Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Welke factoren verhogen de reparatie- en onderhoudskosten van uw wagenpark?opdrijven?

Uw vrachtwagens in topconditie houden is niet eenvoudig. Echter is het essentieel voor de veiligheid en de naleving van de voorschriften. Studies suggereren dat veel transportbedrijven risico’s nemen met hun onderhoud. Zo bleek uit een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en Ierland dat bijna 40% van de vrachtwagenchauffeurs geen controles rondom voertuigen uitvoert, terwijl nog eens 16% aangaf dat ze dit zelden doen. Natuurlijk is onderhoud ook een kostenpost op zich. (1)

Er zijn dus twee uitdagingen op het gebied van onderhoudskosten: het efficiënt onderhouden van uw wagenpark om de levensduur ervan te verlengen en het beheersen van het bedrag dat u hieraan besteedt. In dit artikel leest u waarom het een uitdaging is, laten we de factoren zien die de onderhoudskosten opdrijven en geven we advies over wat u kunt doen om de levensduur van een voertuig te verlengen, de waarde ervan te behouden, stilstand te voorkomen en uiteindelijk de eigendomskosten te verlagen.

Groeiende kosten en een gebrek aan zichtbaarheid

In een recente studie identificeert KPMG de toenemende onderhoudskosten als een belangrijke factor die bijdraagt aan de totale toenemende eigendomskosten voor vrachtwagenbedrijven. Naarmate de technologie vordert en de vrachtwagen een geavanceerder voertuig wordt, wordt het in topconditie houden van de vrachtwagen ook complexer en duurder.

Een andere factor is het tekort aan chauffeurs. Op dit moment zijn er in heel Europa 150.000 open chauffeursvacatures en in de Verenigde Staten 60.000.(2) Dit zorgt ervoor dat sommige bedrijven vertrouwen hebben in minder ervaren chauffeurs, wat resulteert in minder efficiënt rijden en meer slijtage aan het voertuig. Nog zorgwekkender is dat KPMG heeft geconstateerd dat fleet managers moeite hebben met het inschatten van de onderhoudskosten – slechts 32% gaf aan dat ze de onderhoudskosten nauwkeurig konden becijferen.(3)

Graag de volledige handleiding lezen hoe u transportkosten kunt verlagen ? Lees het dan gratis hier.

Factoren die reparatie- en onderhoudsgerelateerde kosten opdrijven

INEFFICIËNTE ONDERHOUDSPROCESSEN

Lukraak plannen en inconsistente voertuig- en bandencontroles verhogen direct de kans op kostbare stilstand en grotere uitgaven voor vrachtwagenonderhoud verderop in de keten.

ONVEILIG RIJDEN

Chauffeurs die risico’s nemen, zwaar remmen, onnodig versnellen of zich onveilig gedragen op de weg zullen op verschillende delen van uw voertuig hun tol eisen. Slijtage bouwt zich op in de loop van de tijd en leidt tot hogere reparatiekosten.

LATE DETECTIE VAN SCHADE

Zelfs als u regelmatige onderhoudscontroles plant, tenzij u zicht hebt op problemen zodra deze zich voordoen, bestaat het risico dat kleine storingen zich ontwikkelen tot grote problemen die ernstige en dure reparaties vereisen.

GEBREK AAN ONDERHOUDSINFRASTRUCTUUR

Sommige transportbedrijven lijden onder het feit dat ze niet over voldoende middelen beschikken om het onderhoud van hun voertuigen of banden in eigen beheer uit te voeren, of dat ze het onderhoud uitbesteden aan een onbetrouwbare partner.

BANDENLEVENSDUUR

Hoewel het vervangen van banden op een bepaald moment noodzakelijk zal zijn voor elke voertuigeigenaar, zal het verlengen van de levensduur van bestaande banden bijdragen aan het verlagen van de totale uitgaven.

Dit zijn dus de factoren die de reparatie- en onderhoudskosten van transportbedrijven opdrijven. Maar wat kunt u doen om ze onder controle te krijgen? Onze nieuwste gids, gemaakt in samenwerking met Bridgestone, is er om u te helpen. Door de kosten van transport te verminderen, wordt de kwestie van de wagenparkkosten onder de loep genomen.

Download hier gratis het E-book.

Als u geïnteresseerd bent in meer kostenbesparende tips, hier vindt u een paar aanbevolen artikelen:

 

  1. HGV Drivers Failing to Carry Out Walkaround Checks Says Survey – Commercial Fleet (2020)
  2. Truck Driver Shortage Crisis Now Spreading Across the Whole of Europe – British Freight Association (2018)
  3. Re-evaluating the Total Cost of Truck Fleet Ownership – KPMG (2016)

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Kostenbesparing