Wat is een bedrijfs­reis­kos­ten­aan­vraag?

Bedrijfs­reis­kosten zijn kosten voor elke reis die een medewerker moet maken om zijn of haar werk te kunnen doen. Een bedrijfs­reis­kos­ten­aan­vraag is de formele aanvraag die wordt gedaan om de hoeveelheid belasting te beperken die aan het eind van het jaar moet worden betaald vanwege deze reiskosten en gereden zakelijke kilometers.


Wat valt onder bedrijfs­reis­kosten?

Wat valt onder bedrijfs­reis­kosten?

Wat valt onder bedrijfs­reis­kosten?

Zoals hierboven wordt omschreven, omvatten bedrijfs­reis­kosten elke reis die met een bedrijfs­doel­einde wordt gemaakt in een voertuig van een persoon of het bedrijf. Het omvat met andere woorden alle reizen die u maakt terwijl u werkt.

U maakt bedrijfs­reis­kosten wanneer u reist naar:

 • De werkplek van een klant
 • Een evenement, zoals een seminar of werkge­re­la­teerde conferentie
 • Een locatie voor een verplichte training
 • Een tijdelijke werklocatie
Naar content gaan

Er worden ook bedrijfs­reis­kosten gemaakt wanneer de reis is gemaakt om een product of dienst te leveren.

Er geldt een aantal regels waarmee u rekening moet houden als u naar een tijdelijke werklocatie reist. Een van deze regels is de 24-maan­den­regel.

Deze regel geeft aan dat u het recht heeft om uw reiskosten voor reizen naar een tijdelijke werkplek te claimen, maar legt daarnaast uit dat een tijdelijke werkplek als permanent wordt gezien als uw medewerker meer dan 40% van zijn of haar tijd op deze plek spendeert. In een dergelijke situatie kan geen aanspraak worden gemaakt op bedrijfs­reis­kos­ten­ver­goeding.

Hoeveel bedrijfs­reis­kosten kunnen worden aangevraagd?

Hoeveel bedrijfs­reis­kosten kunnen worden aangevraagd?

Hoeveel bedrijfs­reis­kosten kunnen worden aangevraagd?

HM Revenue and Customs (HMRC) heeft een eenvoudig schema opgesteld met de naam Mileage Allowance Payments (Toegestane reiskos­ten­ver­goe­dingen (MAP's)).

Dit houdt in dat u uw medewerker een bepaalde hoeveelheid MAP's mag uitkeren zonder dat u dit hoeft te melden bij HMRC. Dit wordt een 'approved mileage allowance payment' (goedge­keurde reiskos­ten­ver­goeding) of AMAP genoemd.

Hoe kan ik bedrijfs­reis­kosten aanvragen?

Hoe kan ik bedrijfs­reis­kosten aanvragen?

Hoe kan ik bedrijfs­reis­kosten aanvragen?

U kunt bedrijfs­reis­kosten eenvoudig aanvragen. Het is belangrijk dat bedrijfs­reis­kos­ten­aan­vragen accuraat zijn en aan alle eisen voldoen. U moet altijd de volgende gegevens aanleveren, of u nu een aanvraag doet als een zelfstandige handelaar, directeur of medewerker:

 • De datum en locatie van elke zakelijke reis, inclusief het adres van de begin- en eindlocatie
 • Het aantal gemaakte zakelijke kilometers
 • De reden van de reis
 • Het aantal dat wordt aangevraagd
Naar content gaan

Zorg dat u deze gegevens en het aantal zakelijk gereden kilometers ten minste vijf jaar opslaat om boetes in de toekomst te voorkomen.

U heeft misschien gemerkt dat het ingewikkeld kan zijn om al deze gegevens bij te houden, vooral als in uw bedrijf veel zakelijke reizen worden gemaakt. Met de juiste hulpmid­delen is het echter een duidelijk en eenvoudig proces.

Neem vandaag nog contact op met een van onze experts als u wilt weten hoe Webfleet uw bedrijfs­reis­kos­ten­aan­vragen kan vereen­vou­digen of als u meer wilt weten over digitale kilome­ter­re­gi­stratie.

ttt tax guide whitepaper

Waarom overscha­kelen op digitale kilome­ter­re­gi­stratie?

ttt tax guide whitepaper

Lees meer over hoe u slim belas­ting­aan­gifte kan doen en uw zakelijke kilometers kunt bijhouden met een digitale kilome­ter­re­gi­stratie zoals Webfleet Logbook.

Download de GRATIS belas­tinggids

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.