Hvad er et dæktryks­over­våg­nings­system (TPMS)?

Dæktryks­over­våg­nings­sy­stemer spiller en vigtig rolle, hvis du gerne vil forlænge dine dæks levetid. De hjælper dig med at undgå nedetid for køretøjer ved at holde det korrekte dæktryk og holde køretøjet sikkert på vejen. De er designet til at overvåge lufttrykket eller tempe­ra­turen i dækkene og advare dig, når de registrerer noget unormalt som f.eks. for lavt dæktryk.

TPMS registrerer dæktrykket i realtid for at hjælpe chauffører og flådechefer med at overvåge deres køretøjers tilstand og sørge for, at de betjener et sikkert og vedli­ge­holdt køretøj. Denne artikel handler om, hvordan TPMS fungerer, hvorfor køretøjer er udstyret med det, og hvilke fordele der er ved TPMS.

Hvordan fungerer dæktryks­over­våg­nings­sy­stemer?

Hvordan fungerer dæktryks­over­våg­nings­sy­stemer?

TPMS er et system, som er monteret på et køretøj, og som kan registrere dæktryk eller variation i dæktryk over tid og overføre tilsvarende oplysninger til brugeren, mens køretøjet er på vejen.

Et TPMS rapporterer information om lufttryk til chauffører enten ved hjælp af en måler, et piktogram på en skærm eller en simpel advar­sels­lampe på instru­ment­brættet.

Anvendelse af TPMS sammen med online flådesty­rings­software. Data fra dækkenes trykmåling sendes til en online cloud, som admini­streres af flådechefen. I tilfælde af at et dæk har for lavt tryk, kan der sendes besked til både flådechefen og chaufføren, så dækket kan blive pumpet.

Dæktryks­over­våg­nings­sy­stemer kan inddeles i to kategorier: Direkte TPMS og indirekte TPMS.

Direkte TPMS

Direkte TPMS overvåger lufttrykket med hardwa­re­sen­sorer, der normalt er monteret i hjulet. Det kan endda overvåge aflæsninger af dæktem­pe­ra­turen. Et direkte dæktryks­over­våg­nings­system samler data fra dækkene og sender dem til et centralt kontrol­panel, hvor de bliver analyseret og fortolket og sendt til chaufførens instru­mentbræt, når dæktrykket er lavere, end det bør være.

Fordelene ved direkte TPMS:

 • Det giver aflæsninger af det faktiske dæktryk
 • Det er mere nøjagtigt end indirekte TPMS
 • Det har længere batte­rile­vetid (ca. ti år)
 • Det er ikke nødvendigt at nulstille selv efter dækrotation og oppumpning

Ulemperne ved direkte TPMS:

 • Det er dyrere end indirekte TPMS
 • Hvis batteriet er fladt, skal hele sensoren udskiftes
 • Sensorerne kan blive beskadiget under montering og nedtagning

Indirekte TPMS

Et indirekte dæktryks­over­våg­nings­system måler ikke fysisk tryk, men anvender softwa­re­ba­serede systemer til at vurdere og kombinere eksiste­rende signaler fra sensorer som f.eks. hjulha­stighed, bloke­ringsfrit bremse­system, accelero­meter og drivlinjedata. Når et køretøj har for lavt dæktryk, vil det trille med en anderledes hjulha­stighed end de øvrige dæk. Det opfanger softwa­re­sy­stemet, som udløser en indika­tor­lampe på instru­ment­brættet.

Fordelene ved indirekte TPMS:

 • Hjulets omdrej­nings­hastighed måler dæktrykket
 • Det er billigt sammen­lignet med direkte TPMS
 • Det kræver mindre vedli­ge­hol­delse i årenes løb sammen­lignet med direkte TPMS

Ulemperne ved indirekte TPMS:

 • Det kan være upræcist ved køb af større eller mindre dæk
 • Det kræver nulstilling efter oppumpning af hvert dæk og regelmæssig dækrotation
 • Det kan være upålideligt, da dæk ikke slides ensartet

Hvorfor har køretøjer dæktryks­over­våg­nings­sy­stemer?

Hvorfor har køretøjer dæktryks­over­våg­nings­sy­stemer?

Udover at bidrage til mere sikre kørsels­forhold tilbyder TPMS en forud­si­gende dækstyring, så problemer såsom sivende punktering eller unormalt dæktryk bliver opdaget, før de fører til dyre repara­tioner eller nedetid. Når et dæk kører med for lavt tryk, forbruges der ofte mere brændstof. Derfor kan du også spare brændstof og mindske slitage på dækkene ved at opretholde det optimale tryk.

Dette hjælper dig med at spare på de løbende udgifter, forbedre sikkerheden på vejene og reducere dit aftryk på miljøet. Og når der er mindre risiko for nedetid, er der mindre risiko for drifts­for­styr­relser.

Det skal også bemærkes, at dæktryks­over­våg­nings­sy­stemer (TPMS) har været obliga­torisk i passa­ger­biler i Europa siden 2014.

wfs advanced tyre technology

Avanceret dæktek­nologi: Hvad betyder det for din flåde?

wfs advanced tyre technology

Vores seneste e-bog dykker ned i de nye løsninger, designs og materialer, som kan optimere dæks ydeevne samt den potentielle indvirkning på bæredyg­tighed, sikkerhed og omkost­nings­ef­fek­ti­vitet

Download