Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Update over COVID-19.  Meer informatie

Ontdek het nieuwe fleet management.Geïnspi­reerd door onze klanten.Gerea­li­seerd door Webfleet Solutions.

Bekijk uw wagenpark en uw bedrijf zoals u altijd al hebt gewild. Het Nieuwe WEBFLEET is uw venster naar gemakkelijk en slim fleet management. Help uw bestuurders om uw klanten sneller te bereiken en produc­tiever te werken. Verhoog uw produc­ti­viteit met de juiste gegevens op het moment dat u die het hardst nodig hebt.

Bekijk fleet management zoals u het nog nooit eerder hebt gezien.

Gebruiks­vrien­delijk

Geniet nu van een eenvou­digere en intuï­tievere gebrui­ker­s­er­varing, met effectiever gebruik van uw tijd en gemak­ke­lijkere toegang tot informatie.

Toegang tot WEBFLEET

Blijf altijd op de hoogte met de actuele stand van zaken op verschil­lende apparaten.

Perso­na­li­satie

Er zijn tal van manieren om WEBFLEET aan te passen aan individuele behoeften, van geper­so­na­li­seerde weergaven tot het toevoegen van extra informatie op één pagina.

Eenvoudig, overzich­telijk en gemakkelijk te beheren

Schakel tussen weergaven voor de juiste informatie waarmee u zich op uw actuele zaken kunt concen­treren. Geef de juiste informatie op het juiste moment door aan de juiste personen en houd uw gegevens veilig en in de juiste handen.

Een route plannen op de manier die u wilt

Gebruik meerdere variabelen (waaronder tussen­punten) om de snelste of meest efficiënte route te vinden.

Verzend routes naar een Driver Terminal

Zorg er in realtime voor dat bestuurders bepaalde routes volgen of vermijden.

Neem contact op met onze experts voor een gratis advies­ge­sprek en demon­stratie