Wat is asset tracking?

Asset tracking is het proces om de exacte locatie, status, positie en andere relevante informatie van uw bedrijfs­mid­delen te monitoren en te volgen. Bedrijfs­mid­delen kunnen worden gedefi­nieerd afhankelijk van uw bedrijf, wat kan variëren van apparatuur en tools tot IT-systemen en voertuigen.

Asset management is een andere veel voorkomende term voor asset tracking.

Wie kan asset tracking gebruiken?

Wie kan asset tracking gebruiken?

Wie kan asset tracking gebruiken?

Een groot aantal branches kan profiteren van asset tracking. In de bouw kunnen apparatuur en zware machines op verschil­lende locaties worden gevolgd. Trans­port­be­drijven en profes­si­onele servi­ce­be­drijven kunnen naast vracht­wagens ook aanhangers volgen en beheren hoe deze worden gebruikt.

Zorgaan­bieders kunnen medische apparatuur volgen en onder­wijs­in­stel­lingen kunnen labora­to­ri­um­ap­pa­ratuur volgen om ervoor te zorgen dat dit op de campus blijft.

Waarom is asset tracking belangrijk?

Waarom is asset tracking belangrijk?

Waarom is asset tracking belangrijk?

Als u volledig zicht hebt op uw bedrijfs­mid­delen, kunt u twee doelen bereiken: tijd en geld besparen. U kunt waardevolle inzichten krijgen in het gebruik van bedrijfs­mid­delen (wie, wanneer, waar, hoe), maar ook in onder­houds­schema's, de noodzaak van nieuwe apparatuur en diefstal­pre­ventie.

Deze waardevolle gegevens kunnen worden gebruikt om uw bedrijf te analyseren en de besluit­vorming te onder­steunen, zodat de efficiëntie kan worden verbeterd door het gebruik van bedrijfs­mid­delen te maxima­li­seren.

Ontdek hoe Asset Tracking jou kan helpen

Hoe werkt asset tracking?

Hoe werkt asset tracking?

Hoe werkt asset tracking?

Er zijn verschil­lende methoden voor digitale of handmatige asset tracking. Sommige bedrijven geven de voorkeur aan pen en papier, terwijl andere liever Excel gebruiken. Maar de meest effectieve en efficiënte manier voor het monitoren en volgen van het gebruik van uw bedrijfs­mid­delen is met software voor asset tracking.

Sommige oplossingen voor asset tracking bieden mobiele applicaties en scanbare tags voor bedrijfs­mid­delen. Met mobiele applicaties kunt u bedrijfs­mid­delen eenvoudig onderweg volgen. De tags helpen u bij het identi­fi­ceren van bedrijfs­mid­delen en vormen een verbinding tussen de fysieke items en de bijbe­ho­rende informatie in de database. Er is een groot aantal opties voor tags, met inbegrip van streep­jes­codes, QR-codes en RFID-tags. Met behulp van RFID-tags kunnen fleet managers bestuurders identi­fi­ceren en welke voertuigen ze gebruiken.

Wat is software voor asset tracking?

Wat is software voor asset tracking?

Wat is software voor asset tracking?

Software voor asset tracking maakt gebruik van GPS om de positie van bedrijfs­mid­delen te bepalen. De software verbindt de locatie van uw bedrijfs­mid­delen met software voor het verzamelen van bedrijfs­mid­de­len­ge­gevens.

Sommige functies beschikken over geofencing, waarbij GPS wordt gebruikt voor het vaststellen van geogra­fische grenzen. Dit is een belangrijke functie waarmee uw bedrijfs­mid­delen kunnen worden beschermd tegen diefstal en ongeoor­loofd gebruik. Bovendien kunnen functies voor tracking en tracing niet alleen de huidige locatie van een bedrijfs­middel vaststellen, maar ook vroegere locaties van bedrijfs­mid­delen, wat handig is voor asset management en het verbeteren van het gebruik van bedrijfs­mid­delen.

Webfleet en asset tracking

Webfleet en asset tracking

Webfleet en asset tracking

Webfleet asset tracking geeft fleet managers volledig zicht op aanhangers en aangedreven bedrijfs­mid­delen op een overzich­te­lijke interface. Behoud de veiligheid, waarde en effec­ti­viteit van uw bedrijfs­mid­delen, met nauwkeurige GPS-po­si­ti­o­nering, rapportage over het gebruik, onder­houd­smel­dingen en nog veel meer.

Meer informatie over Asset Tracking software