Wat is een banden­span­nings­con­tro­le­systeem (TPMS)?

Banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen zijn onmisbaar voor het verlengen van de levensduur van uw banden. Ze helpen u inactieve tijd te voorkomen doordat het voertuig de juiste banden­spanning houdt en veilig de weg op gaat. Ze zijn ontwikkeld om de luchtdruk of temperatuur van de banden te bewaken en waarschuwen u wanneer ze iets abnormaals detecteren, zoals te zachte banden.

Het banden­span­nings­con­tro­le­systeem (TPMS) registreert de banden­spanning realtime, zodat bestuurders en fleet managers de conditie van hun voertuigen actief in de gaten kunnen houden en daardoor een veilig en goed onderhouden voertuig gebruiken. In dit artikel staat hoe TPMS werkt, waarom voertuigen het hebben en wat de voordelen van TPMS zijn.

Hoe werken banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen?

Hoe werken banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen?

Hoe werken banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen?

Het banden­span­nings­con­tro­le­systeem is een systeem in een voertuig, dat de banden­spanning of de variatie in spanning gedurende een langere periode kan beoordelen en de bijbe­ho­rende informatie overbrengt aan de gebruiker terwijl het voertuig in gebruik is.

Een TPMS levert informatie over de luchtdruk aan bestuurders via een meter, weergave van een pictogram of een simpel waarschu­wings­lampje voor lage spanning op het dashboard.

Wanneer TPMS wordt gebruikt samen met online fleet manage­ment-software, worden de gegevens van de gemeten spanning in elke band verzonden naar een online cloud, beheerd door de fleet manager. Bij te zachte banden kan een bericht worden verzonden naar zowel de fleet manager als de bestuurder van het voertuig, zodat de band weer kan worden opgepompt.

Banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen kunnen worden onder­ver­deeld in twee categorieën: direct TPMS en indirect TPMS.

Direct TPMS

Direct TPMS bewaakt de luchtdruk met hardwa­re­sen­soren, die meestal in het wiel zijn gemonteerd. Dit systeem kan zelfs de banden­tem­pe­ratuur bewaken. Een direct banden­span­nings­con­tro­le­systeem verzamelt de banden­ge­gevens en verzendt deze naar een centrale contro­le­module. Hier worden de gegevens geana­ly­seerd, geïnter­pre­teerd en vervolgens doorge­stuurd naar het dashboard van de bestuurder wanneer de banden­spanning te laag is.

De voordelen van direct TPMS zijn:

 • Levert actuele banden­span­nings­ge­gevens
 • Is nauwkeu­riger dan indirect TPMS
 • De batterij gaat langer mee (ongeveer tien jaar)
 • Opnieuw instellen is niet nodig, zelfs niet na roteren en oppompen van de banden

Nadelen van direct TPMS:

 • Duurder dan indirect TPMS
 • Als de batterij leeg is, moet de complete sensor worden vervangen
 • Sensoren kunnen beschadigd raken tijdens montage/demontage

Indirect TPMS

Een indirect banden­span­nings­con­tro­le­systeem meet niet de fysieke spanning, maar gebruikt softwa­re­ge­ba­seerde systemen om signalen van reeds aanwezige sensoren te beoordelen en te combineren. Het gaat bijvoor­beeld om de wielsnelheid, het antiblok­ke­rings­systeem, versnel­lings­meters en aandrijf­lijn­ge­gevens. Wanneer het voertuig een lage banden­spanning heeft, draait de band met een andere wielsnelheid dan de andere banden. Het softwa­re­systeem detecteert dit en activeert het indica­tie­lampje op het dashboard.

De voordelen van indirect TPMS zijn:

 • De snelheid van de wielom­wen­te­lingen meet de banden­spanning
 • Relatief voordelig in verge­lijking tot direct TPMS
 • Vergt minder onderhoud dan direct TPMS

Nadelen van indirect TPMS:

 • Wanneer een grotere of kleinere band wordt aangeschaft, kan het systeem onnauw­keurig worden
 • Opnieuw instellen vereist na oppompen van elke band en routi­ne­matige rotatie van de banden
 • Mogelijk onbetrouwbaar omdat banden ongelijk­matig slijten

Waarom hebben voertuigen banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen?

Waarom hebben voertuigen banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen?

Waarom hebben voertuigen banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen?

Naast zorgen voor veilige rijom­stan­dig­heden biedt TPMS ‘voorspellend bandbeheer’. Problemen als langzaam leeglopen of abnormale banden­spanning worden gedetec­teerd voordat ze leiden tot dure reparaties of inactieve tijd. Wanneer een band te zacht is, verbruikt het voertuig vaak meer brandstof. Door de band op de optimale banden­spanning te houden, wordt brandstof bespaard en slijtage van de banden beperkt.

Dit helpt u bovendien om lopende kosten te verlagen, de verkeers­vei­ligheid te vergroten en uw impact op het milieu te beperken. Omdat er minder kans op pech is, is er minder kans op onder­breking van de service.

En ook niet onbelangrijk: banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen (TPMS) zijn sinds 2014 verplicht in passa­giersauto's in Europa.

wfs advanced tyre technology

Geavan­ceerde banden­tech­no­logie: wat betekent dit voor uw wagenpark?

wfs advanced tyre technology

Ons nieuwste e-book gaat uitgebreid in op nieuwe oplossingen, ontwerpen en materialen die ervoor zorgen dat banden optimaal presteren, en het potentiële effect hiervan op de duurzaamheid, de veiligheid en het rendement van uw wagenpark.

Download gids