitalisering moeten omarmen om niet ten onder te gaan. Daarom nemen we vanuit Webfleet het voortouw en kloppen we met concrete oplossingen aan bij de beheerders van vloten. Met onze fleetmanagementsystemen en oplossingen voor slim en voorspellend onderhoud stellen we hen in staat om voor hun eigen vloot businessimpact te genereren en optimalisatie te implementeren. Zij mogen ons zelfs verder uitdagen zodat wij hen nog betere service kunnen leveren om hun optimalisatieprobleem verder aan te pakken.

In januari beginnen wij met een reeks webinars welk dieper ingaan op onderwerpen als deze. Houdt daarom onze event pagina in de gaten, om er zeker van te zijn dat u geen webinar mist. https://www-uat-01.webfleet.com/nl_nl/webfleet//lp/software-ontwikkelingen-transport-logistiek/

Door Johan Van Langendonck, Head of Market Intelligence & Strategic Initiatives bij Bridgestone en Webfleet

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Trends en technologie