Co je systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách (TPMS)?

Systémy TPMS mohou hrát zásadní roli při prodloužení životnosti vašich pneumatik. Udržují správný tlak v pneuma­tikách, díky čemuž jsou vozidla na cestách bezpečná a vyhnete se tak prostojům. Jejich úkolem je monitorovat tlak vzduchu v pneuma­tikách nebo jejich teplotu a v případě rozpoznání neobvyklého stavu vás informovat, např. při podhuštění.

Systém TPMS v reálném čase zaznamenává tlak v pneuma­tikách, aby řidiči a správci vozového parku měli přehled o stavu vozidel a také jistotu, že vozidla jsou v provozu bezpečná a dobře udržovaná. Tento článek se zabývá fungováním systému TMPS, proč jej vozidla využívají a jaké jsou jeho výhody.

Jak fungují systémy pro sledování tlaku v pneuma­tikách?

Jak fungují systémy pro sledování tlaku v pneuma­tikách?

Systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách představuje systém nainsta­lovaný na vozidle, který dokáže vyhodnotit tlak v pneuma­tikách nebo rozdíl tlaku v čase a předat uživateli příslušné informace během provozu vozidla.

Systém TPMS řidiči předává informace o tlaku vzduchu prostřed­nictvím ukazatele, displeje se symboly nebo pomocí výstražné kontrolky nízkého tlaku na přístro­jovém panelu.

Když je systém TPMS používán společně s online softwarem pro správu vozového parku, naměřená data o tlaku v každém kole jsou odeslána do online cloudu, který řídí správce vozového parku. V případě podhuštění pneumatiky se odešle zpráva správci vozového parku a případně také řidiči vozidla, aby bylo možné pneumatiku znovu nahustit.

Systémy TPMS lze rozdělit na dvě kategorie: přímé a nepřímé.

Přímý systém TPMS

Přímý systém TPMS monitoruje tlak vzduchu pomocí hardwa­rových snímačů, které jsou většinou instalovány na kole. Mohou sledovat také teplotu pneumatik. Přímý systém TPMS shromažďuje údaje o pneuma­tikách a přenáší je do centrálního řídicího modulu k analýze a vyhodnocení, odkud jsou pak odeslány řidiči, pokud tlak v pneuma­tikách klesne pod stanovenou hodnotu.

Výhody přímého systému TPMS:

 • Poskytuje reálné hodnoty tlaku v pneuma­tikách.
 • Je přesnější než nepřímý systém TPMS.
 • Má delší výdrž baterie (přibl. 10 let).
 • Po prohození nebo nahuštění pneumatik není vyžadován reset.

Nevýhody přímého systému TPMS:

 • Je dražší než nepřímý systém TPMS.
 • V případě vybití baterie je nutné vyměnit celý snímač.
 • Při montáži/demontáži snímačů může dojít k jejich poškození.

Nepřímý systém TPMS

Nepřímý systém TPMS neměří samotný tlak, místo toho využívá softwarové systémy k vyhodnocení a spojení signálů ze stávajících snímačů, jako jsou otáčky kola, systém ABS, akcele­ro­metry a data hnací soustavy. Pneumatika s nízkým tlakem se otáčí jinou rychlostí než ostatní kola. Softwarový systém to rozpozná a aktivuje kontrolku na přístro­jovém panelu.

Výhody nepřímého systému TPMS:

 • Tlak v pneuma­tikách se měří pomocí otáček kola.
 • Poměrně nízké náklady ve srovnání s přímým systémem TPMS.
 • Vyžaduje méně údržby v průběhu času oproti přímému systému TPMS.

Nevýhody nepřímého systému TPMS:

 • Může být nepřesný při nákupu větších či menších pneumatik.
 • Po každém prohození nebo nahuštění pneumatik je vyžadován reset.
 • Může být méně spolehlivý kvůli nerov­no­měrnému opotřebení pneumatik.

Proč mají vozidla systémy pro sledování tlaku v pneuma­tikách?

Proč mají vozidla systémy pro sledování tlaku v pneuma­tikách?

TPMS pomáhá zajistit bezpečné provozní podmínky a také nabízí prediktivní správu pneumatik, aby problémy, jako pomalý únik vzduchu nebo neobvyklý tlak v pneuma­tikách, byly rozpoznány dříve, než dojde k nákladným opravám nebo prostojům. Podhuštěná pneumatika zvyšuje spotřebu paliva. Takže udržování optimálního tlaku v pneuma­tikách také pomáhá snížit spotřebu paliva a opotřebení pneumatik.

Díky tomu můžete snížit provozní náklady, zlepšit bezpečnost na silnici a omezit dopad na životní prostředí. A díky menší pravdě­po­dob­nosti poruch vám nehrozí tolik výpadků v poskytování služeb.

Je důležité poznamenat, že systémy pro sledování tlaku v pneuma­tikách (TPMS) jsou v Evropské unii povinné v osobních vozech od roku 2014.