Co to jest system monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS)?

Systemy monito­ro­wania ciśnienia w oponach w znacznym stopniu wydłużają okres eksplo­atacji opon. Pomagają one uniknąć przestoju pojazdu, utrzymując prawidłowe ciśnienie w oponach i zapewniając bezpie­czeństwo pojazdu na drodze. Zostały zapro­jek­towane z myślą o monito­ro­waniu ciśnienia powietrza oraz temperatury w oponach i ostrzegają, gdy zostanie wykryta anomalia, jak np. zbyt niskie ciśnienie.ano

System monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) na bieżąco rejestruje ciśnienie w oponach, co pomaga kierowcom i kierownikom floty aktywnie kontrolować stan swoich pojazdów oraz upewniać się, że używają bezpiecznych i sprawnych pojazdów. W tym artykule omówiono sposób działania systemu TPMS, jego zalety i powody, dla których warto je wykorzy­stywać.

Jak działa system monito­ro­wania ciśnienia w oponach?

System monito­ro­wania ciśnienia w oponach

Jak działa system monito­ro­wania ciśnienia w oponach?

System monito­ro­wania ciśnienia w oponach to rozwiązanie zainsta­lowane w pojeździe, które bada ciśnienie w oponach lub zmiany ciśnienia na przestrzeni czasu i przesyła odpowiednie informacje do kierowcy w trakcie pracy pojazdu.

Układ TPMS zgłasza informacje dotyczące ciśnienia powietrza kierowcy za pomocą wskaźnika, wyświe­tlacza z piktogramem lub prostej kontrolki niskiego ciśnienia na desce rozdzielczej.

W przypadku gdy układ TPMS jest wykorzy­stywany razem z oprogra­mo­waniem do zarządzania flotą online uzyskane dane o ciśnieniu w każdej oponie są wysyłane do chmury online zarządzanej przez kierownika floty. Jeśli ciśnienie w oponie jest niewy­star­czające, do kierowcy pojazdu oraz kierownika floty zostanie wysłane powia­do­mienie o koniecz­ności dopom­po­wania.

Systemy monito­ro­wania ciśnienia w oponach dzieli się na dwa rodzaje: bezpo­średnie i pośrednie.

Bezpośredni system TPMS

Bezpośredni system TPMS monitoruje ciśnienie w oponach za pomocą czujników; najczęściej montowanych w kole. Pozwala to nawet na odczyt temperatury opon. Bezpośredni system monito­ro­wania ciśnienia w oponach zbiera dane z opon i przesyła je do scentra­li­zo­wanego modułu kontrolnego w celu analizy oraz inter­pre­tacji, a następnie przetwo­rzone dane są wyświetlane na panelu kierowcy, gdy ciśnienie jest niższe od wyzna­czonego.

Zalety bezpo­śred­niego systemu TPMS:

 • Zapewnia rzeczywiste odczyty ciśnienia opon
 • Dokład­niejszy odczyt w stosunku do pośredniego układu TPMS
 • Dłuższa żywotność baterii (w przybli­żeniu 10 lat)
 • Ponowna konfi­gu­racja nie jest wymagana nawet po obróceniu lub napom­po­waniu opon

Wady bezpo­śred­niego systemu TPMS:

 • Droższy w stosunku do pośredniego układu TPMS
 • Po wyładowaniu baterii konieczna jest wymiana całego czujnika
 • Podczas montażu/demontażu czujnik jest narażony na uszkodzenia

Pośredni system TPMS

Pośredni system monito­ro­wania ciśnienia w oponach nie mierzy rzeczy­wi­stego ciśnienia. Układ ten używa oprogra­mo­wania, które łączy istniejące sygnały czujników, np. prędkość obrotu koła, ABS oraz dane akcele­ro­metrów i układu przenie­sienia napędu. Jeśli ciśnienie w oponie pojazdu jest niskie, będzie ono toczyć się z inną prędkością niż pozostałe koła. Ta zmiana zostanie wykryta przez oprogra­mo­wanie, które aktywuje kontrolkę na desce rozdzielczej.

Korzyści pośredniego układu TPMS:

 • Prędkość obrotu koła mierzy ciśnienie w oponie
 • Niski koszt względem bezpo­śred­niego systemu TPMS
 • Wymaga mniejszego nakładu pracy podczas serwi­so­wania niż bezpośredni system TPMS

Wady pośredniego systemu TPMS:

 • Po wymianie opony na oponę o innym rozmiarze system może stać się niedokładny
 • Wymaga ponownej konfi­gu­racji po każdym napom­po­waniu lub obrocie koła
 • Ze względu na nierówne zużycie opon system może okazać się zawodny

Dlaczego pojazdy są wyposażone w systemy monito­ro­wania ciśnienia w oponach?

Pomiar ciśnienia w oponach

Dlaczego pojazdy są wyposażone w systemy monito­ro­wania ciśnienia w oponach?

Oprócz zapewnienia bezpiecznych warunków podczas jazdy układ TPMS umożliwia ekonomiczne zarządzanie oponami, dzięki czemu problemy takie jak wyciek powietrza lub nietypowe ciśnienie w oponie są wykrywane, zanim doprowadzą do kosztownych napraw lub przestojów. Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem w oponie zwiększa spalanie paliwa. Utrzy­my­wanie właściwego ciśnienia w oponach pomaga zaosz­czędzić paliwo i zmniejszyć zużycie opon.

Pomaga to również zmniejszyć koszty operacyjne, poprawia bezpie­czeństwo na drodze i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Mniejsza często­tliwość awarii to mniej przerw w świadczeniu usług.

Warto również wspomnieć, że od 2014 roku w Europie systemy monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) są obowiązkowe dla samochodów osobowych.

wfs advanced tyre technology

Zaawan­sowana technologia opon: co to oznacza dla Twojej floty?

wfs advanced tyre technology

W naszym najnowszym eBooku analizujemy nowe rozwiązania, konstrukcje i materiały optyma­li­zujące osiągi opon oraz ich potencjalny wpływ na zrówno­ważony rozwój, bezpie­czeństwo i efektywność kosztową Twojej floty.

Pobierz podrecznik